Mark nedir Yerel Türkçe anlamı: Durgun, yumuşak hava. Marka : Tanınmış ürün, saygın kişi vb. Resim veya harfle yapılmış olan işaret. Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret. B...

 
 
 

Mark an epoch nedir ne demek

Mark an epoch nedir : Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. İm. Etiket. Yapım imleri. Leke. Markalamak. İşaretlemek. Markos. Alamet. Belirti. An : Bir (ünlülerden önce). Sesli harf ile başlayan kelim...

Mark and number nedir ne demek

Mark and number nedir : Etki. Belirti. İm. Yapım imleri. İz bırakmak. Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer. İşaret. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir...

Mark categories nedir ne demek

Mark categories nedir : Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer. Marke etmek. Damgalamak. Alman parası. İşaretlemek. İm. Bir işletmenin yaptığı malları ya da ürettiği ürünleri, ba...

Mark conversation as read nedir ne demek

Mark conversation as read nedir : Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesinin belirtilmesi için el ve kolla, ışıkla, kulaklıklardan sesle verilen komutlar. Yapım iml...

Mark conversation read nedir ne demek

Mark conversation read nedir : Alman parası. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesinin belirtilmesi için el ve kolla, ışıkla, kulaklıklardan sesle verilen komut...

Mark down nedir ne demek

Mark down nedir : Yapım imleri. İşaret. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Damgalamak. Lekelemek. Etiket. Markos. Alamet. Malların üzerine marka koymak ya da vurmak. Çizik. Down : Düşürmek. Bo...

Mark houwink eşitliği nedir ne demek

Mark houwink eşitliği nedir Mark houwink eşitliği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Polimerin viskozite ölçümüyle mol kütlesi tayininde kullanılan homojen doğrusal polimerlerin mol kütlesi ile gerçek viskozitesi arasın...

Mark message as read nedir ne demek

Mark message as read nedir : Çizik. Çizgi. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesinin belirtilmesi için el ve kolla, ışıkla, kulaklıklardan sesle verilen komut...

Mark all nedir : Damga vurmak. Malların üzerine marka koymak ya da vurmak. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir veri kümesinin başlangıcını ya da sonunu gösteren simge ya da simgeler. Göstermek. İşaretlemek. Lekel...

Mark all read nedir ne demek

Mark all read nedir : Satağa gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. resim ya da harfle yapılan işaret. bilet ya da para yerine kullanılan maden ya da başka bir özdekten yapılı gereç. İz bırakmak. Mark. Sinema ve televizyon çalışmal...

Mark an era nedir ne demek

Mark an era nedir : Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştirilmesinin belirtilmesi için el ve kolla, ışıkla, kulaklıklardan sesle verilen komutlar. İşaret ko...

Mark antony nedir ne demek

Mark antony nedir : Lekelemek. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Numara. Çizgi. Bir işletmenin yaptığı malları ya da ürettiği ürünleri, başkalarının mallarından ayırmak amacıyla malın ya da sar...

Mark citation nedir ne demek

Mark citation nedir : Belirtmek. Markos. İşaret etmek. İmlemek. Göstermek. Marke etmek. Alamet. Yara izi. İstenen düzey ya da nitelik. Not. Citation : Getirtme belgesi. Eserden aktarma. Celpname. Aktarma. Davet. Celp. Çağrı. Kaynak olarak gös...

Mark conversation as unread nedir ne demek

Mark conversation as unread nedir : İşaret koymak. Malların üzerine marka koymak ya da vurmak. İşaret. Nişan. İz bırakmak. Çizgi. Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer. Sinema ve televizyon...

Mark conversation unread nedir ne demek

Mark conversation unread nedir : Yapım imleri. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Etki. Damga vurmak. Markalamak. Marke etmek. İz. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir veri kümesinin ...

Mark entry nedir ne demek

Mark entry nedir : Alman parası. Numara. Belirtmek. İmlemek. İşaret koymak. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Malların üzerine marka koymak ya da vurmak. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin y...

Mark index entry nedir ne demek

Mark index entry nedir : Nişan. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir veri kümesinin başlangıcını ya da sonunu gösteren simge ya da simgeler. Çizgi. Hedef. İz bırakmak. Damgalamak. Lekelemek. İstenen düzey ya da nitelik. S...

Mark message as unread nedir ne demek

Mark message as unread nedir : Damga. Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı gösteren değer. Satağa gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. resim ya da harfle yapılan işaret. bilet ya da par...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim