Mental nedir Mental; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Zihinsel. Çene bölgesi. Ment : Su kanalı, su arkı. Bir oyun ve bu oyundaki sopa Foramen mentale mediyale : Domuzda corpus mandilulae'nin mediyal yü...

 
 
 

Mental age nedir ne demek

Mental age nedir English: Your mental age is too low. Turkish: Ruh yaşın çok küçük. : Akıl hastası. Zihinsel. Akılsal. Deli. Zihnen. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Mental. Akli. Kaçık. Age : Erginlik. Kişinin ...

Mental anguish nedir ne demek

Mental anguish nedir : Zeka. Çatlak. Akıl. Ansal. Akli. Kaçık. Akıl hastası. Zihnen. Akılsal. Anguish : Şiddetli acı. [#Istırap. Yeis. Izdırap. Manevi ıstırap. Elem. Keder. Eza. İçdaralması. [#Mental aberration : Ruhsal sapınç. Mental aberasyo...

Mental attitude nedir ne demek

Mental attitude nedir : Akıl. Ruhsal. Fikri. Zihnen. Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Kaçık. Deli. Akılsal. Mental. Attitude : Fikir. Duruş. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Oyunculukta bir karakterin ya da...

Mental blindness nedir ne demek

Mental blindness nedir : Çatlak. Zeka. Akılsal. Deli. Zihinsel. çene bölgesi. Fikri. Zihnen. Ansal. Zihinsel. Blindness : Körlük. Anlamamakta direniş. Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu. görüş gücünün onda birden ...

Mental blocks nedir ne demek

Mental blocks nedir : Akıl hastası. Zeka. Zihinsel. çene bölgesi. Akli. Akıl. Kaçık. Deli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Çatlak. Blocks : Durdurmak. Kapamak. Tıkamak. Bloke etmek. [#Engellemek. Kalıplamak. Bloklar. a...

Mental calculus nedir ne demek

Mental calculus nedir : Çatlak. Akıl hastası. Ruhsal. Akıl. Mental. Kaçık. Zihnen. Fikri. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Zeka. Calculus : Taş. Çakıl taşı, ufak yuvarlak taş. idrar veya safra kesesinde oluşan taşlar. Değ...

Mental case nedir ne demek

Mental case nedir English: The instrumental case is one of the most graceful aspects of the Russian language. Turkish: Araç durumu Rus dilinin en zarif yönlerinden biridir. : Fikri. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişki...

Mental defect nedir ne demek

Mental defect nedir : Ruhsal. Fikri. Çatlak. Kaçık. Deli. Akıl hastası. Akılsal. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Akli. Defect : Ayrılmak. Kaçmak. Bozukluk. Sakatlık. Arıza. Noksan. Sığınmak. Döneklik etmek. Eksiklik, k...

Mental aberration nedir ne demek

Mental aberration nedir : Akılsal. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Mental. Deli. Kaçık. Ruhsal. Ansal. Zeka. Aberration : Anormallik. Düz yoldan uzaklaşma. Sapınç. Sapma (doğru veya doğal veya normal olandan). Doğru yoldan ayrılma. Yayılma....

Mental activity nedir ne demek

Mental activity nedir : Mental. Kaçık. Deli. Akılsal. Akıl. Zihinsel. çene bölgesi. Ruhsal. Zeka. Fikri. Zihinsel. Activity : Kuvvet. Etki. Fiil. Hareket. Kimyasal gerilimi logaritmik olarak veren nicelik. Hareketlilik. İş. Eylem. İşlem. Etkin ...

Mental alienation nedir ne demek

Mental alienation nedir : Ansal. Akıl hastası. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Fikri. Mental. Çatlak. Akılsal. Kaçık. Ruhsal. Alienation : Bireyin çevre koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi...

Mental arithmetic nedir ne demek

Mental arithmetic nedir English: Ali's very good at mental arithmetic. Turkish: Ali mantıksal aritmetikte çok iyi. : Fikri. Deli. Çatlak. Ruhsal. Zihnen. Ansal. Zihinsel. Akıl hastası. Kaçık. Arithmetic : Riyaziye. Sayma. Matematiğin sayılar...

Mental balance nedir ne demek

Mental balance nedir English: The Paris syndrome is a type of culture shock. It's a psychiatric term used to describe foreigners who start living in Paris, drawn to the image of the city as a center of fashion, don't adapt well to the local cu...

Mental block nedir ne demek

Mental block nedir : Zihnen. Çatlak. Fikri. Zeka. Akıl. Zihinsel. çene bölgesi. Akıl hastası. Kaçık. Deli. Block : Deneysel tasarımda amacı, konu dışı tesadüfi nedenlerden meydana gelen değişkenliği saf dışı bırakmak ve gerekirse yok etmek, ...

Mental breakdown nedir ne demek

Mental breakdown nedir English: I had a mental breakdown. Turkish: Ruhsal sinir bozuntum vardı. : Deli. Zeka. Ruhsal. Mental. Zihinsel. Akli. Fikri. Kaçık. Akıl hastası. Çatlak. Breakdown : Tutukluk. Sayışım dökümü. Çöküntü. Gözlemlerin bir...

Mental capacity nedir ne demek

Mental capacity nedir : [#Akıl hastası. Ansal. Çatlak. Zihinsel. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Zihnen. Akli. Kaçık. Zeka. Capacity : Verim. Bir iletkenin yük sığdırım olanağı; iletkenler ve yalıtkanlar dizgesinin erkil...

Mental condition nedir ne demek

Mental condition nedir English: You should take account of his mental condition. Turkish: Onun ruhsal yapısını hesaba katman lazım. : Kaçık. Çatlak. Fikri. Mental. Akıl hastası. Akılsal. Deli. Akıl. Zeka. Condition : Gerekli ya da zorunlu o...

Mental defective nedir ne demek

Mental defective nedir : Akli. Deli. Kaçık. Zihinsel. çene bölgesi. Zeka. Akılsal. Çatlak. Zihinsel. Mental. Defective : Kusurlu. Sakat. Kalık. Arızalı. Sakat, noksan, kusurlu, hatalı, eksik. Özürlü. Noksan. Yarım yamalak. Eksik. [#Mental defect...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim