Merk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez). Aktif merkez : Bir enzim molekülünde substratın bağlandığı ve etkileşime gi...

 
 
 

Merkantilizm nedir ne demek

Merkantilizm nedir Merkantilizm; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Özellikle 1 yüzyılda deniz aşırı ticaret yapan ülkelerce benimsenen, altın ve gümüş gibi değerli madenleri...

Merkaptit nedir ne demek

Merkaptit nedir Merkaptit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin veya sistein aminoasidinin tiyol gruplarına civa, gümüş gibi ağır metallerin veya bazı organik maddelerin bağlanmasıyla ol...

Merkeb nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşek. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez) Eşek : Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merke...

Merkel cell tumors nedir ne demek

Merkel cell tumors nedir : Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları ...

Merkel hücre tümörü nedir ne demek

Merkel hücre tümörü nedir Merkel hücre tümörü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nöroendokrin hücre tümörü. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her...

Merkel yasası nedir ne demek

Merkel yasası nedir Merkel yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Duyumlar arasındaki ayrımların onları harekete geçiren uyaranlar arasındaki ayrımlara eşit olduğu varsayımı. Merk : Evlek. Yara ya da çıban...

Merkelhücresi nedir ne demek

Merkelhücresi nedir Merkelhücresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidermiste ve ağız mukozasında bazal tabakada ve sinir sonlanmalarının yakınında yer alan basınç almacı olarak görev yapan nöroend...

Merken nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük küp biçiminde, bakır yoğurt kabı. Merken, toprak kap, küçük küp. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez...

Merkantil nedir ne demek

Merkantil nedir Merkantil; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satışa çıkarılmak üzere ve nitelik ayrımı gözetilmeksizin istiflenmiş kereste. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki to...

Merkantilist nedir ne demek

Merkantilist nedir Merkantilist; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış bir [#teoridir. Merkantilizme göre bir milletin refahı anaparanın miktarına bağlıdır ve kü...

Merkaptan nedir ne demek

Merkaptan nedir Merkaptan; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin anaeorbik yıkımlanması sonucunda meydana gelen kötü kokulu gaz. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun...

Merkat nedir Merkat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Merkat" ile ilgili cümleler Mirket (Suricata suricata), 30 cm boylarında, koloni halinde yaşayan, Afrika'ya özgü etobur memeli bir hayvan. 14 yıl kadar yaşarlar. Kolonileri yakl...

Merkel cell nedir ne demek

Merkel cell nedir : Isı, ışık, kimyasal etkileşim gibi olaylar sonucu oluşan yük-süren kuvvet kaynağı. Pil. Kimyasal erkeyi elektrik erkesine dönüştüren düzenek. Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Ayrışık r...

Merkel disk nedir ne demek

Merkel disk nedir : Çark. Disket. Ağırşak. Bkz.disc. Her iki yüzü basık, yuvarlak cisim veya oluşum, diskus. yuvarlak. Bilgisayar, bilişim, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Teker. Yuvarlak levha. Tekerlek. Plak (gramafon). Merkel ...

Merkel hücresi nedir ne demek

Merkel hücresi nedir Merkel hücresi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle avuç içi ve ayak tabanındaki kalınlaşmış deride bulunan, sitoplâzmasında küçük yoğun granuller içeren, duygu mekanoreseptörü ola...

Merkeldiski nedir ne demek

Merkeldiski nedir Merkeldiski; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Merkel hücresi. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan...

Merkeme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mahkeme. Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez) Mahkeme : Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan olu...

Merkep nedir Merkep; bir hayvan bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Eşek : Odun kesme, duvar örme, sıva yapma vb. işlerde kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa. Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim