Matter nedir English: Ali asked Mary not to discuss the matter with anyone else. Turkish: Ali Mary'den konuyu başka biriyle tartışmamasını ri...

 
 
 

Matter of conscience nedir ne demek

Matter of conscience nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Önem taşımak. Özdek. İçerik. İltihaplanmak. Önemli olmak. Fark etmek. Sorun. Ned...

Matter of death and life nedir ne demek

Matter of death and life nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlata...

Matter of fact nedir ne demek

Matter of fact nedir English: She looks young, but as a matter of fact she is older than you are. Turkish: O genç görünüyor ama aslına bakarsanız o s...

Matter of importance nedir ne demek

Matter of importance nedir : Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık. Vesile. Önem taşımak. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Önemi olma...

Matter of life or death nedir ne demek

Matter of life or death nedir : Sebep. Önem. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Yazılı belge. Ö...

Matter of taste nedir ne demek

Matter of taste nedir English: It's a matter of taste. Turkish: Zevk meselesi. English: This is a matter of taste. Turkish: Bu bir zevk meselesi....

Matter with nedir ne demek

Matter with nedir English: Ali didn't discuss the matter with Mary. Turkish: Ali konuyu Mary ile görüşmek istemedi. English: Ali asked Mary not to...

A matter of course nedir ne demek

A matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : Argonun simgesi. Atom a...

A matter of life and death nedir ne demek

A matter of life and death nedir English: It's a matter of life and death. Turkish: Bu bir yaşam ve ölüm meselesi. : Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar bel...

A matter of two dollars nedir ne demek

A matter of two dollars nedir : Pek iyi. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Belirli bir tür veya nitelikteki. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. ...

As a matter of courtesy nedir ne demek

As a matter of courtesy nedir : Babında. Mademki. İrken. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri....

As a matter of principle nedir ne demek

As a matter of principle nedir : Karşın. Olarak. Diği gibi. İçin. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla dü...

Does not matter a farthing nedir ne demek

Does not matter a farthing nedir : Yoksa. Olmayan. Yok. Asla. Emes. Gayri. Değil. Matter : Mesele. Madde. Cisim. Dert. Yazılı belge. İçerik. Sebep. Fark etmek. Neden....

Dry matter basis nedir ne demek

Dry matter basis nedir : Kurumak. Sütten kesilmek. Kurutmak. İçki karşıtı. Kurak, tuzlu, tarıma elverişsiz topraklarla ilgili nitelik. Kuru. Kart. Kurumuş. ...

In the matter of nedir ne demek

In the matter of nedir : İç. Gelmiş olan. İçine. İçeri. Da. Halinde. İçeriye. İktidardaki. İçinde. De. The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Bel...

No matter how nedir ne demek

No matter how nedir English: Doing anything no matter how small is infinitely better than doing nothing. Turkish: Ne kadar küçük bir şey yaparsan ya...

No matter that nedir ne demek

No matter that nedir : Olumsuz oy. Olumsuz karar. Çerçeve dizi ışıkları. Numara. Yasak. Yok. Red. Hayır. Olmaz. Hiçbir. Matter : Bilinçten bağımsız olarak...

No matter when nedir ne demek

No matter when nedir : Yok yanıtı. Gereksiz. Hiç. Olmaz. Değil. Numara. Hayır. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçl...

No matter which nedir ne demek

No matter which nedir English: No matter which road you follow, the drive to town won't take you more than twenty minutes. Turkish: Hangi yolu izlerse...

Matter for discussion nedir ne demek

Matter for discussion nedir : İrin. Dert. Neden. İçerik. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerle, bunları...

Matter of nedir ne demek

Matter of nedir English: As a matter of fact, he doesn't agree with me. Turkish: Aslında o benimle aynı fikirde değil. English: As a matter of f...

Matter of course nedir ne demek

Matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : İnsan bilincinden bağım...

Matter of dispute nedir ne demek

Matter of dispute nedir : Vesile. Cerahat. Dert. Yazılı belge. Önemi olmak. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Cisim. Aksilik. Bilinçten bağımsı...

Matter of form nedir ne demek

Matter of form nedir : Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Sebep. İrinlenmek. Cerahat. ...

Matter of law nedir ne demek

Matter of law nedir : Aksilik. Yazılı belge. Önemli olmak. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut biçimlerde varolan, tüm nesneler, olaylar ve dizgelerl...

Matter of opinion nedir ne demek

Matter of opinion nedir English: That's a matter of opinion. Turkish: Bu bir görüş meselesi. : Önem. Farketmek. İnsan bilincinden bağımsız olarak somut ...

Matter of time nedir ne demek

Matter of time nedir English: It's just a matter of time before Ali gets into trouble again. Turkish: Ali başını tekrar derde sokmadan önce, o sadece...

A matter of nedir ne demek

A matter of nedir English: As a matter of fact, he doesn't agree with me. Turkish: Aslında o benimle aynı fikirde değil. English: As a matter of f...

A matter of indifference nedir ne demek

A matter of indifference nedir : Herhangi bir. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. La (müzik terimi)....

A matter of taste nedir ne demek

A matter of taste nedir English: This is a matter of taste. Turkish: Bu bir zevk meselesi. English: It's a matter of taste. Turkish: Zevk meselesi....

As a matter of course nedir ne demek

As a matter of course nedir English: She let him pay the bill as a matter of course. Turkish: O, doğal olarak faturayı ona ödetti. : Sırada. Babında. İrken....

As a matter of fact nedir ne demek

As a matter of fact nedir English: He didn't tell a lie. As a matter of fact, he told the whole truth. Turkish: O yalan söylemedi. Aslında bütün gerçeği s...

Digestible dry matter intake nedir ne demek

Digestible dry matter intake nedir : Hazmı mümkün. Sindirimi kolay. Sindirilebilir. Dijestibl. Hafif. Dry : Sütü kesilmek. Susatıcı. Kurutmak. Kurak. Kuru. Kart. Sütten...

Dry matter analysis nedir ne demek

Dry matter analysis nedir : Kuru. Çorak. Susamış. Kurutmak. Kurak. Kurumak. Kurak, tuzlu, tarıma elverişsiz topraklarla ilgili nitelik. Yavan. Susuz. Susatıcı....

Dry matter intake nedir ne demek

Dry matter intake nedir : Kakırdamak. Kurak, tuzlu, tarıma elverişsiz topraklarla ilgili nitelik. Yavan. Susatıcı. Kurak. Sütü kesilmek. Susuz. Kurumak. Kart...

Keep the matter private nedir ne demek

Keep the matter private nedir : Himaye. İşletmek (otel vb). Yerine getirmek. Kayıt tutmak. Bakmak. Tutmak. Yönelmek. İlerlemek. Konumunda tutmak. İç kale. The : Be...

No matter how difficult nedir ne demek

No matter how difficult nedir : Yasak. Yok. Olumsuz karar. Hayır. Gereksiz. Çerçeve dizi ışıkları. Ret. Artık değil. Aleyhte oy. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yuk...

No matter what nedir ne demek

No matter what nedir English: Don't lose your temper no matter what he says. Turkish: O ne derse desin öfkelenme. English: Anyone can participate in ...

No matter where nedir ne demek

No matter where nedir English: No matter where I go, I get lost. Turkish: Nereye gidersem gideyim, kaybolurum. English: She said that she would follow...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim