Material nedir English: From what material is the jacket made? Turkish: Ceket hangi malzemeden yapılmış? English: After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished. Turkish: İlk temastan sonra, ...

 
 
 

Material defect nedir ne demek

Material defect nedir : Gerekli. Maddesel. Maddi. Materyal. Maddeci. Madde. Kumaş. Gereç. Malzeme. Bez. Defect : Eksiklik. kusur. biçim bozukluğu. Eksiklik. Defekt. Bozukluk. Noksan. Eksiklik, kusur, kısmi sakatlık. Hayvanın verim yeteneğinin z...

Material fact nedir ne demek

Material fact nedir : Bez. Gerekli. Maddeci. Maddesel. Maddi. Özdeksel. Özdek. Bedensel. Malzeme. Fact : Olgusal gerçek. Hakikat. Olgu. Vaka. Olay. Olmuş şey. Nitelik. Vakıa. Gerçek olay. [#Material balance : Kütle denkliği. Maddi denge. Kütl...

Material handling nedir ne demek

Material handling nedir : Maddi. Maddeci. Gerekli. Malzeme. Bedensel. Bez. Materyal. Maddesel. Kumaş. Handling : Elleçleme. Elleme. Elle kullanma. Dağıtım. Elle dokunma. Muamele. Dokunma. Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiş...

Material needs nedir ne demek

Material needs nedir : Özdek. Materyal. Gereç. Maddeci. Maddesel. Maddi. Gerekli. Zaruri. Bedensel. Kumaş. Needs : İster istemez. İhtiyaçlar. [#Material balance : Maddi denge. Kütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgeye giren çıkan ö...

Material requirements planning nedir ne demek

Material requirements planning nedir : Materyal. Madde. Özdeksel. Bez. Özdek. Bedensel. Maddi. Malzeme. Zaruri. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Requirements : Gereksinim. İhtiyaç. Lüzum. İstek. Gereksinimler. Gereklilik. İcap. Gerek...

Material safety data sheet nedir ne demek

Material safety data sheet nedir : Zaruri. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Gereç. Bez. Maddi. Madde. Malzeme. Gerekli. Bedensel. Safety : Asayiş. 1880'de ingiliz stenley'in yaptığı, bir eğik borudan çatıyla bunun üzerine oturtul...

Material tradition nedir ne demek

Material tradition nedir : Bez. Kumaş. Özdek. Zaruri. Gerekli. Gereç. Maddeci. Madde. Bedensel. Tradition : Hadis. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen toplum üyeleri arasında manevi bağları güçlendiren ...

Material witness nedir ne demek

Material witness nedir : Maddi. Maddeci. Özdek. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Özdeksel. Kumaş. Zaruri. Materyal. Maddesel. Bez. Witness : Bir olayın gidişini gören kişi. bir olayı tanıtlamak için yargı yerine çıkan y...

Material balance nedir ne demek

Material balance nedir : Zaruri. Madde. Gerekli. Malzeme. Gereç. Kumaş. Özdeksel. Materyal. Bez. Özdek. Balance : Sayışımanlıklarca tüm sayışımların borçlu ve alacaklı tutarlarının toplamını ayrı ayrı olarak toplamyerinde ve bu toplamların borç ...

Material culture nedir ne demek

Material culture nedir : Materyal. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Gereç. Kumaş. Maddeci. Maddi. Gerekli. Özdek. Özdeksel. Bez. Culture : Kültür. Ekim. Üretme. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün ö...

Material evidence nedir ne demek

Material evidence nedir : Madde. Bez. Özdeksel. Materyal. Özdek. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Bedensel. Gereç. Maddesel. Evidence : Şahit. Açıklamak. İspatlamak. Tanık. Belirmek. Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabil...

Material folklore nedir ne demek

Material folklore nedir : Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Zaruri. Malzeme. Kumaş. Materyal. Maddeci. Bedensel. Maddi. Özdek. Folklore : Halkbilim. Toplumların, halk katmanlarının tinsel ve özdeksel kültürlerini; tarihse...

Material measure nedir ne demek

Material measure nedir : Maddi. Bez. Özdek. Madde. Gereç. Maddesel. Bedensel. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Zaruri. Measure : Ayarlamak. Endazelemek. Önlem. Oran. Endazeye vurmak. Tedbir. Dikkatle bakmak. Ölçüsünde o...

Material product system nedir ne demek

Material product system nedir : Zaruri. Bez. Maddesel. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Gereç. Malzeme. Bedensel. Madde. Özdeksel. Özdek. Product : Üretilen mal ve hizmetler. Bir öğretim etkinliği sonunda öğrencilerin başarı d...

Material risk nedir ne demek

Material risk nedir : Bedensel. Maddesel. Malzeme. Madde. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Özdek. Bez. Maddi. Gerekli. Maddeci. Risk : Sigorta edilen. Korkululuk-korkulu durum. Bir olayın gerçekleşme kazanışının düşü...

Material security nedir ne demek

Material security nedir : Özdek. Madde. Gereç. Malzeme. Bez. Bedensel. Materyal. Zaruri. Gerekli. Kumaş. Security : Kefalet. Selamet. Bilgisayar, hukuk, gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Güvenlik. Kefil. Emanet. Teminat. Kefillik. ...

Material well being nedir ne demek

Material well being nedir : Bedensel. Bez. Madde. Kumaş. Özdeksel. Bir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek. Özdek. Gerekli. Maddeci. Well : Memba. Apartman boşluğu. Su kuyusu. Sağlığı yerinde. Bk. sahne altı. Asansör boşluğu. Kayn...

Materialisation nedir ne demek

Materialisation nedir : Fiziksel bir objenin parapsikolojik görüntüsünü kaybetmesi (dematerialization olarak da yazılır). Görünürdeki maddeyi kaybetme. Şeklini kaybetme. Hisse senedi vb gibi sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi. (brit...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim