Müzik nedir Müzik; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Müzik" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Duygu, düşünce ve imgeleri, t...

 
 
 

Müzik bilimci nedir ne demek

Müzik bilimci nedir Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçe...

Müzik çizelgesi nedir ne demek

Müzik çizelgesi nedir Müzik çizelgesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir tiyatro oyununda müziğin verileceği ve alınacağ...

Müzik düzenlemesi nedir ne demek

Müzik düzenlemesi nedir Müzik düzenlemesi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Belirli bir amaçla yazılmış m...

Müzik görevlisi nedir ne demek

Müzik görevlisi nedir Müzik görevlisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin müzikle ilgili tüm ç...

Müzik köşesi nedir ne demek

Müzik köşesi nedir Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçe...

Müzik kuşağı nedir ne demek

Müzik kuşağı nedir Müzik kuşağı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin müziğini taşıyan, henüz öbü...

Müzik odası nedir ne demek

Müzik odası nedir Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş sesl...

Müzik söyleşmesi nedir ne demek

Müzik söyleşmesi nedir Müzik söyleşmesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hacivat ile Karagöz arasında Türk müziği üzerine ge...

Müzik tiyatrosu nedir ne demek

Müzik tiyatrosu nedir Müzik tiyatrosu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Opera yönetiminden ayrı olarak ilk kez Richard Wagn...

Alafranga müzik nedir ne demek

Alafranga müzik nedir Alafranga : Avrupa kültürüne özgü olan. Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı. Avrup...

Barok müzik nedir ne demek

Barok müzik nedir ...

Çalgısız müzik nedir ne demek

Çalgısız müzik nedir Çalgısız müzik; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hiçbir çalgıdan yararlanmayarak ...

Elektronik müzik nedir ne demek

Elektronik müzik nedir ...

Ön müzik nedir ne demek

Ön müzik nedir Ön müzik; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Perde açılmadan, oyun başlamadan önce çalınan müzik. Ön : Ö...

Popüler müzik nedir ne demek

Popüler müzik nedir Popüler : Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan. H...

Vokal müzik nedir ne demek

Vokal müzik nedir Vokal müzik; bir müzik terimidir. Vokal : Ünlü. İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses. Sesle ilgili. Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden...

Müzikal film nedir ne demek

Müzikal film nedir Müzikal film; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: (İki Dünya Savaşı arasında) Broadw...

Müzikbilim nedir ne demek

Müzikbilim nedir Müzikbilim; Eğitim, Halk Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Müzik konularını, fizik, ruhbilimi, ...

Müzikçilik nedir ne demek

Müzikçilik nedir Müzikçi : Müzik öğretmeni. Müzisyen. Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duyg...

Müzik başyöneticisi nedir ne demek

Müzik başyöneticisi nedir Müzik başyöneticisi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tiyatroda müzik işlerini tasarlayan, uygula...

Müzik belleği nedir ne demek

Müzik belleği nedir Müzik belleği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ton kalıplarını ve türlü müzik seslerini anımsayab...

Müzik bilimi nedir ne demek

Müzik bilimi nedir Müzik bilimi ya da müzikoloji, müziği bilimsel açıdan ele alan ve inceleyen bir bilim dalı. Müzikoloji'nin ilk olarak "müzik bilimi" ...

Müzik dolabı nedir ne demek

Müzik dolabı nedir Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş sesl...

Müzik eğitimi nedir ne demek

Müzik eğitimi nedir Müzik eğitimi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Müzik öğretimi bilimi ve sanatı. Eğit : Kemençe. ...

Müzik izlencesi nedir ne demek

Müzik izlencesi nedir Müzik izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyonun müziğe ayrılmı...

Müzik kulağı nedir ne demek

Müzik kulağı nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Çocuğun, tek ve çok sesleri, yükseklikleri bakımından tanıma, ayırt etme ve işitme yeteneği. İngiliz...

Müzik market nedir ne demek

Müzik market nedir Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş sesl...

Müzik salonu nedir ne demek

Müzik salonu nedir Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçe...

Müzik teli nedir ne demek

Müzik teli nedir Müzik teli; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Müzik araçlarında kullanılan, yüksek karbonlu ...

Müzik yapıtları nedir ne demek

Müzik yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Konusu sözlü ya da sözsüz olan ve iyesine özgü özellik taşıyan ve bir araçla seslendirilen sanat ürünleri. Müzik...

Alaturka müzik nedir ne demek

Alaturka müzik nedir Alaturka : Alaturka saat. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Düzensiz, yöntemsiz. Bu tö...

Canlı müzik nedir ne demek

Canlı müzik nedir Canlı : Canı olan, diri, yaşayan. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Güçlü, etkili. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk),...

Destekleyici müzik nedir ne demek

Destekleyici müzik nedir Destekleyici müzik; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görüntülerin yanı sıra, bu g...

Enstrümantal müzik nedir ne demek

Enstrümantal müzik nedir Enstrümantal : Çalgısal, sözsüz. Vasıta hâli. Enstrüman : Çalgı. Mali belge. Müzik : Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserleri...

Pop müzik nedir ne demek

Pop müzik nedir Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş sesl...

Somut müzik nedir ne demek

Somut müzik nedir Somut müzik; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Elektronik aygıtlarla elde edilen, ...

Müzikal nedir Müzikal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Müzikal" ile ilgili cümle Mü...

Müzikalite nedir ne demek

Müzikalite nedir Müzikalite; kökeni dilinden gelmektedir. Türk dilinde kulanılmakta olan müzikalite sözcüğü dilimize Fransızca'dan girmiştir. Fransızc...

Müzikçi nedir ne demek

Müzikçi nedir "Müzikçi" ile ilgili cümleler Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musik...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim