Mide nedir Mide; bir anatomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalı hayvanlarda sindirim kanalının yemek borusundan sonra gelen torba biçimindeki şişkin kısmı. Omurgasız hayvanların sindirim kan...

 
 
 

Mide bağırsak kanaması nedir ne demek

Mide bağırsak kanaması nedir Mide bağırsak kanaması; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mide-bağırsak kanalının herhangi bir yerinden kaynaklanan kanama, gastrointestinal hemoraji. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağı...

Mide bağırsak kılkurtları nedir ne demek

Mide bağırsak kılkurtları nedir Teknik terim anlamı: Daha çok gevişen hayvanların sindirim aygıtında asalaklanan ve büyük ölçüde ölümlere yol açan, yurdumuzda pek yaygın, minicik solucanlar familyası. (Birçok türüne insanlarda da rastlanmıştır.). Bağı : ...

Mide büyük büklümü nedir ne demek

Mide büyük büklümü nedir Mide büyük büklümü; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Midenin ön ve arka yüzlerini birbirinden ayıran ve ventrosinister olarak bulunan dış bükey kenar, kurvatura mayor....

Mide divertikülümü nedir ne demek

Mide divertikülümü nedir Mide divertikülümü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genç domuzlarda yemek borusunun hemen üstünde yutağın arka duvarında yer alan, anatomik, küçük kese. Divertikül : Ucu kapalı ka...

Mide evresi nedir ne demek

Mide evresi nedir Mide evresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tek mideli hayvanlarda besin maddelerinin mideye gelmesiyle mide mukozasının mekanik olarak uyarılmasıyla gastrin, hidroklorik asit, ...

Mide genişlemesi ve dönmesi nedir ne demek

Mide genişlemesi ve dönmesi nedir Mide genişlemesi ve dönmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Önce içerik ve gaz ile genişlemiş olan midenin, yemek borusu ile birleştiği noktada saat yönünde dönmesi sonucu oluşan...

Mide kabarmak nedir ne demek

Mide kabarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mide bulunmak. Kabar : Yanık, kabarmış yara. Su kabarcığı. Süs eşyası Kaba : Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Taneleri iri. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin ye...

Mide kapısı nedir ne demek

Mide kapısı nedir Mide kapısı; bir anatomi terimidir. Osmanlıca Mide kapısı ne demek? Mide kapısı Osmanlıca'da ne anlama gelir?: bevvâb-ı mide Mide : Yemek yeme isteği. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırs...

Mide ağzı nedir ne demek

Mide ağzı nedir Mide ağzı; bir anatomi terimidir. Osmanlıca Mide ağzı ne demek? Mide ağzı Osmanlıca'da ne anlama gelir?: fuâd-ı mide Mide : Yemek yeme isteği. Karın, karın bölgesi. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onik...

Mide alkalozisi nedir ne demek

Mide alkalozisi nedir Mide alkalozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzun süreli kusmayla kaybedilen aşırı derecede mide sıvısı nedeniyle sekilenen alkali fazlalığı. Alka : Çember, halka. Halka Alka...

Mide bağırsak kıl kurtları nedir ne demek

Mide bağırsak kıl kurtları nedir Mide bağırsak kıl kurtları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda ve evcil hayvanlarda sindirim sisteminde parazitlenen Cooperia, Dictyocaulus, Hyostrongylus, Mecistocirrus, ...

Mide bezleri nedir ne demek

Mide bezleri nedir Mide bezleri; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Midedeki sindirim enzimlerini salgılayan, basit ya da birleşik tüp şeklinde olan, mide duvarının kaidesinde bulunan, pepsin, renin...

Mide çöküntüsü nedir ne demek

Mide çöküntüsü nedir Mide çöküntüsü; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğerin viseral yüzünde midenin yaslanması sonucu oluşan çöküntü, impresyo gasrtika. Çökü : Kadınların başlarına b...

Mide duodenum atardamarı nedir ne demek

Mide duodenum atardamarı nedir Mide duodenum atardamarı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: A. hepatica'nın bir kolu olan ve duodenumun pars kranyalisi üzerine giden atardamar, arterya gastroduodenali...

Mide fesadı nedir ne demek

Mide fesadı nedir Mide fesadına uğramak : Çok ve çeşitli yiyecekler yemekten midesi bozulmak. Mide : Karın, karın bölgesi. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma...

Mide habronemozisi ve draşhiozisi nedir ne demek

Mide habronemozisi ve draşhiozisi nedir Mide habronemozisi ve draşhiozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mideye yerleşen Habronema ve Draschia türlerinin tek tırnaklılarda oluşturduğu hastalık tablosu. Habronema türl...

Mide kalkanı nedir ne demek

Mide kalkanı nedir Mide kalkanı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Yassı solungaçlıların midesinde bulunan, kristal çubuğun sürtünerek aşınmasını sağlayan ve amilâzın serbestleşmesine sebep olan sert yapı. Ka...

Mide kelebeği nedir ne demek

Mide kelebeği nedir Teknik terim anlamı: Nar tanesi görünüşünde olan ve gevişenlerin birinci midesinde yaşayan emicikurt. Keleb : İplik çilesi. [bkz: kelep] Kelebe : Kuyu dolabı. Dokuma aygıtında ipliği masuraya sarmaya yarayan araç, çıkrık. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim