Mantı nedir "Mantı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yaprak sarması. Sapsız bıçak Şebboy. Kasımpatı. Sap: Bıçağın mantısı. Sapsız bıçak. Bıçak ve çakının demir kısmı. Sapsız bıçak, çakı. Kullanılmış, eskimiş bıçak, çakı ağzı. Kör...

 
 
 

Mantıfal nedir ne demek

Mantıfal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kutu içine konan çiçekleri çekerek mani okuma (bir çeşit oyun). Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek Çekerek : Yoz...

Mantık cebiri nedir ne demek

Mantık cebiri nedir Mantık cebiri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Matematiksel mantığın sözlü önermeler üzerinde mantıksal işlemlerinin cebiri. Cebir : Zor, zorlayış. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bun...

Mantık dizgesi nedir ne demek

Mantık dizgesi nedir Mantık dizgesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli mantıksal dizgelerin ortak yapısını belirleyen mantıksal değişmezler, düzgün deyim dizimsel türleri, bir de çıkarım kurallarından oluş...

Mantık kuralı nedir ne demek

Mantık kuralı nedir Mantık kuralı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçerme kuralı ya da eşdeğerlik kuralı. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad ...

Mantık veya anlık vurgusu nedir ne demek

Mantık veya anlık vurgusu nedir Mantık veya anlık vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İfade edilen şeyin düşünce tarafını belirten cümle vurgusu. Anlı : Ünlü, tanınmış, namlı, şöhretli, soylu. Ünlü, tanınmış, naml...

Mantık yasası nedir ne demek

Mantık yasası nedir Mantık yasası; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boş içerenli içerme kuralı ya da başka bir deyişle geçerliliği kanıtlanmış olan önerme kalıbı. mantık ilkesi. Mantı : İçine kıyma konularak küçü...

Mantıkça nedir ne demek

Mantıkça nedir Mantıkça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarını...

Mantıkça doğru önerme nedir ne demek

Mantıkça doğru önerme nedir Mantıkça doğru önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli önerme. Doğru önerme : Kendi olağan yorumunda gerçeğe uygun olan, başka bir deyişle gerçek bir durumu dile getiren bir önerme Ö...

Mantıcı nedir ne demek

Mantıcı nedir Yerel Türkçe anlamı: Pinti, cimri. Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Veya : Olaca...

Mantıdeliği nedir ne demek

Mantıdeliği nedir Teknik terim anlamı: Mantıya benzeyen çorap motifi. (Yenikent Aksaray Niğde). Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek Delik : Dar, küçük açıklı...

Mantık nedir Mantık; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Mantık" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık. Ge...

Mantık dışı nedir ne demek

Mantık dışı nedir Mantık dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Mantık dışı" ile ilgili cümle örnekleri Mantık : Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçim...

Mantık ilkeleri nedir ne demek

Mantık ilkeleri nedir Mantık ilkeleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt:. Özdeşlik İlkesi...

Mantık öncesi nedir ne demek

Mantık öncesi nedir Mantık : Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Mantı : İç...

Mantık yanlışı nedir ne demek

Mantık yanlışı nedir Mantık yanlışı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Amaç izlence yürütülürken, izlencenin kısır döngüye girmesine, dizgece saptanan bir olumsuzluk nedeniyle düşürülmesine ya da izlencede...

Mantıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İri dikiş, teyel. Davarların kulağını keserek yapılan nişan. Minarelerin tepesindek kurşunları birbirine bağlamak için kullanılan bir araç. Jandarma karakolu. Mantı : İçine kıyma konularak küçük b...

Mantıkça çoğul nedir ne demek

Mantıkça çoğul nedir Mantıkça çoğul; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Topluluk ismi olmadığı halde cinsinin topunu birden anlatmak üzere kullanılan tekil kelime. ''Çocuğun biri", " işsizlik insanı üzer" örnekl...

Mantıkça kapalı önermeler kümesi nedir ne demek

Mantıkça kapalı önermeler kümesi nedir Mantıkça kapalı önermeler kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. Örnek: Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim