Mercy nedir English: Don't expect any mercy from me. Turkish: Benden hiç merhamet beklemeyin. English: He who does not have mercy with Man, ...

 
 
 

At the mercy of nedir ne demek

At the mercy of nedir English: The ship was at the mercy of the waves. Turkish: Gemi dalgaların elindeydi. English: They were lost at sea, at the merc...

Have mercy on nedir ne demek

Have mercy on nedir English: Have mercy on me! Turkish: Bana acıyın! English: You just have to have mercy on my poor wife. Turkish: Sadece zava...

Appeal for mercy nedir ne demek

Appeal for mercy nedir : Müracaat etmek. Karşıtlama. Yardım ya da merhamet için yapılan rica. Başvurmak. Çekmek. Üstyargı yolu. Yüksek mahkemeye yapılan ric...

Begged for mercy nedir ne demek

Begged for mercy nedir English: She begged for mercy. Turkish: O merhamet dilendi. English: Santa Ana begged for mercy. Turkish: Santa Ana merhame...

Have mercy nedir ne demek

Have mercy nedir English: He who does not have mercy with Man, God shall not have mercy upon him. Turkish: İnsana merhameti olmayana Tanrı merham...

Sister of mercy nedir ne demek

Sister of mercy nedir : Abla. Yenge. Hastabakıcı. Bacı. Simil. Rahibe. Kız kardeş. Kızkardeş. Rahibelerin ilk adından önce kullanılan unvan. Kardeş. Of : -...

Mercy killing nedir ne demek

Mercy killing nedir : Af. İnsaf. Aman. Lütuf. Bereket. Rahmet. Mağfiret. Acıma. Merhametlilik. Merhamet. Killing : Ortadan kaldırma. Voli. Öldürme. Av. C...

Mercy seat nedir ne demek

Mercy seat nedir : Aman. Bereket. Lütuf. Rahmet. Merhametlilik. İnsaf. Acıma. Af. Merhamet. Mağfiret. Seat : Bir seyircinin tiyatro seyrederken oturdu...

Be at the mercy of nedir ne demek

Be at the mercy of nedir : Berylliumb (berilyum). Durmak. -dır. -dı. Kalmak. Bulunmak. Olmak. Anlamına gelmek. Mal olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanıl...

Throw oneself on the mercy of nedir ne demek

Throw oneself on the mercy of nedir : Dikey atım. Çömlekçi çarkında çamura şekil verip bir eşya yapmak. Örtü. İçinde yapmak (baraj vb nehrin). Atış. Fırlatma. Yer tabaka...

Beg for mercy nedir ne demek

Beg for mercy nedir : Dilenmek. Sustaya kalkmak. İstemek. Mendil açmak. İstirhamda bulunmak. Sadaka istemek. Kaçınmak. Dilemek. Sakınmak. Arka ayakları ü...

Gate of mercy nedir ne demek

Gate of mercy nedir : Parçacık sayaçlarında birçok atım girdilerinden yalnız belirli bir erkesi olan öbeğe çıktı verecek biçimde düzenlenmiş çevrim. Bilg...

Show mercy nedir ne demek

Show mercy nedir : Sergileme. Fırsat. Gösterilmek. Öğretmek. Sirkin kendini tanıtması için kısa gösterilerle yaptığı sergileme. Eğlence izlencesi. Bir...

Gramercy nedir : Programcı. Yazılımcı. Bilgisayar programcısı. Programers : Bilgisayar programcısı. Yazılımcı. Programcı. [#Diagramed : Grafik. Çizg...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim