Meta nedir Meta; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Meta" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Benzen halkalı bileşiklerde kullanılan bir ön ek olup sübstitüe karbon atomlarının arasında bir sübstitüe olmamış karbon atomu ...

 
 
 

Meta information nedir ne demek

Meta information nedir : Missouri eyaletinde şehir. Değişim. Öte. Yarı. Başkalaşım. Information : İlmi vukuf. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. Bilgi. Danışma. Bilgi edinme. Enformasyon. Bili. Bilgisa...

Meta sermaye nedir ne demek

Meta sermaye nedir Meta sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşıma göre sermayenin dolaşım sürecinin üçüncü aşaması olup, üretici sermayenin metaya dönüştürüldüğü, artık değerin üretilmediği ...

Metabasis nedir ne demek

Metabasis nedir : Metabiyoz. Metabolic : Metabolizmaya ait olan. Özüştürüm. Özüştürel. Metabolik. Metabolizmaya ait. Metabolik terapiler. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Özüştürül. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. [#Metab...

Metabazis nedir ne demek

Metabazis nedir Metabazis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tedavi değişikliği, tedavi tarzını değiştirme. Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif. Değişik ...

Metabiosis nedir ne demek

Metabiosis nedir Sözcükler, direkt olarak Metabiosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Yaşlandırma. Eskime. Yaşlanma. Yaşlanan. İhtiyarlayan. Kocayan. Yıpranma. Olgunlaştırma. İ...

Metabolic acidosis nedir ne demek

Metabolic acidosis nedir : Metabolizmaya ait olan. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Metabolizmaya ait. Özüştürül. Özüştürüm. Metabolik. Metabolik terapiler. Özüştürel. Acidosis : Vücut dokularında v...

Metabolic alkalosis nedir ne demek

Metabolic alkalosis nedir : Metabolik terapiler. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Metabolizmaya ait olan. Metabolizmaya ait. Özüştürel. Özüştürül. Özüştürüm. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Metabolik. Alkalosis : Kan ph'ının artmas...

Metabolic disease nedir ne demek

Metabolic disease nedir : Metabolik. Özüştürüm. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Metabolik terapiler. Metabolizmaya ait olan. Metabolizmaya ait. Özüştürül. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özüştürel. Disease : Rahatsızlık. Maraz. ...

Meta analiz nedir ne demek

Meta analiz nedir Meta analiz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Seyrek görülen akut yan etkilerin ortaya konması için geniş ölçekli rastgele kontrollü inceleme yapılması veya ufak çapta yapılan çok...

Meta analysis nedir ne demek

Meta analysis nedir : Değişim. Öte. Missouri eyaletinde şehir. Yarı. Başkalaşım. Analysis : Analiz. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, gümrük, kimya, madencilik, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çözümleme. Analiz etme...

Meta language nedir ne demek

Meta language nedir : Missouri eyaletinde şehir. Değişim. Öte. Yarı. Başkalaşım. Language : Lisan. Dili. Konuşulur. Mesleki dil. Dil. Edebiyat. [#Meta analysis : Geçmiş verilerin analizi. Seyrek görülen akut yan etkilerin ortaya konması için ...

Meta silikat nedir ne demek

Meta silikat nedir Meta silikat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşındırıcı etkileri azaltılmış, orta derecede alkali deterjanlardan biri. Silika : Taşların yapısında bulunan bir madde. Pirinç kabu...

Metabatik nedir ne demek

Metabatik nedir Metabatik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tedavi değişebilir. Tedavi değişikliğine ait olan. Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışı...

Metabenztiazuron nedir ne demek

Metabenztiazuron nedir Metabenztiazuron; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C10H11N3OS, e.n. 119-120 °C olan bakla, bezelye, sarmısak, soğan ve buğdayın yabani ot kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılan 1,3 ...

Metabolic nedir ne demek

Metabolic nedir acidosis : Metabolik asidoz. Açlık, dehidrasyon, ketozis, sürekli salya akışı, kolay sindirilebilir karbonhidratla ön midelerin aşırı dolgunluğu, rumen asidozu, sürekli ishal sonucu ortaya çıkan standart bikarbonatın azalm...

Metabolic alcalosis nedir ne demek

Metabolic alcalosis nedir : Metabolik. Metabolizmaya ait. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Metabolik terapiler. Metabolizmaya ait olan. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özüştürüm. Özüştürel. Özüştürül. Metabolic acidosis : Metabolik...

Metabolic body weight nedir ne demek

Metabolic body weight nedir : Özüştürel. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Metabolizmaya ait. Özüştürül. Metabolizmaya ait olan. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Metabolik terapiler. Özüştürüm. Metabolik. Body : Yoğunluk. Hacim. Birlik...

Metabolic disturbance nedir ne demek

Metabolic disturbance nedir : Metabolizmaya ait. Metabolik terapiler. Özüştürüm. Özüştürül. Özüştürüm süreçlerine ilişkin. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Metabolizmaya ait olan. Metabolik. Özüştürel. Disturbance : Bozukluk. Veteri...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim