Mali nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Mali" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Aşık kemiğinin çıkıntıları daha silik olan yüzeyi. Çok yumuşak yün ipliği. Mali ya...

 
 
 

Mali baskı nedir ne demek

Mali baskı nedir Mali baskı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların derinliğinin az olmasının, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etki yaratması ve ...

Mali belgeler nedir ne demek

Mali belgeler nedir Mali belgeler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Para ödenmesinin sağlanması için kullanılan poliçe, bono, çek ve diğer benzer belgeler. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resi...

Mali derinleşme nedir ne demek

Mali derinleşme nedir Mali derinleşme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankalar, taşınır değerler borsası ve sigorta şirketleri gibi finansal kurumların etkinliklerinin milli gelir içindeki payının göreli olara...

Mali düzenleme nedir ne demek

Mali düzenleme nedir Mali düzenleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mali piyasaların işleyişini düzenleyen kurallar bütünü. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, ...

Mali istikrar nedir ne demek

Mali istikrar nedir Mali istikrar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mali altyapının ve piyasaların dengede olduğu, mali krizlerin çıkma olasılığının enaza indirildiği durum. İsti : Sıcak, kaynar. Sabibi. [bkz:...

Mali iştirak nedir ne demek

Mali iştirak nedir Mali iştirak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankalarca kurulan sigorta ve reasürans şirketleri ile bankacılık alanına yapılan iştirakler. İşti : İşte İştir : Sirken de denilen bir çeşit ...

Mali kaynaklar nedir ne demek

Mali kaynaklar nedir Mali kaynaklar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Harcamaların finansmanı için gerekli olan her türlü fon. karşılığı fon 1. Kayna : Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takıl...

Mali kırılganlık nedir ne demek

Mali kırılganlık nedir Mali kırılganlık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mali araçların çeşitlenmesi ve yaygınlaşması sürecinde likiditenin artmasına bağlı olarak iktisadi birimlerin borçluluk düzeyleri yükselirk...

Mali analist nedir ne demek

Mali analist nedir Mali analist; bir ekonomi terimidir. Analist : Çözümleyici. Ekonomik : En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen. Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. Çözüm : Bir sorun...

Mali araç nedir ne demek

Mali araç nedir Mali araç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yazılı bir parasal değere sahip olan ve/veya ödemelerde kullanılan her türlü belge. Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararla...

Mali belge nedir ne demek

Mali belge nedir Mali belge; bir ticaret terimidir. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman. Kredi : Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı ça...

Mali cebir nedir ne demek

Mali cebir nedir Mali cebir; bir ekonomi terimidir. Cebir : Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu. Para : Kazanç. Devletçe bastırıl...

Mali dizinleme nedir ne demek

Mali dizinleme nedir Mali dizinleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Enflasyon dönemlerinde mali varlıkların değerine ve getirilerine uygulanan parasal ayarlama yöntemi. karşılığı dizinleme, ayarlama koşulu. Di...

Mali eylem görev grubu nedir ne demek

Mali eylem görev grubu nedir Mali eylem görev grubu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kara paranın aklanması ve terörün finansmanına karşı mücadele etmek için ulusal ve uluslararası politikaları geliştirmek ve desteklem...

Mali işlem nedir ne demek

Mali işlem nedir Mali işlem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin ulusal ve uluslararası mali piyasada gerçekleştirdikleri her türlü işlem. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlem : B...

Mali kaldıraç nedir ne demek

Mali kaldıraç nedir Mali kaldıraç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: (financial leverage) Firmanın borçlanmasının net kâr üzerinde yarattığı değişme, diğer bir deyişle firma toplam borçlarının toplam varlıkları...

Mali kesim nedir ne demek

Mali kesim nedir Mali kesim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin finansmanında rol oynayan banka, mali aracı ve sigorta şirketleri gibi kuruluşların bulunduğu kesim. Kesi : Kesilmiş yer....

Mali kuralsızlaştırma nedir ne demek

Mali kuralsızlaştırma nedir Mali kuralsızlaştırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermaye hareketlerine konulan kısıtlar ile mali piyasaların işleyişini düzenleyen kuralların kaldırılması ya da gevşetilmesi. Kuralsız...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim