Metal nedir Metal; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Metal" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Şaşkın Bir fizik terimi olarak tanımı: Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elekt...

 
 
 

Metal amino asit şelatları nedir ne demek

Metal amino asit şelatları nedir Metal amino asit şelatları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eriyebilir metal tuzlarındaki metal iyonlarıyla amino asitlerin reaksiyonu biçiminde ortaya çıkan, ticari olarak kalsi...

Metal anlatmak nedir ne demek

Metal anlatmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örnek alınacak nitelikte öğretici öykü ya da masal anlatmak. Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, ...

Metal bağı nedir ne demek

Metal bağı nedir Metal bağı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Metali oluşturan öğeciklerden çözülen değerlik eksiciklerinin, kalan artı yüklü yineli örgü içinde devinmeleriyle tüm yapıda sağlanan ortak bağ. Bağı :...

Metal bilimi nedir ne demek

Metal bilimi nedir Metalurji veya adıyla metal bilimi, metal ve [#alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını,...

Metal bonding nedir ne demek

Metal bonding nedir : Metal. Madde. Madeni. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur. Tabiat. Metalik. Madensel. ...

Metal boru nedir ne demek

Metal boru nedir Metal boru; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Metal özdeklerden yapılmış boru. Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar si...

Metal bozunumu nedir ne demek

Metal bozunumu nedir Metal bozunumu; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Metallerin biçimlerini değiştiren bozunum olayı. Bozunum : Birleşik bir maddenin daha yalın bileşiklere veya bileşenlere tek yönlü ...

Metal bulaşkan nedir ne demek

Metal bulaşkan nedir Metal bulaşkan; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Metal özdeklerden oluşan bulaşkan. Bula : Yenge, amca ya da dayı karısı Bulaşkan : Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan....

Metal age nedir ne demek

Metal age nedir : Tabiat. Madenle kaplamak. Madeni. Metalik. Asitlerdeki hidrojenlerin yerini alabilen, hidroksil köküyle de bazları oluşturan kimyasal öğe. (genellikle çekilirlik, dövülürlük, parlaklık, ısı ve elektrik iletkenliğiyle bel...

Metal alkil nedir ne demek

Metal alkil nedir Metal alkil; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Organik alkil radikalinin metal atom veya atomlarıyla oluşturduğu organo metalik bileşikler ailesinin bir grubu. Alkil : Alkol kökü Meta : Mal, ...

Metal aminoacid chelateds nedir ne demek

Metal aminoacid chelateds nedir : Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur. Kırık taş. Madensel. Metal. Madeni. Tabiat. Maden...

Metal asbestos gasket nedir ne demek

Metal asbestos gasket nedir : Tabiat. Tıynet. Metal. Asitlerdeki hidrojenlerin yerini alabilen, hidroksil köküyle de bazları oluşturan kimyasal öğe. (genellikle çekilirlik, dövülürlük, parlaklık, ısı ve elektrik iletkenliğiyle belirlenen özellikleri ...

Metal bar nedir ne demek

Metal bar nedir : Madeni. Metal. Tıynet. Metalik. Madde. Tabiat. Kırık taş. Asitlerdeki hidrojenlerin yerini alabilen, hidroksil köküyle de bazları oluşturan kimyasal öğe. (genellikle çekilirlik, dövülürlük, parlaklık, ısı ve elektrik ile...

Metal bilimsel nedir ne demek

Metal bilimsel nedir Metal bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Metal : Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Bu maddeden yapılmış. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği...

Metal bonding material nedir ne demek

Metal bonding material nedir : Maden. Tıynet. Madenle kaplamak. Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur. Metal. Fizik, ki...

Metal boya nedir ne demek

Metal boya nedir Metal boya; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Boya sıvısı içinde, ince öğütülmüş metal tozlarını, renk verici olarak bulunduran boya. Boya : Renk vermek, dış etkilerden korumak için...

Metal buharlı lamba nedir ne demek

Metal buharlı lamba nedir Teknik terim anlamı: Işığın büyük bölümünün metal buharlarının ışımasıyla üretildiği, boşalmalı lamba. Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu Buharlı : Buharı olan. Buhar gücü ile çalışan...

Metal casting nedir ne demek

Metal casting nedir : Ağır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur. Tabiat. Madenle kaplamak. Madeni. Asitlerdeki hid...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim