Mikro nedir Mikro; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: µ sembolü ile gösterilen ve 10-6 ile çarpıldığını gösteren bir ön ek. İngilizce'de Mikro ne demek? Mi...

 
 
 

Mikro cerrahi nedir ne demek

Mikro cerrahi nedir Mikro cerrahi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dokuların mikroskop altında ameliyat edilmesi. Cerrah : Ameliyat yapan uzman hekim, hariciyeci, operatör. Önemsiz yaraları iyileşti...

Mikro elementler nedir ne demek

Mikro elementler nedir Mikro elementler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İz elementler. Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar). Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya). Bolu kenti, Gö...

Mikro maddeler nedir ne demek

Mikro maddeler nedir Mikro maddeler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanlar tarafından çok küçük miktarlarda (mg, µg veya ünite) gereksinim duyulan, iz element, vitaminler, ilaçlar, antibiyotikler ...

Mikro mineral nedir ne demek

Mikro mineral nedir Mikro mineral; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir kilogram yağsız vücut ağırlığında 50 miligramdan daha az miktarlarda bulunan esansiyel mineral elementler. Mikro : Küçük, dar, ...

Mikro opak okutacı nedir ne demek

Mikro opak okutacı nedir Mikro opak okutacı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mikro opakları okumaya yarayan aygıt. Mikro opak : Herhangi bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün küçültülerek aktarıldığı kâğıt ya da ...

Mikro organizma nedir ne demek

Mikro organizma nedir Mikro organizma; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: Ancak mikroskop altında görülebilen bir organizma; mikrop, bakteri. Mikro : Küçük, dar, makro karşıtı Organ : Vücudun, belirli bir görev yap...

Mikroaerobik nedir ne demek

Mikroaerobik nedir Mikroaerobik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroaerofil. Mikro : Küçük, dar, makro karşıtı Mikroaerofil : Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişme...

Mikroaerofil bakteriler nedir ne demek

Mikroaerofil bakteriler nedir Teknik terim anlamı: Üremek için atmosferdeki oksijen miktarından daha az oksijene gereksinim duyan, katı besiyeri yüzeyindeki havaya maruz kaldıklarında ölen, anaerop ortamda hiç üreyemeyen veya çok az üreyebilen bakteril...

Mikro analiz nedir ne demek

Mikro analiz nedir Mikro analiz; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: 10-3-10-6 g gibi çok küçük miktarlarda madde ile yapılan nicel ve nitel analiz. Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla Analiz : Çözümleme. Mikro : ...

Mikro besinler nedir ne demek

Mikro besinler nedir Mikro besinler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada az miktarda gereksinim duyulan, bu nedenle rasyona küçük miktarlarda eklenen mineral, vitamin veya ilaç gibi maddeler....

Mikro çoğalma nedir ne demek

Mikro çoğalma nedir Mikro çoğalma; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Sürgün uçları ya da boğumlara ait eksplantlardan bitkilerin in vitro klonal çoğaltılması; genellikle alt kültürler boyunca sürgünlerin tomur...

Mikro kapsüllü yem nedir ne demek

Mikro kapsüllü yem nedir Teknik terim anlamı: Su ürünleri yetiştiriciliğinde, larvaların başlangıç beslenmesinde kullanılan, besin maddelerinin eriyebilir bir kapsül içerisine yerleştirildiği karma yem. Kapsüllü : Etrafı kapsülle çevrili, enkapsül...

Mikro metre nedir ne demek

Mikro metre nedir Mikro metre; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: SI sisteminde uzunluk birimi olup, metrenin milyonda biri. 10-6 m. Mikron. Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edile...

Mikro opak nedir ne demek

Mikro opak nedir Mikro opak; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir yapıtın tümünün ya da bir bölümünün küçültülerek aktarıldığı kâğıt ya da kart. (Bu gerecin üst yanında ilgili yayının çıplak gözle o...

Mikro opaque nedir ne demek

Mikro opaque nedir : Herhangi bir dalga deviniminin (ışık, ses, röntgen ışını, vb.) geçmesine elverişli olmayan. (genellikle, ışığı geçirmeyen özdekler için kullanılır). Saydam olmayan; ışığın önemli bölümünü saçarak öteye geçirmeyen. Bulutl...

Mikro öge nedir ne demek

Mikro öge nedir Mikro öge; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Miktarları rasyonun kilogramında miligram veya mikrogramla ya da milyonda kısımlarla ölçülüp belirtilen herhangi bir bileşen. Mikro : Kü...

Mikroaerofil nedir ne demek

Mikroaerofil nedir Mikroaerofil; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (% 5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorga...

Mikroaerotolerant anaerob nedir ne demek

Mikroaerotolerant anaerob nedir Mikroaerotolerant anaerob; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anaerobik sistemde ve mikroaerofilik ortamda (% 5 oksijen) gelişebilen. Mikro : Küçük, dar, makro karşıtı Mikroaerofil ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim