Milli nedir Milli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu. Milli değe...

 

Milli dil nedir ne demek

Milli dil nedir Gramer anlamı: Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dil...

Milli eğitim nedir ne demek

Milli eğitim nedir Milli : Mil içeren. Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları ...

Milli ekonomi nedir ne demek

Milli ekonomi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Milli : Mil içeren. Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşaya...

Milli gelir hesaplama yöntemleri nedir ne demek

Milli gelir hesaplama yöntemleri nedir Milli gelir hesaplama yöntemleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Milli gelirin hesaplanmasında kul...

Milli gelir hesapları sistemi nedir ne demek

Milli gelir hesapları sistemi nedir Milli gelir hesapları sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Milli gelir hesaplarının dayandığı s...

Milli güvenlik nedir ne demek

Milli güvenlik nedir "Milli güvenlik" ile ilgili cümle Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, milli kurumlar, değerler ve çıkarların tüm aske...

Milli hasıla nedir ne demek

Milli hasıla nedir Milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yurtiçi hasılaya net faktör gelirlerinin eklenmesiyle...

Milli iktisat nedir ne demek

Milli iktisat nedir Milli : Mil içeren. İktisat : Ekonomi. Tutum. Ulusal : Millî. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme bi...

Milli kimlik nedir ne demek

Milli kimlik nedir Milli kimlik; bir toplum bilimi terimidir. Milli : Mil içeren. Kimlik : Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu ...

Milli marş nedir ne demek

Milli marş nedir Milli marş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Marş : Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatı...

Milli misak nedir ne demek

Milli misak nedir Milli misak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Milli misak" ile ilgili cümle örnekleri Milli : Mil içeren. Misa...

Milli müdafaa nedir ne demek

Milli müdafaa nedir Milli müdafaa; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Milli : Mil içeren Müdafaa : Savunma, koruma. Ulusal savunma : ...

Milli savunma nedir ne demek

Milli savunma nedir Milli savunma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Savu : Yas, sağu. def’, defi (bk. kaçını) Savun : “. “Karşı koy...

Milli varlık nedir ne demek

Milli varlık nedir "Milli varlık" ile ilgili cümleler Milli : Mil içeren. Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Kalıcı...

Doğal gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Doğal gayrisafi milli hasıla nedir Doğal gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülke vatandaşlarının sahip olduğu...

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla he...

Gayrisafi milli harcamalar nedir ne demek

Gayrisafi milli harcamalar nedir Gayrisafi milli harcamalar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide belli genellikle bir yıl o...

Gayrisafi milli hasıla gediği nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla gediği nedir Gayrisafi milli hasıla gediği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Doğal gayrisafi milli hasıla ile ree...

Reel gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Reel gayrisafi milli hasıla nedir Reel gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gayrisafi milli hasılanın yıllar itiba...

Milli alfabe nedir ne demek

Milli alfabe nedir Teknik terim anlamı: Her milletin belirli bir alfabe sistemine dayanarak, ses-harf bağlantısı ve harf şekilleri bakımından kendi dili...

Milli değer nedir ne demek

Milli değer nedir Milli : Mil içeren. Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteye...

Milli edebiyat nedir ne demek

Milli edebiyat nedir Milli edebiyat; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazımızın, yabancı etkisinden sıyrılarak ulusal yöne d...

Milli eğitim yönetmeni nedir ne demek

Milli eğitim yönetmeni nedir Milli eğitim yönetmeni; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İl milli eğitim örgütünün başı olan, bu y...

Milli gelir nedir ne demek

Milli gelir nedir Milli gelir; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, g...

Milli gelir hesapları nedir ne demek

Milli gelir hesapları nedir Milli gelir hesapları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ...

Milli gelir muhasebesi nedir ne demek

Milli gelir muhasebesi nedir Milli gelir muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl o...

Milli güvenlik bilgisi nedir ne demek

Milli güvenlik bilgisi nedir Milli güvenlik bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere savaş teknikleri, modern sava...

Milli hüviyet nedir ne demek

Milli hüviyet nedir Milli hüviyet; bir toplum bilimi terimidir. "Milli hüviyet" ile ilgili cümleler Milli : Mil içeren. Hüviyet : Kimlik. Kimlik : Toplum...

Milli irade nedir ne demek

Milli irade nedir Milli irade; bir hukuk terimidir. Milli : Mil içeren. İrade : İstenç. İstek, dilek. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç...

Milli korunma kanunu nedir ne demek

Milli korunma kanunu nedir Milli korunma kanunu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında gen...

Milli menteşe nedir ne demek

Milli menteşe nedir Milli menteşe; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mobilya kapaklarının yatay ya da düşey yönde açılmasını ...

Milli mücadele nedir ne demek

Milli mücadele nedir Milli mücadele; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimözel isim olarak kullanılır. Milli : Mil içeren Mücadele : Birbirlerine isteklerin...

Milli park nedir ne demek

Milli park nedir Millî Park (Ulusal Park). Milli : Mil içeren. Park : Otopark. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Cephane, makine veya otomob...

Milli takım nedir ne demek

Milli takım nedir Milli takım; bir spor terimidir. Milli : Mil içeren. Takım : Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Birbi...

Amerikan milli araştırma konseyi nedir ne demek

Amerikan milli araştırma konseyi nedir Amerikan milli araştırma konseyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amerika’da uluslararası...

Eğik milli vana nedir ne demek

Eğik milli vana nedir Eğik milli vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Isıtma döşeminde kullanılan bir vana türü. Eğik : E...

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir Faktör fiyatlarıyla milli gelir; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla hesaplanan mi...

Gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kul...

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisa...

Sosyal Medya'da paylaş