Moda nedir Moda; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Moda" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kök salması için toprağa dikilen ...

 
 
 

Modaevi nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Değişiklik gereksinimi veya süslenme ...

Modal nedir matrix : Kipsel matris. Multi modal distribution : Çok-doruklu dağılım. : Tarz. Yöntem. Usuller. Şekil. Modality : Modalite. Tarz. Te...

Modalaşma nedir ne demek

Modalaşma nedir Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. Belirli bir süre etkin olan toplumsal b...

Modalaştırma nedir ne demek

Modalaştırma nedir Moda : Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olan. Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösteril...

Modalite nedir Modalite; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tedavi yöntemi veya cihazı. Moda : Değişiklik g...

Modality nedir : Şekil. Usuller. Tarz. Yöntem. Modalization : Kipselleştirme. Kipleştirme. [#Modal matrix : Kipsel matris. Multi modal distribution ...

Modana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domuz yavrusu. Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik...

Modası geçmiş nedir ne demek

Modası geçmiş nedir Modası geçmiş; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günün ve modanın gereğine uymayan, modası geçmiş. Geçm...

Absolute accommodation nedir ne demek

Absolute accommodation nedir : Salt. Tam. Katıksız. Müstakil. Kesin. Muhakkak. Kati. Düzey. Absolüt. Katışıksız. Accommodation : Halletme. Düzen. Bulma (para vb.)...

Accommodate facts to theory nedir ne demek

Accommodate facts to theory nedir : Alıştırmak. Kalacak yer sağlamak. Uyum sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Birbirine uydurmak. Uzlaştırmak. -e yardım ...

Accommodate oneself to nedir ne demek

Accommodate oneself to nedir : Bağdaştırmak. Uzlaştırmak. Birbirine uydurmak. Yerleştirmek. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Tanzim etmek. [#Alışmak. Sağlam...

Accommodate prior booking nedir ne demek

Accommodate prior booking nedir : Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Telif etmek. Uydurmak. Kalacak yer sağlamak. Alıştırmak. Sağlamak. Alışmak. Barındırmak. Bir...

Accommodate somebody with money nedir ne demek

Accommodate somebody with money nedir : Sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. -e yardım etmek. Kalacak yer sağlamak. Bağdaştırmak. Uyum sağlamak. Yer sağlamak. Kalacak yer ...

Accommodate to nedir ne demek

Accommodate to nedir : Sağlamak. Yaşayacak yer temin etmek. Yer vermek. Alışmak. [#Uzlaştırmak. Yer sağlamak. Yerleştirmek. Birbirine uydurmak. Kalacak ye...

Accommodated nedir ne demek

Accommodated nedir English: Ali accommodated his schedule to Mary's. Turkish: Ali proğramını Mary'ninkine uydurdu. : Memnuniyetsiz. Kalmak için yer...

Accommodating nedir ne demek

Accommodating nedir transactions : Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çiz...

Accommodatingly nedir ne demek

Accommodatingly nedir transactions : Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çiz...

Accommodation address nedir ne demek

Accommodation address nedir : Bulma (para vb.). Düzen. Uyum. Bağdaştırma. Uyma. Rahatlık. Yatakhane. Yatacak yer. Borç. Uzlaşma. Address : Söz yöneltmek. Söylev....

Accommodation bill nedir ne demek

Accommodation bill nedir : Kolaylık. Çözme. Konaklama. Yatakhane. Sağlama. Uzlaştırma. Belirli bir uzaklıktaki bir nesneye bakmak için gözde (genellikle) kend...

Modacı nedir Giyim piyasasında fark yaratacak şekilde, giyim ihtiyacı olan [#ürünlerde müşterinin beğenisine hitap edecek yeni ürünlerin tasarımın...

Modacılık nedir ne demek

Modacılık nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal b...

Modakrilik lif nedir ne demek

Modakrilik lif nedir Modakrilik lif; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: %35-85 arasında akrilonitril içeren bir elyaf. Lif :...

Modal matrix nedir ne demek

Modal matrix nedir : Kip. Kipsel. Kalıcı. Model. Şekilsel. Kip belirteci. Makamla ilgili. Kiplerle ilgili. Makam (müzik terimi). Tipik. Matrix : Bilgisa...

Modalaşmak nedir ne demek

Modalaşmak nedir Moda : Değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik. Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğ...

Modalaştırmak nedir ne demek

Modalaştırmak nedir Moda : Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlük. Değişiklik gereksinimi veya süslenme ...

Modalities nedir ne demek

Modalities nedir : Yaklaşım. Keyfiyet. Tedavi yöntemi veya cihazı. Tarz. Yöntem. Modalite. Kip. Usul. Kiplik. Modalization : Kipselleştirme. Kipleştir...

Modalization nedir ne demek

Modalization nedir Sözcükler, direkt olarak Modalization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. c...

Modanlı nedir Modanlı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Elâzığ ilinde, Ağın ilçesinde,...

Multi modal distribution nedir ne demek

Multi modal distribution nedir : Birden çok. Çoklu. Çok. Modal : Kip. Şekilsel. Kip belirteci. Kiplik. Kalıcı. Model. Kiplerle ilgili. Tipik. Makamla ilgili. Makam ...

Accommodate nedir ne demek

Accommodate nedir English: Half of the forest will be cut down to build hotels to accommodate the tourists who come to visit the forest. Turkish: ...

Accommodate oneself nedir ne demek

Accommodate oneself nedir : Yaşayacak yer temin etmek. Uzlaştırmak. Kalacak yer sağlamak. Bağdaştırmak. -e yardım etmek. Uyum sağlamak. [#Uydurmak. Kalacak yer...

Accommodate oneself to circumstances nedir ne demek

Accommodate oneself to circumstances nedir : -e yardım etmek. Sağlamak. Birbirine uydurmak. Uydurmak. Yer sağlamak. Tanzim etmek. Kalacak yer sağlamak. Alışmak. Bağdaştırmak. U...

Accommodate somebody with nedir ne demek

Accommodate somebody with nedir : Kalacak yer vermek. Telif etmek. Bağdaştırmak. Barındırmak. Yer sağlamak. -e yardım etmek. Yerleştirmek. Uzlaştırmak. Alıştırmak. U...

Accommodate their differences nedir ne demek

Accommodate their differences nedir : Alıştırmak. Bağdaştırmak. Birbirine uydurmak. Telif etmek. Kalacak yer sağlamak. -e yardım etmek. Uzlaştırmak. Yerleştirmek. Kalaca...

Accommodate with nedir ne demek

Accommodate with nedir : Uydurmak. Birbirine uydurmak. Yer vermek. Yerleştirmek. Yaşayacak yer temin etmek. Sağlamak. Telif etmek. Bağdaştırmak. Alışmak. Uz...

Accommodates nedir ne demek

Accommodates nedir English: That jumbo jet accommodates 400 passengers. Turkish: O jumbo jet 400 yolcu kapasitelidir. English: This car accommodate...

Accommodating transactions nedir ne demek

Accommodating transactions nedir : Mezhebi geniş. Yerleştirme. Değişime açık. Yumuşak başlı. Denkleştirici. İyiliksever. Değişmeye hazır. Yardımsever. Uygun. Uyumlu. ...

Accommodation nedir ne demek

Accommodation nedir English: We need accommodation for six. Turkish: Altı kişi için kalacak yere ihtiyacımız var. English: I guess I had better deci...

Accommodation allowance nedir ne demek

Accommodation allowance nedir : Uzlaşma. Çözme. Bağdaştırma. Yatacak yer. Uyuşma. Uyum. Bulma (para vb.). Borç. Halletme. Kalacak yer. Allowance : İzin. Tolerans. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim