Mean nedir English: A big title does not necessarily mean a high position. Turkish: Büyük bir unvan mutlaka yüksek bir görev anlamına gelmez. English: "I don't like the new guy." "Do you mean Tom? I think that he likes you." ...

 
 
 

Mean annual temperature nedir ne demek

Mean annual temperature nedir : Adi. Orantılı. Utangaç. Acımasız. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Aşağılık. Kastetmek. Zor. Pinti. Orta. Annual : Her yıl. Senelik. Bir yıllık (botanik ...

Mean arterial pressure nedir ne demek

Mean arterial pressure nedir : Vasati. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Çirkin. Huysuz. Alçak. Kılıksız. Adi. Aritmetik ortalama. Anlamına gelmek. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin ...

Mean calorie nedir ne demek

Mean calorie nedir : Kılıksız. Adi. Eli sıkı. Keyifsiz. İstemek. Ortalama. Hasis. Anlamına gelmek. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm. Pinti. Calorie : Biyoloji, fizik...

Mean circulatory filling pressure nedir ne demek

Mean circulatory filling pressure nedir : Çirkin. Haşin. Anlamına gelmek. Bayağı. Acımasız. Orantılı. Ortalama. İstemek. Hasis. Aritmetik ortalama. Circulatory : Kan dolaşımıyla ilgili. Dolaşımla ilgili. Sirkülatuar. Kan dolaşımına ait. Dolaşım (ile ilgili). Dol...

Mean corpuscular ceel thicknes nedir ne demek

Mean corpuscular ceel thicknes nedir : Utangaç. Pinti. Eli sıkı. Adi. Niyet etmek. Demek olmak. Aşağılık. Kastetmek. Çirkin. İstemek. Corpuscular : Parçacık (ile ilgili). Parçacık ile ilgili. Nesneciksel. Parçacık. [#Mean corpuscular ceel diameter : Mcd. Oaç....

Mean corpuscular diameter nedir ne demek

Mean corpuscular diameter nedir : Anlamına gelmek. Hasis. Ahlaksız. İstemek. Keyifsiz. Aritmetik ortalama. Kılıksız. Eli sıkı. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm. Kaba. Corpuscular...

Mean corpuscular hemoglobin concentration nedir ne demek

Mean corpuscular hemoglobin concentration nedir : Pinti. Orantılı. Düşünmek. İstemek. Acımasız. Demek istemek. Niyet etmek. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm. Cimri. Haşin. Corpuscular : Parçacık...

Mean curvature nedir ne demek

Mean curvature nedir : Anlamına gelmek. Niyet etmek. Demek istemek. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Bayağı. İstemek. Düşünmek. Orta. Haşin. Bilgisayar, eğitim alanlarında kull...

Mean activity nedir ne demek

Mean activity nedir : Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Bayağı. Zor. Hasis. Vasati. Ahlaksız. Kastetmek. Cimri. Eli sıkı. Demek istemek. Activity : Kuvvet. Faaliyet. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik ...

Mean annual range nedir ne demek

Mean annual range nedir : Kaba. Orta. Keyifsiz. Pinti. Bayağı. Aşağılık. Eli sıkı. Orantılı. Ortalama. Utangaç. Annual : Yıllık. Senelik. Yılda bir yapılan. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik. Yılda bir kez. Her yıl yapılan. Bir yıllık bitki. Yıl...

Mean anomaly nedir ne demek

Mean anomaly nedir : Eli sıkı. Adi. Aritmetik ortalama. Ahlaksız. Keyifsiz. Kastetmek. Zor. Orantılı. Alçak. Niyet etmek. Anomaly : Acayibat. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kanunsuzluk. Aykırılık. Gariplik. Bilinen kural ...

Mean business nedir ne demek

Mean business nedir English: We mean business. Turkish: Biz işi ciddiye alıyoruz. English: They mean business. Turkish: Onlar iş anlamına geliyorlar. : Utangaç. Vasati. İstemek. Orta. Kılıksız. Çirkin. Cimri. Bir sıklık dağılımındak...

Mean cell volume nedir ne demek

Mean cell volume nedir : Orantılı. Aritmetik ortalama. Huysuz. Vasati. Ortalama. Keyifsiz. Orta. Anlamına gelmek. Kılıksız. Haşin. Cell : Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Cep. Göz. Pe...

Mean corpuscular ceel diameter nedir ne demek

Mean corpuscular ceel diameter nedir : Kastetmek. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Bayağı. Anlamına gelmek. Vasati. Eli sıkı. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Bir sıklık dağılımındak...

Mean corpuscular ceel thickness nedir ne demek

Mean corpuscular ceel thickness nedir : Cimri. Kastetmek. Zor. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Utangaç. Anlamına gelmek. Demek olmak. Düşünmek. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan öl...

Mean corpuscular hemoglobin nedir ne demek

Mean corpuscular hemoglobin nedir : Anlamına gelmek. Orta. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Cimri. Eli sıkı. Aritmetik ortalama. Adi. Hasis. Zor. Keyifsiz. Corpuscular : Parçacık. Nesneciks...

Mean corpuscular volume nedir ne demek

Mean corpuscular volume nedir : Düşünmek. Utangaç. Çirkin. Orantılı. Alçak. Acımasız. Keyifsiz. Demek istemek. Cimri. Pinti. Corpuscular : Parçacık ile ilgili. Parçacık (ile ilgili). Parçacık. Nesneciksel. [#Volume : Fizik, kimya, gitar alanlarında kul...

Mean daily temperature nedir ne demek

Mean daily temperature nedir : Bayağı. Eli sıkı. Demek istemek. Vasati. Aşağılık. Cimri. Adi. Aritmetik ortalama. Zor. Hasis. Daily : Güncel. Yevmi. Günü gününe yayımlanan (gazete vb.). Her gün. Günlük. Rızk. Geçim. Günden güne. Her geçen gün. Günlük ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim