Metre nedir Metre; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Metre" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: m ile gösterilen, SI sisteminde uzunluk birimi. Bilimsel terim anlamı: Kutuplardan ekvatora kadar olan uzak...

 
 
 

Metre sistemi nedir ne demek

Metre sistemi nedir Metre sistemi; bir matematik terimidir. Fransızca'da Metre sistemi ne demek?: système métrique Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desi...

Metrectasia nedir ne demek

Metrectasia nedir Sözcükler, direkt olarak Metrectasia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bu...

Metrekare nedir ne demek

Metrekare nedir Metrekare; bir matematik terimidir. "Metrekare" ile ilgili cümleler Metrekare SI'dan alan birimidir ve m2 (Unicode'de 33A1) ile [#gösterilir. 1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğundaki bir karenin alanına eşittir...

Metreküp nedir ne demek

Metreküp nedir Metreküp; bir matematik terimidir. "Metreküp" ile ilgili cümle örnekleri Metreküp (sembolü: m3), SI'dan hacim birimidir. Bir kenar uzunluğu bir metre olan küpün hacmidir. [#Diğer adı, özellikle kullanılan [#metrik önekli s...

Metrelik nedir Metrelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Metrelik" ile ilgili cümle örnekleri Santimetrelik : Dalga boyu bir ile on santimetre arasında değişen radyo dalgaları gölgesi. Belli bir santimetre uzunlu...

Metreslik nedir ne demek

Metreslik nedir "Metreslik" ile ilgili cümle Metreslik etmek : Bir erkekle metres olarak yaşamak. Metres : Evli bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma, zamazingo. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabu...

Metre dizgesi nedir ne demek

Metre dizgesi nedir Metre dizgesi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Uzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak kilogram ve zaman birimi olarak saniyeyi alan ve tüm doğabilim birimlerini bunlardan türeten ondalı...

Metre sayacı nedir ne demek

Metre sayacı nedir Metre sayacı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli sinema aygıtlarında, uzunluğu metre olarak sapatayan sayaç. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olar...

Metre yöntemi nedir ne demek

Metre yöntemi nedir Metre yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uzunluk, alan, oylum ölçümünde kullanılan ve onarlı temele dayanan yöntem. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edil...

Metred nedir per square metre : Cıe'nin benimsediği ışıklılık birimi. öteki birimler: metre sisteminde: nit (nt), ştilb (sb), apoştilb (asb), lambert. ingiliz ölçü sisteminde: futlambert. Kandela bölü metrekare. Cubic metre : Metre küp...

Metrektazi nedir ne demek

Metrektazi nedir Metrektazi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebelik dışı herhangi bir nedenle döl yatağının büyüyüp genişlemesi. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul e...

Metrelerce nedir ne demek

Metrelerce nedir Metrelerce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desimetre, santimetre, milimetr...

Metres nedir Metres; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Metres" ile ilgili cümle örnekleri Metres, evli olmamasına rağmen [#sevgilisi olan kadınlar için kullanılan Daha çok erkek partnerin evli olduğu [#durumlar için kullanılmakta...

Metreyle uzunluk nedir ne demek

Metreyle uzunluk nedir Metreyle uzunluk; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin, kuşağın metreyle ölçülen uzunluğu. Ayakla uzunluk'un karşıtı. Uzunlu : Kilis ilinde, merkez ilçesinde, merke...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim