Molekül nedir Molekül; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanm...

 
 
 

Molekül çekimi nedir ne demek

Molekül çekimi nedir Molekül çekimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküller arasındaki çekme . Mole : Ben. Muğla ili ...

Molekül gram nedir ne demek

Molekül gram nedir Molekül gram; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir bileşikteki öğelerin atomsal kütle birimi olarak v...

Molekül saati nedir ne demek

Molekül saati nedir Molekül saati; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Molekül (örn. amonyak molekülleri) titreşim...

Molekül yapısı nedir ne demek

Molekül yapısı nedir Molekül yapısı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekülü oluşturan atomların yapı içindeki konumları....

Kiral molekül veya iyon nedir ne demek

Kiral molekül veya iyon nedir Kiral molekül veya iyon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ayna görüntüleri üst üste getirilemeyen iki ...

Aktifleşmiş molekül nedir ne demek

Aktifleşmiş molekül nedir Aktifleşmiş molekül; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat ...

İki atomlu molekül nedir ne demek

İki atomlu molekül nedir İki atomlu molekül; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Klor (Cl2), hidrojen (H2) gibi kalımlı durumdayke...

Molekülcü davranışçılık nedir ne demek

Molekülcü davranışçılık nedir Molekülcü davranışçılık; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Davranışı, kas devimleri, salgı bezi sa...

Moleküler biyoloji nedir ne demek

Moleküler biyoloji nedir Moleküler biyoloji; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genetik problemleri açıklamak için biokimyasal...

Moleküler etkinlik nedir ne demek

Moleküler etkinlik nedir Moleküler etkinlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Molar etkinlik. Mole : Ben. Muğla ili ...

Moleküler formül nedir ne demek

Moleküler formül nedir Moleküler formül; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sadece elementleri ve her bir elementin...

Moleküler ısı nedir ne demek

Moleküler ısı nedir Moleküler ısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir mol bileşiğin sıcaklığını 1°C yükseltmek için ger...

Moleküler spektroskopi nedir ne demek

Moleküler spektroskopi nedir Moleküler spektroskopi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerin soğurma, emisyon ve saçılma spek...

Moleküllerarası kuvvetler nedir ne demek

Moleküllerarası kuvvetler nedir Moleküllerarası kuvvetler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerin birbirleriyle ve ayrı tür özd...

Büyük moleküller nedir ne demek

Büyük moleküller nedir Büyük moleküller; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Küçük moleküllerin polimerlerinden oluşa...

Gram moleküler ağırlık nedir ne demek

Gram moleküler ağırlık nedir Gram moleküler ağırlık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir molekülün ağırlığı. Bir bileş...

Küçük moleküller nedir ne demek

Küçük moleküller nedir Küçük moleküller; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücrede bulunan ve hücrenin temel kimya...

Üç moleküllü tepkime nedir ne demek

Üç moleküllü tepkime nedir Üç moleküllü tepkime; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Atom, iyon veya molekül halinde olabilen üç tür...

Monomolekül tabakası nedir ne demek

Monomolekül tabakası nedir Monomolekül tabakası; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Tek tabakalı. Mono : Ötücü kuşlar (Passerifo...

Molekül ağırlığı nedir ne demek

Molekül ağırlığı nedir Molekül ağırlığı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları topla...

Molekül çarpışması nedir ne demek

Molekül çarpışması nedir Molekül çarpışması; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerek...

Molekül formülü nedir ne demek

Molekül formülü nedir Molekül formülü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül...

Molekül hacmi nedir ne demek

Molekül hacmi nedir Molekül hacmi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin bir molekülünün işgal ettiği hacim. Mole : Be...

Molekül soğurması nedir ne demek

Molekül soğurması nedir Molekül soğurması; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Moleküldeki kuvantlanmış geçişlerden kaynaklanan u...

Delokalize molekül yörüngemsisi nedir ne demek

Delokalize molekül yörüngemsisi nedir Delokalize molekül yörüngemsisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Üç ya da daha çok atomu içine alan y...

Adaptör molekül nedir ne demek

Adaptör molekül nedir Adaptör molekül; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Protein sentezi sırasında amino asitleri mRNA kalı...

Amfoterik molekül nedir ne demek

Amfoterik molekül nedir Amfoterik molekül; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aynı zamanda hem asit, hem de baz yüklü olan mo...

Polar molekül nedir ne demek

Polar molekül nedir Polar molekül; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Eksi ve artı yüklerin ağırlık merkezinin çakışmadığı s...

Moleküler nedir ne demek

Moleküler nedir Moleküler; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Moleküler" ile ilgili cüml...

Moleküler elek nedir ne demek

Moleküler elek nedir Moleküler elek; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrokarbon veya diğer karışımları ayıracak yapıya sa...

Moleküler floresans nedir ne demek

Moleküler floresans nedir Moleküler floresans; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerde uyarılmış haldeki elektronların fa...

Moleküler genetik nedir ne demek

Moleküler genetik nedir Moleküler genetik; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: DNA'nın molekül yapısının ve kotladığı bilginin...

Moleküler polarite nedir ne demek

Moleküler polarite nedir Moleküler polarite; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir molekül içerisinde elektrik yüklerinin düzgü...

Moleküller arası kuvvet nedir ne demek

Moleküller arası kuvvet nedir Moleküller arası kuvvet; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Moleküller arasında oluşan ve Van der Waals...

Molekülsel yapı nedir ne demek

Molekülsel yapı nedir Molekülsel yapı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Molekülleri oluşturan atomların düzenleşim içindeki...

Cd molekülü nedir ne demek

Cd molekülü nedir Cd molekülü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özgül monoklonal antikorlar aracılığıyla tan...

Hücre yapışma molekülleri nedir ne demek

Hücre yapışma molekülleri nedir Hücre yapışma molekülleri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Hücreleri hücrelere ve hücreleri matrik...

Tek moleküllü işlem nedir ne demek

Tek moleküllü işlem nedir Tek moleküllü işlem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir tepkime mekanizmasında tek bir molekülün ay...

Makromolekül nedir ne demek

Makromolekül nedir Makromolekül; kimya, Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kull...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim