Loud nedir English: Ali screamed as loud as he could. Turkish: Ali elinden geldiği kadar yüksek sesle çığlık attı. English: Ali can't stand loud music. Turkish: Ali yüksek sesli müziğe katlanamaz. English: Ali doesn't like ...

 
 
 

Loud voiced nedir ne demek

Loud voiced nedir : Abartılı. Yüksek (ses). Be.yüksek sesle. Parlak. Patırtılı. [#Gürültülü. Yüksek. Cart (renk). Yüksek sesle. Kaba. Voiced : Dile getirilmiş. Ötümlü. Ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin titreşip ton vermesi ile boğumla...

Loudened nedir : Yükseltmek. Yükselmek. Yükselmek (ses vb). Loudening : Yükselmek (ses vb). Yükseltmek. Yükselmek. [#Loudens : Yükselmek (ses vb). Yükselmek. Yükseltmek. Louder : Parlak. Yüksek. Daha gürültülü. Gürültülü. Kaba. : En gürü...

Loudens nedir : Yükselmek. Yükselmek (ses vb). Yükseltmek. Loudened : Yükseltmek. Yükselmek. Yükselmek (ses vb). [#Loudening : Yükselmek. Yükselmek (ses vb). Yükseltmek. Louder : Parlak. Kaba. Gürültülü. Daha gürültülü. Yüksek. : Kaba. ...

Loudest nedir : Yükselmek. Yükseltmek. Yükselmek (ses vb). Loudened : Yükselmek. Yükseltmek. Yükselmek (ses vb). [#Loudening : Yükseltmek. Yükselmek (ses vb). Yükselmek. Loudens : Yükselmek (ses vb). Yükselmek. Yükseltmek. : Gürültülü. ...

Loudhailers nedir ne demek

Loudhailers nedir : Megafon. Sözcükler, direkt olarak Loudhailers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Speaker system : Seslendirme sistemi. Megaphone : Sesborusu. Ses yükseltici. h...

Loudmouth nedir ne demek

Loudmouth nedir : Ağzı gevşek. Ağzı kalabalık. Loudmouths : Atıcı. Palavra sıkmak. Ağzı kalabalık. Gevezelik etmek. Geveze. Palavracı. Çalçene. Sözcükler, direkt olarak Loudmouth ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı ...

Loudmouths nedir ne demek

Loudmouths nedir : Geveze. Palavra sıkmak. Çalçene. Palavracı. Gevezelik etmek. Atıcı. Ağzı kalabalık. Loudmouthed : Ağzı kalabalık. Ağzı gevşek. Sözcükler, direkt olarak Loudmouths ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlam...

Loudness of sound nedir ne demek

Loudness of sound nedir : Gürültü. Yüksek seslilik. Ses yüksekliği. Yükseklik. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ses düzeyi. Gürlük (ses). Kulağın sese olan fizyolojik yatkınlığının derecesi. (sesin gürlüğüne ve yinelenimine bağlı olan b...

Loud hailer nedir ne demek

Loud hailer nedir : Patırtılı. Parlak. Gürültülü. Be.yüksek sesle. Cırtlak. Yüksek sesle. Cart (renk). Yüksek (ses). Yüksek sesli. Yüksek. Hailer : Megafon. [#Loud noise : Yüksek ses. Gürültü. Şiddetli gürültü. Loud voiced : Yüksek sesli. :...

Loud noise nedir ne demek

Loud noise nedir English: A loud noise made him jump. Turkish: Şiddetli gürültü onu hoplattı. English: The loud noise is driving me crazy. Turkish: Yüksek gürültü beni delirtiyor. English: I can't put up with that loud noise. ...

Louden nedir : Yükselmek (ses vb). Yükselmek. Yükseltmek. Loudening : Yükseltmek. Yükselmek (ses vb). Yükselmek. [#Loudens : Yükselmek (ses vb). Yükseltmek. Yükselmek. Louder : Parlak. Yüksek. Daha gürültülü. Gürültülü. Kaba. : Kaba. Y...

Loudening nedir ne demek

Loudening nedir : Yükselmek. Yükselmek (ses vb). Yükseltmek. Loudened : Yükseltmek. Yükselmek. Yükselmek (ses vb). [#Loudens : Yükselmek. Yükseltmek. Yükselmek (ses vb). Louder : Kaba. Gürültülü. Daha gürültülü. Parlak. Yüksek. : Gürültül...

Louder nedir English: Come on, you can clap louder than that. Turkish: Hadi, bundan daha yüksek sesle alkışlayabilirsin. English: Please speak louder so everybody can hear you. Turkish: Lütfen daha yüksek sesle konuşun, böyle...

Loudhailer nedir ne demek

Loudhailer nedir : Megafon. Sözcükler, direkt olarak Loudhailer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Megaphones : Ses yükseltici. Sesborusu. Speaker : Meclis başkanı. Sözcü. Hatip....

Loudly nedir English: He snored loudly while he slept. Turkish: O uyurken yüksek sesle horladı. English: Ali blew his nose loudly during the oboe solo. Turkish: Ali obua sırasında yüksek sesle burnunu sildi. English: Can you ...

Loudmouthed nedir ne demek

Loudmouthed nedir : Ağzı kalabalık. Palavracı. Atıcı. [#Gevezelik etmek. Geveze. Palavra sıkmak. Loudmouths : Palavra sıkmak. Palavracı. Ağzı kalabalık. Gevezelik etmek. Atıcı. Geveze. Çalçene. Sözcükler, direkt olarak Loudmouthed ile ilgil...

Loudness nedir of sound : Ses yeğinliği. Ses gürlüğü. Titreşim genliğinin üstikisiyle oranlı olan ses erkesi. Cloudness : Bulutluluk. hailer : Megafon. Hoparlör. Loud noise : Şiddetli gürültü. Gürültü. Yüksek ses. voiced : Yüksek sesli. ...

Loudspeaker nedir ne demek

Loudspeaker nedir loudspeaker : Aktif hoparlör. Balanced armature loudspeaker : Dengeli göbekli hoparlör. loudspeaker : Kondansatörlü hoparlör. Elektrostatik hoparlör. Composite loudspeaker : Bileşik hoparlör. loudspeaker : Kristal hoparlör...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim