Metre nedir Metre; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Metre" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: m ile gösterilen, ...

 
 
 

Metre sistemi nedir ne demek

Metre sistemi nedir Metre sistemi; bir matematik terimidir. Fransızca'da Metre sistemi ne demek?: système métrique Metre : Yer meridyen çemberinin kırk m...

On bir metre ödeği nedir ne demek

On bir metre ödeği nedir On bir metre ödeği; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Ödek alanı içinde yapılan kural dışı davranışlar n...

Ağaç metre nedir ne demek

Ağaç metre nedir Ağaç metre; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Genellikle ağaçişlerinde kullanılan, cebe girecek ölçüde, k...

Cubic metre nedir ne demek

Cubic metre nedir : Küpsel. Küplü. Küp. Küp biçiminde. Kübik. Küp biçimli. Küp şeklinde olan. Küp şekilli. Küp kristalli. Metre : Vezin. Radyoaktif aer...

Flash metre nedir ne demek

Flash metre nedir : Böbürlenmek. Ani ışık. Çakar (ışıtaç). Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yakmak. Parlamak. Çok hızlı hareket e...

Lumen per square metre nedir ne demek

Lumen per square metre nedir : Boru şeklindeki bir yapının içindeki boşluk. Işık birimi. Bir bayağı mumun ya da erimiş platinin birim yüzeyinden bir saniyede uzay...

Ph metre nedir Ph metre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: pH değerini ölçen laboratuvar cihazı. Teknik te...

Şerit metre nedir ne demek

Şerit metre nedir Bilimsel terim anlamı: Yapıcılıkta ve içdonatımda kullanılan, 10-20 m. uzunluğunda, sağlam bezden yapılmış ve bir kutuya konulmuş ölç...

Metred nedir per square metre : Cıe'nin benimsediği ışıklılık birimi. öteki birimler: metre sisteminde: nit (nt), ştilb (sb), apoştilb (asb), lamb...

Metrektazi nedir ne demek

Metrektazi nedir Metrektazi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebelik dışı herhangi bir nedenle döl yatağın...

Metrelerce nedir ne demek

Metrelerce nedir Metrelerce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul e...

Metres nedir Metres; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Metres" ile ilgili cümle örnekleri Metres, evli olmamasına rağmen [#sevgilisi olan ka...

Metreyle uzunluk nedir ne demek

Metreyle uzunluk nedir Metreyle uzunluk; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin, kuşağın metreyle öl...

Lümen bölü metrekare nedir ne demek

Lümen bölü metrekare nedir Teknik terim anlamı: ClE'nin benimsediği aydınlık birimi. Öteki aydınlık birimleri, metre sisteminde: fot, İngiliz ölçüsü: futkandil....

Akselerometre nedir ne demek

Akselerometre nedir Akselerometre; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İvmeölçer : Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtı...

Alametre nedir Teknik terim anlamı: Alamana. Alamet : Belirti, işaret, iz, nişan. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne Alamana :...

Alkolmetre nedir ne demek

Alkolmetre nedir Alkolmetre; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişast...

Altimetre nedir ne demek

Altimetre nedir Altimetre; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Altimetre, rakım veya irtifayı ölçmekte kullanılan bir cihaz. Radar altimetresi ve ...

Ampermetre nedir ne demek

Ampermetre nedir Ampermetre; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Ampermetre, bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının ...

Metre dizgesi nedir ne demek

Metre dizgesi nedir Metre dizgesi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Uzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak kilogram v...

Metre sayacı nedir ne demek

Metre sayacı nedir Metre sayacı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli sinema aygıtlarında, uzunl...

Metre yöntemi nedir ne demek

Metre yöntemi nedir Metre yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uzunluk, alan, oylum ölçümünde kullanılan ve onarlı te...

On bir metre yeri nedir ne demek

On bir metre yeri nedir On bir metre yeri; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Ödek alanı içindeki kural dışı davranışlar sonucu v...

Candela per square metre nedir ne demek

Candela per square metre nedir : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. (optik) kandela. Sı birimlerinde ışık yeğinliği birimi (yüzölçümü 1 / 600.000 m2 olan bi...

Çelik metre nedir ne demek

Çelik metre nedir Bilimsel terim anlamı: Üzerine ölçü birimleri işaretlenmiş, küçük bir kutuya girebilen, ince çelik lamadan yapılmış uzunluk ölçme ayg...

Kilogram metre nedir ne demek

Kilogram metre nedir Kilogram metre; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Metrik sistemde enerji birimi 1 kg'ı 1m yükseltmek i...

Mikro metre nedir ne demek

Mikro metre nedir Mikro metre; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: SI sisteminde uzunluk birimi olup, metrenin milyonda bi...

Square metre nedir ne demek

Square metre nedir : Düzeltmek. Kare. Anıtların, tarih yapıtlarının, önemli yapıtasarcılık yapıtlarının çevresinde ya da yakınında, genellikle taşıt dol...

Metrectasia nedir ne demek

Metrectasia nedir Sözcükler, direkt olarak Metrectasia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Metrekare nedir ne demek

Metrekare nedir Metrekare; bir matematik terimidir. "Metrekare" ile ilgili cümleler Metrekare SI'dan alan birimidir ve m2 (Unicode'de 33A1) ile [#gös...

Metreküp nedir ne demek

Metreküp nedir Metreküp; bir matematik terimidir. "Metreküp" ile ilgili cümle örnekleri Metreküp (sembolü: m3), SI'dan hacim birimidir. Bir kenar uz...

Metrelik nedir Metrelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Metrelik" ile ilgili cümle örnekleri Santimetrelik : Dalga boyu bi...

Metreslik nedir ne demek

Metreslik nedir "Metreslik" ile ilgili cümle Metreslik etmek : Bir erkekle metres olarak yaşamak. Metres : Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, k...

Kandela bölü metrekare nedir ne demek

Kandela bölü metrekare nedir Teknik terim anlamı: CIE'nin benimsediği ışıklılık birimi. Öteki birimler: Metre sisteminde: nit (nt), ştilb (sb), apoştilb (asb), la...

Akış sitometresi nedir ne demek

Akış sitometresi nedir Akış sitometresi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Flüoresan boyalar ve lazer ışını kullanılarak bi...

Aktinometre nedir ne demek

Aktinometre nedir Aktinometre; fizik alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Aktin : Hücrelerde buluna...

Alkalimetre nedir ne demek

Alkalimetre nedir Alkalimetre; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Alkali : Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksi...

Alkolometre nedir ne demek

Alkolometre nedir Alkolometre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mevcut alkol miktarını belirleyen alet. Alko...

Amonyometre nedir ne demek

Amonyometre nedir Amonyometre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amonyak çözeltilerinin yoğunluğunu ölçmede ku...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim