Medical nedir English: Ali can't get along on his salary because he has high medical expenses. Turkish: Ali yüksek sağlık giderleri olduğu içi...

 
 
 

Medical aid nedir ne demek

Medical aid nedir : Tıp. Tıbbi. Medikal. Tıbba ait. İyileştirici. Sağlık. Tıbbi muayene. Tedavi edici. Sıhhi. Aid : Bir iktisadi karar biriminin kendi ...

Medical attendance nedir ne demek

Medical attendance nedir : İyileştirici. Tıbba ait. Sağlık. Tıbbi. Tedavi edici. Medikal. Sıhhi. Tıp. Tıbbi muayene. Attendance : Sinema, televizyon alanların...

Medical biology nedir ne demek

Medical biology nedir : Tıbbi muayene. Tedavi edici. Sıhhi. Tıp. Tıbbi. Sağlık. Medikal. Tıbba ait. İyileştirici. Biology : Tabiiye. Yaşambilim. Tabiat bil...

Medical book nedir ne demek

Medical book nedir : Tedavi edici. Tıbbi. Sağlık. Tıp. Tıbbi muayene. Medikal. İyileştirici. Sıhhi. Tıbba ait. Book : Ayırtmak. Yer ayırtmak. Opera metn...

Medical care nedir ne demek

Medical care nedir English: Tom needs medical care. Turkish: Tom'un tıbbi bakıma ihtiyacı var. English: Tom is in desperate need of medical care. ...

Medical certificate nedir ne demek

Medical certificate nedir English: If you have a medical certificate, bring it. Turkish: Eğer bir tıp diploman varsa, onu getir. : Tıp. Medikal. Tıbbi. Tı...

Medical cinematography nedir ne demek

Medical cinematography nedir : Sağlık. İyileştirici. Tedavi edici. Medikal. Tıbba ait. Tıp. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tıbbi. Cinematography : Sinema fotoğrafçılığı. S...

Medical college admissions test nedir ne demek

Medical college admissions test nedir : Medikal. İyileştirici. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tıbbi. Tıbba ait. Tedavi edici. Tıp. Sağlık. College : Okul. Fakülte. Yüksekokul. Dern...

Medical congress nedir ne demek

Medical congress nedir : Tıp. Tıbbi muayene. Tedavi edici. Medikal. Tıbbi. Sıhhi. Sağlık. İyileştirici. Tıbba ait. Congress : Eski türk devletlerinde temel ...

Medical corps nedir ne demek

Medical corps nedir : Sağlık. Tıbba ait. Tıbbi. Tıp. Tedavi edici. Sıhhi. Tıbbi muayene. Medikal. İyileştirici. Corps : Topluluk. Müfreze. Kolordu. Birli...

Medical deontology nedir ne demek

Medical deontology nedir : Medikal. Tıp. Sağlık. İyileştirici. Tıbbi muayene. Sıhhi. Tedavi edici. Tıbbi. Tıbba ait. Deontology : Ödevbilim. Herhangi bir mesl...

Medical diagnosis nedir ne demek

Medical diagnosis nedir : Medikal. Tıp. Tedavi edici. Tıbbi muayene. Sıhhi. Tıbbi. Sağlık. Tıbba ait. İyileştirici. Diagnosis : Bir veri yığını ya da bilgi g...

Medical dressing nedir ne demek

Medical dressing nedir : Tıbbi. Tıp. Tedavi edici. Medikal. İyileştirici. Tıbba ait. Tıbbi muayene. Sağlık. Sıhhi. Dressing : Giyinme. Pansuman. [#Sargı. Do...

Medical equipment nedir ne demek

Medical equipment nedir English: Doctors use medical equipment. Turkish: Doktorlar tıbbi malzemeler kullanırlar. : Tıbbi muayene. Medikal. Tedavi edici....

Medical evacuation nedir ne demek

Medical evacuation nedir : Tedavi edici. Tıbbi. İyileştirici. Tıbba ait. Sağlık. Tıbbi muayene. Sıhhi. Tıp. Medikal. Evacuation : Dışarı atma. Dışkılama. İfra...

Medical exam nedir ne demek

Medical exam nedir : Sıhhi. Sağlık. Tıbba ait. Tedavi edici. Tıbbi. Tıbbi muayene. İyileştirici. Medikal. Tıp. Exam : [#Sınav. Muayene. İmtihan. examina...

Medical examinations nedir ne demek

Medical examinations nedir : Tıp. Tıbba ait. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tedavi edici. Tıbbi. Sağlık. Medikal. İyileştirici. Examinations : Sınav. Kontrol. Sınavlar. ...

Medical facilities nedir ne demek

Medical facilities nedir : Sağlık. İyileştirici. Tıp. Tedavi edici. Tıbbi. Tıbbi muayene. Medikal. Sıhhi. Tıbba ait. Facilities : Tesis. Olanak. Hizmet araçla...

Medical fee nedir ne demek

Medical fee nedir : Tıp. Tedavi edici. Tıbbi muayene. Tıbbi. Medikal. Tıbba ait. İyileştirici. Sağlık. Sıhhi. Fee : Doktora sayrılarını görüp yoklaması...

Medical act nedir ne demek

Medical act nedir : Tıbbi. Sıhhi. Tıbbi muayene. Tıp. Medikal. İyileştirici. Sağlık. Tedavi edici. Tıbba ait. Act : Eylem. Yapmak. Bir tiyatro yapıtınd...

Medical advice nedir ne demek

Medical advice nedir English: I need some medical advice. Turkish: Biraz doktor tavsiyesine ihtiyacım var. : Sıhhi. Tedavi edici. Tıp. İyileştirici. ...

Medical assistant nedir ne demek

Medical assistant nedir : İyileştirici. Medikal. Sağlık. Tıbbi. Tıbbi muayene. Sıhhi. Tedavi edici. Tıp. Tıbba ait. Assistant : Tezgahtar. Asistan. Muavin. Y...

Medical bill nedir ne demek

Medical bill nedir : Tıbbi muayene. Medikal. Sıhhi. Tıbbi. Sağlık. Tıbba ait. Tedavi edici. İyileştirici. Tıp. Bill : Banknot. Kuş gagası. Tiyatro progr...

Medical board nedir ne demek

Medical board nedir : Sağlık. Sıhhi. İyileştirici. Medikal. Tıbba ait. Tıp. Tıbbi. Tedavi edici. Tıbbi muayene. Board : Pansiyoner olmak. Tahta. Tecimevi...

Medical building nedir ne demek

Medical building nedir : Tedavi edici. Tıbba ait. Tıp. Sağlık. Medikal. Tıbbi. İyileştirici. Tıbbi muayene. Sıhhi. Building : Apartman. Bir yapının yapılmas...

Medical center nedir ne demek

Medical center nedir : Tıbbi. Medikal. Tedavi edici. Tıbba ait. Tıbbi muayene. Tıp. Sıhhi. İyileştirici. Sağlık. Center : Orta alan oyuncusu. Odak. Ortala...

Medical checkup nedir ne demek

Medical checkup nedir English: Have you had a thorough medical checkup within the last year? Turkish: Geçen yıl sağlık kontrolü yaptırdın mı? : Tıbba ...

Medical climatology nedir ne demek

Medical climatology nedir : Tıbbi. Sağlık. Tıbbi muayene. Tıbba ait. Tedavi edici. Tıp. İyileştirici. Sıhhi. Medikal. Climatology : İklimbilim. İklim ilmi. Fiz...

Medical community nedir ne demek

Medical community nedir : Tıbbi muayene. Tıbbi. Tıbba ait. Sıhhi. Sağlık. Tıp. Tedavi edici. Medikal. İyileştirici. Community : Müşterek tasarruf. Halk. Orta...

Medical consultation nedir ne demek

Medical consultation nedir : Medikal. Tıbbi muayene. Tıbbi. Tıbba ait. Tedavi edici. Sıhhi. Sağlık. Tıp. İyileştirici. Consultation : Danışık. Konsültasyon. [#M...

Medical costs nedir ne demek

Medical costs nedir : Tıbbi. Tıp. İyileştirici. Tıbbi muayene. Sağlık. Tedavi edici. Sıhhi. Tıbba ait. Medikal. Costs : Neden olmak. Mal ya da hizmetler ...

Medical department nedir ne demek

Medical department nedir : Tıbbi muayene. Sağlık. Medikal. İyileştirici. Tıbba ait. Tıp. Tıbbi. Sıhhi. Tedavi edici. Department : Seksiyon. Kısım. Daire. Baka...

Medical director nedir ne demek

Medical director nedir : Sıhhi. Tıbba ait. Tıp. Medikal. Tıbbi. Tedavi edici. Tıbbi muayene. Sağlık. İyileştirici. Director : Orkestra şefi. İdareci. Sinema...

Medical entomolgoy nedir ne demek

Medical entomolgoy nedir : Tıbbi muayene. Medikal. Tıbba ait. Tedavi edici. Tıbbi. Tıp. Sağlık. İyileştirici. Sıhhi. Medical act : Muayene, tanı, tedavi gibi ...

Medical ethics nedir ne demek

Medical ethics nedir : Tıp. Sağlık. Sıhhi. Tıbbi. Medikal. Tedavi edici. Tıbba ait. İyileştirici. Tıbbi muayene. Ethics : Eğitim, sosyoloji alanlarında ku...

Medical evidence nedir ne demek

Medical evidence nedir : İyileştirici. Sıhhi. Tedavi edici. Tıbbi. Tıbba ait. Tıbbi muayene. Tıp. Medikal. Sağlık. Evidence : Bulgu. Açıklamak. Belirti. Bel...

Medical examination nedir ne demek

Medical examination nedir : Sıhhi. Tedavi edici. Medikal. Sağlık. Tıbbi. Tıbba ait. İyileştirici. Tıbbi muayene. Tıp. Examination : Sınıf geçme, bir okulu biti...

Medical examiner nedir ne demek

Medical examiner nedir : Tedavi edici. Tıp. Tıbbi muayene. İyileştirici. Sağlık. Tıbba ait. Sıhhi. Tıbbi. Medikal. Examiner : Müfettiş. Gösterim odasında fi...

Medical faculty nedir ne demek

Medical faculty nedir : Sağlık. İyileştirici. Tıbba ait. Medikal. Sıhhi. Tıbbi. Tıbbi muayene. Tıp. Tedavi edici. Faculty : Kuvve. Beceri. Yetki. Kabiliyet...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim