Mali nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Mali" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe a...

 
 
 

Mali baskı nedir ne demek

Mali baskı nedir Mali baskı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların d...

Mali belgeler nedir ne demek

Mali belgeler nedir Mali belgeler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Para ödenmesinin sağlanması için kullanılan poliçe, b...

Mali derinleşme nedir ne demek

Mali derinleşme nedir Mali derinleşme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankalar, taşınır değerler borsası ve sigorta şirk...

Mali düzenleme nedir ne demek

Mali düzenleme nedir Mali düzenleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mali piyasaların işleyişini düzenleyen kurallar büt...

Mali istikrar nedir ne demek

Mali istikrar nedir Mali istikrar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mali altyapının ve piyasaların dengede olduğu, mali ...

Mali iştirak nedir ne demek

Mali iştirak nedir Mali iştirak; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankalarca kurulan sigorta ve reasürans şirketleri il...

Mali kaynaklar nedir ne demek

Mali kaynaklar nedir Mali kaynaklar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Harcamaların finansmanı için gerekli olan her türlü...

Mali kırılganlık nedir ne demek

Mali kırılganlık nedir Mali kırılganlık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mali araçların çeşitlenmesi ve yaygınlaşması sürec...

Mali oligarşi nedir ne demek

Mali oligarşi nedir Mali oligarşi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kapitalizmin emperyalizm aşamasında, anonim şirket b...

Mali piyasa nedir ne demek

Mali piyasa nedir Mali piyasa; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mali varlık ve hakların alınıp satıldığı her türlü orta...

Mali risk nedir ne demek

Mali risk nedir Mali risk; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yatırım yapılan değeri çıkaran şirketin faiz, kupon ve a...

Mali sermaye nedir ne demek

Mali sermaye nedir Mali sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mali yatırıma konu olan hisse senedi, tahvil, bono ve ...

Mali tablolar nedir ne demek

Mali tablolar nedir Mali tablolar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın mali değerlerini gösteren, bilânço, gel...

Mali transferler nedir ne demek

Mali transferler nedir Mali transferler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi birimler arasındaki her türlü mali fon a...

Mali yapı nedir ne demek

Mali yapı nedir Mali yapı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmenin varlıklarını nasıl finanse ettiğini gösteren ...

Mali yatırım nedir ne demek

Mali yatırım nedir Mali yatırım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Paranın mali varlıklara yatırılarak söz konusu varlık...

Mali yıl yöntemi nedir ne demek

Mali yıl yöntemi nedir Mali yıl yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütçe dönemi sona erdiğinde, hangi aşamada olursa...

Dinamik mali çözümleme nedir ne demek

Dinamik mali çözümleme nedir Dinamik mali çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Her hesap dönemine ait tabloların bağımsız ...

Serbest muhasebeci mali müşavir nedir ne demek

Serbest muhasebeci mali müşavir nedir Serbest muhasebeci mali müşavir; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işyerine bağlı olmaksızın mali...

Mali analist nedir ne demek

Mali analist nedir Mali analist; bir ekonomi terimidir. Analist : Çözümleyici. Ekonomik : En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabi...

Mali araç nedir ne demek

Mali araç nedir Mali araç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yazılı bir parasal değere sahip olan ve/veya ödemelerde ...

Mali belge nedir ne demek

Mali belge nedir Mali belge; bir ticaret terimidir. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman. Kredi : Belli ...

Mali cebir nedir ne demek

Mali cebir nedir Mali cebir; bir ekonomi terimidir. Cebir : Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nic...

Mali dizinleme nedir ne demek

Mali dizinleme nedir Mali dizinleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Enflasyon dönemlerinde mali varlıkların değerine ve ...

Mali eylem görev grubu nedir ne demek

Mali eylem görev grubu nedir Mali eylem görev grubu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kara paranın aklanması ve terörün finansmanı...

Mali işlem nedir ne demek

Mali işlem nedir Mali işlem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin ulusal ve uluslararası mali ...

Mali kaldıraç nedir ne demek

Mali kaldıraç nedir Mali kaldıraç; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: (financial leverage) Firmanın borçlanmasının net kâr...

Mali kesim nedir ne demek

Mali kesim nedir Mali kesim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin finansmanında rol oynayan banka,...

Mali kuralsızlaştırma nedir ne demek

Mali kuralsızlaştırma nedir Mali kuralsızlaştırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermaye hareketlerine konulan kısıtlar ile ma...

Mali oranlar nedir ne demek

Mali oranlar nedir Mali oranlar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın mali yapısının ve fon gereksiniminin bel...

Mali protokol nedir ne demek

Mali protokol nedir Mali protokol; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ankara Antlaşması uyarınca Türkiye ekonomisinin hızla...

Mali saydamlık nedir ne demek

Mali saydamlık nedir Mali saydamlık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hükümetin yapısının ve işlevlerinin, mali politika p...

Mali suçları araştırma kurulu nedir ne demek

Mali suçları araştırma kurulu nedir Mali suçları araştırma kurulu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kara paranın aklanmasını önlemek ama...

Mali teşvikler nedir ne demek

Mali teşvikler nedir Mali teşvikler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hükümetin sübvansiyon, vergi bağışıklığı, vergi ist...

Mali varlık nedir ne demek

Mali varlık nedir Mali varlık; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mevduat hesabı, nakit para, hisse senedi ve tahvil gib...

Mali yardım nedir ne demek

Mali yardım nedir Mali yardım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fona gereksinimi olan iktisadi birimlere diğer iktisadi...

Mali yıl nedir ne demek

Mali yıl nedir Mali yıl; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ekonomide devlet tarafından düzenlenen ve denetlenen yıllık ma...

Mali yönetim nedir ne demek

Mali yönetim nedir Mali yönetim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmenin mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonl...

Piyasa mali uzlaştırma merkezi nedir ne demek

Piyasa mali uzlaştırma merkezi nedir Piyasa mali uzlaştırma merkezi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Katılımcıların borçlu ya da alacaklı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim