Mantık nedir Mantık; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Mantık" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Çıkarım ve kanıt gösterme b...

 
 
 

Mantık dizgesi nedir ne demek

Mantık dizgesi nedir Mantık dizgesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli mantıksal dizgelerin ortak yapısını belirleye...

Mantık kuralı nedir ne demek

Mantık kuralı nedir Mantık kuralı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçerme kuralı ya da eşdeğerlik kuralı. Kura : İki veya...

Mantık veya anlık vurgusu nedir ne demek

Mantık veya anlık vurgusu nedir Mantık veya anlık vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İfade edilen şeyin düşünce tarafını be...

Mantık yasası nedir ne demek

Mantık yasası nedir Mantık yasası; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boş içerenli içerme kuralı ya da başka bir deyişle geçe...

Doğal türetimli mantık dizgesi nedir ne demek

Doğal türetimli mantık dizgesi nedir Doğal türetimli mantık dizgesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mantıksal ilksavları, dolayısıyla öncü...

İlksavlı mantık dizgesi nedir ne demek

İlksavlı mantık dizgesi nedir İlksavlı mantık dizgesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mantıksal ilksavı, dolayısıyla öncülsüz çıkar...

Biçimsel mantık nedir ne demek

Biçimsel mantık nedir Biçimsel mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerli...

Boş adlı temel mantık nedir ne demek

Boş adlı temel mantık nedir Boş adlı temel mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda hiç bir nesneyi göstermeyen adla...

Çok değerli mantık nedir ne demek

Çok değerli mantık nedir Çok değerli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İkiden çok doğruluk değerine yer veren mantık dizg...

Geleneksel mantık nedir ne demek

Geleneksel mantık nedir Geleneksel mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aristoteles ile gelişmeye başlayıp ortaçağda doruğ...

Matematiksel mantık nedir ne demek

Matematiksel mantık nedir Matematiksel mantık; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Matematiksel ispatları ve ma...

Önermesel mantık nedir ne demek

Önermesel mantık nedir Önermesel mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bildirsel tümcelerden (önermelerden) oluşan bir söz...

Sezgici mantık nedir ne demek

Sezgici mantık nedir Sezgici mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çifte değilleme ile üçüncünün olmazlığı kurallarını g...

Sözeden mantık nedir ne demek

Sözeden mantık nedir Sözeden mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mantık dizgelerini bir sözeden dil aracılığıyla incele...

Tümdengelimli mantık nedir ne demek

Tümdengelimli mantık nedir Tümdengelimli mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tümdengelime dayandığı için mantığa verilen bir...

Varlıksal öndayanaksız mantık nedir ne demek

Varlıksal öndayanaksız mantık nedir Varlıksal öndayanaksız mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Boş adlara yer veren mantık dizgesi. V...

Mantıkça nedir ne demek

Mantıkça nedir Mantıkça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yö...

Mantıkça doğru önerme nedir ne demek

Mantıkça doğru önerme nedir Mantıkça doğru önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli önerme. Doğru önerme : Kendi olağan yo...

Mantıkça özne nedir ne demek

Mantıkça özne nedir Mantıkça özne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: "Bu mektup benim tarafımdan yazıldı" söyleminde gr...

Mantık cebiri nedir ne demek

Mantık cebiri nedir Mantık cebiri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Matematiksel mantığın sözlü önermeler üzerinde...

Mantık dışı nedir ne demek

Mantık dışı nedir Mantık dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Mantık dışı" ile ilgili cümle örnekleri Mantık : Doğru düşünmen...

Mantık ilkeleri nedir ne demek

Mantık ilkeleri nedir Mantık ilkeleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm man...

Mantık öncesi nedir ne demek

Mantık öncesi nedir Mantık : Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasal...

Mantık yanlışı nedir ne demek

Mantık yanlışı nedir Mantık yanlışı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Amaç izlence yürütülürken, izlencenin kısır d...

Aritmetik mantık birimi nedir ne demek

Aritmetik mantık birimi nedir Aritmetik mantık birimi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayarın toplama, çıkarma, çarp...

Genleşmiş mantık dizgesi nedir ne demek

Genleşmiş mantık dizgesi nedir Genleşmiş mantık dizgesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir mantıksal dizgeye yeni mantıksal değişm...

Biçimci mantık nedir ne demek

Biçimci mantık nedir Biçimci mantık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Deyişlerin içeriğine değil, biçimine göre tuta...

Bilgisel mantık nedir ne demek

Bilgisel mantık nedir Bilgisel mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Temel mantığa, bilgisel yöneticileri katmakla oluştu...

Çok çeşitli mantık nedir ne demek

Çok çeşitli mantık nedir Çok çeşitli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok sayıda değişken çeşidi olan mantık dizg...

Eylemsel mantık nedir ne demek

Eylemsel mantık nedir Eylemsel mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Eylem (felsefesi) sorunlarıyla yakından ilgili olduk...

İki değerli mantık nedir ne demek

İki değerli mantık nedir İki değerli mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: "Doğru" ile "yanlış"tan başka doğruluk değerine ye...

Modern mantık nedir ne demek

Modern mantık nedir Modern mantık; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Bilimsel terim anlamı: Modern : Çağdaş. Çağcıl. Mantık : Doğru düşünmenin yolu v...

Sanısal mantık nedir ne demek

Sanısal mantık nedir Sanısal mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Temel mantığa sanısal yöneticileri katmakla oluşturul...

Simgesel mantık nedir ne demek

Simgesel mantık nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Biçimsel mantık ve matematikle ilgili sorunları, doğal dilin belirsizliğini önlemeyi amaçlayan özel ...

Temel mantık nedir ne demek

Temel mantık nedir Temel mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantıksal değişmezleri eklemler, niceleyiciler ile eşit...

Tümevarımlı mantık nedir ne demek

Tümevarımlı mantık nedir Tümevarımlı mantık; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümevarım sürecinin dayandığı kuralları konu edine...

Mantıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İri dikiş, teyel. Davarların kulağını keserek yapılan nişan. Minarelerin tepesindek kurşunları birbirine ba...

Mantıkça çoğul nedir ne demek

Mantıkça çoğul nedir Mantıkça çoğul; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Topluluk ismi olmadığı halde cinsinin topunu birde...

Mantıkça kapalı önermeler kümesi nedir ne demek

Mantıkça kapalı önermeler kümesi nedir Mantıkça kapalı önermeler kümesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim