Lump nedir English: I have a lump in my breast. Turkish: Benim mememde bir yumru var. English: Please put a lump of sugar in my coffee. Turkish: Kahveme bir küp şeker koyun lütfen. English: I have a facial boil. There's a p...

 
 
 

Lump suckers nedir ne demek

Lump suckers nedir : Hantal hantal dolaşmak. Bir grupta toplamak. Parça. Yığmak. Toptan almak. Yumru. Öbek. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Şişlik. Ahmak. Suckers : Piç (ağaç). Tulumba pistonu. Lolipop. Yolunacak kaz. Fışkın. S...

Lump sum nedir : Şişlik. Yığmak. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Parça. Katlanmak. Çekmek. Ahmak. Hantal hantal dolaşmak. Öbek. Bir grupta toplamak. Sum : Toplamak. Miktar. Toplama. Esas. Netice. Özet. Matematik problemi. D...

Lump sum payment nedir ne demek

Lump sum payment nedir : Toptan almak. Yumru. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Katlanmak. Öbek. Bir grupta toplamak. Hantal hantal dolaşmak. Ahmak. Parça. Bir araya toplamak. Sum : Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile geti...

Lump sum taxation nedir ne demek

Lump sum taxation nedir : Parça. Şişlik. Toptan almak. Katlanmak. Topak. Yığmak. Öbek. Hantal hantal dolaşmak. Çekmek. Bir grupta toplamak. Sum : Yekun. Para miktarı. Tutar. Doruk. Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu n...

Lumped nedir English: The man slumped to the floor. Turkish: Adam aniden yere düştü. English: Ali slumped against the wall, exhausted and miserable. Turkish: Ali duvarın dibine yığıldı, bitmiş ve zavallı olarak. English: Ali ...

Lumped parameter system nedir ne demek

Lumped parameter system nedir : Top haline getirmek. Yığmak. Katlanmak. Çekmek. Toptan satmak. Toptan almak. Parameter : Parametre. Değiştirgen. Değişken. Etken. Bir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik. Evrende...

Lumpen bourgeoisie nedir ne demek

Lumpen bourgeoisie nedir : Lümpen. Bourgeoisie : Kentsoylu sınıf. Burjuva sınıfı. İktisat, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Kentsoylu sınıfa mensup kişi. Kapitalist sınıf. Anamalcı düzende üretim araçlarını ellerind...

Lumpen proletariat nedir ne demek

Lumpen proletariat nedir : Lümpen. Proletariat : Yevmiyeci sınıf. Anamalcı sanayi toplumlarında geçimini emeğini satarak sağlıyan, ırk, gelir, eğitim, orun. . . bakımlarından en düşük düzeyde bulunan sınıf. Emeğini satarak geçinen grup. Avam. Emek...

Lump coal nedir ne demek

Lump coal nedir : Çekmek. Yığın. Şişlik. Bir grupta toplamak. Yumru. Parça. Bir araya toplamak. Hantal hantal dolaşmak. Öbek. Yığmak. Coal : Maden kömürü. Yanmak. Havasız ortamda kalan bitkilerin nem, basınç ve sıcaklık etkisiyle bozunara...

Lump everything together nedir ne demek

Lump everything together nedir : Bir araya toplamak. Katlanmak. Yığmak. Topak. Öbek. Yumru. Çekmek. Bir grupta toplamak. Parça. Hantal hantal dolaşmak. Everything : En önemli şey. Herşey. Her şey. [#Together : Birlikte. Biraraya. Beraber. Kuyruk (kimse)...

Lump sugar nedir ne demek

Lump sugar nedir : Topak. Hantal hantal dolaşmak. Yığın. Katlanmak. Çekmek. Toptan almak. Öbek. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Parça. Şişlik. Sugar : [#Şekerlemek. Kompliman yapmak. Şeker katmak. Esas olarak sükroz'dan ibare...

Lump sum expenditure deduction method nedir ne demek

Lump sum expenditure deduction method nedir : Parça. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Çekmek. Bir grupta toplamak. Toptan almak. Topak. Öbek. Yığmak. Katlanmak. Yumru. Sum : Esas. Toplamak. Adet. Hesap. Toplam. Yekun. Toplama. Özet. Öz. Matematik proble...

Lump sum tax nedir ne demek

Lump sum tax nedir : Şişlik. Yığmak. Topak. Parça. Hantal hantal dolaşmak. Yığın. Çekmek. Bir araya toplamak. Yumru. Toptan almak. Sum : Tutar. Meblağ. Matematik problemi. Özet. Sonuç. Doruk. Toplama. Toplamak. Para miktarı. Miktar. [#Tax : ...

Lump together nedir ne demek

Lump together nedir : Bir araya toplamak. Parça. Bir grupta toplamak. Toptan almak. Ahmak. Öbek. Yumru. Biçimsiz parçalar halinde bir araya getirmek. Topak. Şişlik. Together : Birlikte. Durmadan. Düzenli. Kendine hakim veya aklı başında. Orta...

Lumped circuit nedir ne demek

Lumped circuit nedir : Çekmek. Katlanmak. Top haline getirmek. Toptan almak. Toptan satmak. Yığmak. Circuit : Dolaşmak. Ring seferi. Devretmek. Akım. Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. Lig. Devre (elektronik ter...

Lumpen nedir bourgeoisie : Lümpen kentsoylu sınıf. Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad. Lumpen proletarian : Lümpen proleter. proletariat : Lümpen proletarya. Lumpen proleteriat : Lümpen proleterya. Marksist yaklaşı...

Lumpen proletarian nedir ne demek

Lumpen proletarian nedir : Lümpen. Proletarian : Proletaryaya özgü. Emekçi. İşçi. Proleter. [#Lumpen bourgeoisie : Lümpen kentsoylu sınıf. Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad. Lumpen proletariat : Lümpen proletarya. proleteriat...

Lumpen proleteriat nedir ne demek

Lumpen proleteriat nedir : Lümpen. Lumpen bourgeoisie : Lümpen kentsoylu sınıf. Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad. [#Lumpen proletarian : Lümpen proleter. Lumpen proletariat : Lümpen proletarya. : Lümpen. Sözcükler, direkt ol...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim