Ment nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Su kanalı, su arkı. Bir oyun ve bu oyundaki sopa. Çarpma menteşe : İki mili ve içindeki yaylar yardımı ile,...

 
 
 

Mental aberration nedir ne demek

Mental aberration nedir : Akılsal. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Mental. Deli. Kaçık. Ruhsal. Ansal. Zeka. Aberration : Anormallik. Düz yoldan uzakla...

Mental age nedir ne demek

Mental age nedir English: Your mental age is too low. Turkish: Ruh yaşın çok küçük. : Akıl hastası. Zihinsel. Akılsal. Deli. Zihnen. An etkinliği...

Mental anguish nedir ne demek

Mental anguish nedir : Zeka. Çatlak. Akıl. Ansal. Akli. Kaçık. Akıl hastası. Zihnen. Akılsal. Anguish : Şiddetli acı. [#Istırap. Yeis. Izdırap. Manevi ıst...

Mental attitude nedir ne demek

Mental attitude nedir : Akıl. Ruhsal. Fikri. Zihnen. Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Kaçık. Deli. Akılsal. Mental. Attitude :...

Mental blindness nedir ne demek

Mental blindness nedir : Çatlak. Zeka. Akılsal. Deli. Zihinsel. çene bölgesi. Fikri. Zihnen. Ansal. Zihinsel. Blindness : Körlük. Anlamamakta direniş. Tıp y...

Mental blocks nedir ne demek

Mental blocks nedir : Akıl hastası. Zeka. Zihinsel. çene bölgesi. Akli. Akıl. Kaçık. Deli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Çatlak...

Mental calculus nedir ne demek

Mental calculus nedir : Çatlak. Akıl hastası. Ruhsal. Akıl. Mental. Kaçık. Zihnen. Fikri. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Zeka. Cal...

Mental case nedir ne demek

Mental case nedir English: The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language. Turkish: Araç durumu Rus dilinin en ...

Mental defect nedir ne demek

Mental defect nedir : Ruhsal. Fikri. Çatlak. Kaçık. Deli. Akıl hastası. Akılsal. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Akli. Defect : A...

Mental defectiveness nedir ne demek

Mental defectiveness nedir : Zihnen. Zeka. Akıl. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Mental. Akli. Akıl hastası. Zihinsel. çene bölgesi. Ans...

Mental derangement nedir ne demek

Mental derangement nedir : Deli. Ruhsal. Zihinsel. Kaçık. Fikri. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Akılsal. Çatlak. Derangement : Geçimsizlik. Düzensizlik...

Mental development nedir ne demek

Mental development nedir : Ruhsal. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Deli. Çatlak. Zihnen. Mental. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl. Zeka. A...

Mental diseases nedir ne demek

Mental diseases nedir : Zeka. Zihnen. Ruhsal. Zihinsel. çene bölgesi. Çatlak. Deli. Akıl. Mental. Akli. Akıl hastası. Diseases : Rahatsızlık. Hastalıklar. ...

Mental disturbance nedir ne demek

Mental disturbance nedir : Ruhsal. Mental. Akıl. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Çatlak. Akılsal. Deli. Zihinsel. çene bölgesi. Zihins...

Mental faculty nedir ne demek

Mental faculty nedir : Zihinsel. çene bölgesi. [#Zeka. Çatlak. Ruhsal. Deli. Kaçık. Akli. Akılsal. Faculty : Yapma özgürlüğü. Anlak, angı gibi üst ansal i...

Mental first aid nedir ne demek

Mental first aid nedir : Ansal. Deli. Kaçık. Akılsal. Zihnen. Zihinsel. Akli. Çatlak. Fikri. Zihinsel. çene bölgesi. First : Başta gelen. İlk olarak. Önce. ...

Mental growth nedir ne demek

Mental growth nedir : Ruhsal. Mental. Zeka. Fikri. Kaçık. Akıl. Çatlak. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Akıl hastası. Growth : Sü...

Mental health nedir ne demek

Mental health nedir English: Do you have a mental health problem? You're always following me around. You're an adult so be more independent. Turkish...

Mental hospital nedir ne demek

Mental hospital nedir English: Burak threatened to send Linda back to the mental hospital. Turkish: Burak Mary'yi akıl hastanesine geri göndermekle te...

Dver develop ment nedir ne demek

Dver develop ment nedir : Tab etmek. Ün kazanmak. Gelişme göstermek. Açıklamak. Gelişmek. İmara açmak. Şekillendirmek. Harekete geçmek. Banyo etmek. Artırmak...

Mental nedir Mental; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Zihinsel. Çene bölgesi. Ment : Su kanalı, su arkı. Bir oyu...

Mental activity nedir ne demek

Mental activity nedir : Mental. Kaçık. Deli. Akılsal. Akıl. Zihinsel. çene bölgesi. Ruhsal. Zeka. Fikri. Zihinsel. Activity : Kuvvet. Etki. Fiil. Hareket. ...

Mental alienation nedir ne demek

Mental alienation nedir : Ansal. Akıl hastası. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Fikri. Mental. Çatlak. Akılsal. Kaçık. Ruhsal. Alienat...

Mental arithmetic nedir ne demek

Mental arithmetic nedir English: Ali's very good at mental arithmetic. Turkish: Ali mantıksal aritmetikte çok iyi. : Fikri. Deli. Çatlak. Ruhsal. Zihnen...

Mental balance nedir ne demek

Mental balance nedir English: The Paris syndrome is a type of culture shock. It's a psychiatric term used to describe foreigners who start living in Paris...

Mental block nedir ne demek

Mental block nedir : Zihnen. Çatlak. Fikri. Zeka. Akıl. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Kaçık. Deli. Block : Deneysel tasarımda amacı, konu dışı t...

Mental breakdown nedir ne demek

Mental breakdown nedir English: I had a mental breakdown. Turkish: Ruhsal sinir bozuntum vardı. : Deli. Zeka. Ruhsal. Mental. Zihinsel. Akli. Fikri. Ka...

Mental capacity nedir ne demek

Mental capacity nedir : [#Akıl hastası. Ansal. Çatlak. Zihinsel. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Zihnen. Akli. Kaçık. Zeka. Capacit...

Mental condition nedir ne demek

Mental condition nedir English: You should take account of his mental condition. Turkish: Onun ruhsal yapısını hesaba katman lazım. : Kaçık. Çatlak. Fi...

Mental defective nedir ne demek

Mental defective nedir : Akli. Deli. Kaçık. Zihinsel. çene bölgesi. Zeka. Akılsal. Çatlak. Zihinsel. Mental. Defective : Kusurlu. Sakat. Kalık. Arızalı. Sak...

Mental deficiency nedir ne demek

Mental deficiency nedir : Zeka. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Ruhsal. Zihinsel. çene bölgesi. Fikri. Çatlak. Mental. Zihnen. Akıl h...

Mental deterioration nedir ne demek

Mental deterioration nedir : Çatlak. Akıl hastası. Kaçık. Zihnen. Zihinsel. çene bölgesi. Fikri. Mental. Zeka. Ansal. Deterioration : Kötüleşme. Fenalaşma. Bozu...

Mental disease nedir ne demek

Mental disease nedir : Akılsal. Zihnen. Deli. Fikri. Ruhsal. Zeka. Kaçık. Mental. Akli. Disease : Hastalık. Rahatsızlık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değiş...

Mental disorder nedir ne demek

Mental disorder nedir : Deli. Akıl hastası. Zihinsel. Zihinsel. çene bölgesi. Akli. Ansal. Çatlak. Mental. Kaçık. Disorder : Hastalık. Rahatsızlık. Düzenin...

Mental faculties nedir ne demek

Mental faculties nedir English: My mental faculties remained in suspended animation while I obeyed the orders of the higher-ups. This is typical with everyo...

Mental fatigue nedir ne demek

Mental fatigue nedir : Akli. Zeka. Fikri. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Deli. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Akıl. Çatlak...

Mental function nedir ne demek

Mental function nedir : Kaçık. Akli. Ruhsal. Fikri. Zihinsel. Akılsal. Deli. Çatlak. Zihnen. Function : Faaliyette bulunmak. İşlevini yerine getirmek. Bir ...

Mental gymnastics nedir ne demek

Mental gymnastics nedir : Akılsal. Mental. Zihnen. Zihinsel. çene bölgesi. Zihinsel. Ruhsal. Akıl. Deli. Kaçık. Gymnastics : Beden eğitimi (dersi). Beden eği...

Mental home nedir ne demek

Mental home nedir : Zihinsel. çene bölgesi. Mental. Ruhsal. Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Çatlak. Ansal. Fikri. Akıl. Z...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim