Molekül nedir Molekül; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan kimyasal birim. Bir element veya bileşiğin kararlı halde bulunan en küç...

 
 
 

Molekül çekimi nedir ne demek

Molekül çekimi nedir Molekül çekimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküller arasındaki çekme . Mole : Ben. Muğla ili Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram...

Molekül gram nedir ne demek

Molekül gram nedir Molekül gram; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir bileşikteki öğelerin atomsal kütle birimi olarak verilen atom ağırlıkları toplamının, gram türünden yazılan kütle niceliği. (Kısaltılarak m...

Molekül saati nedir ne demek

Molekül saati nedir Molekül saati; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Molekül (örn. amonyak molekülleri) titreşimleriyle kendi kendini ayarlayan yüksek duyarlıkta kuvars saati. Mole : Ben. Muğla ili Mol...

Molekül yapısı nedir ne demek

Molekül yapısı nedir Molekül yapısı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekülü oluşturan atomların yapı içindeki konumları. Mole : Ben. Muğla ili Molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül nite...

Moleküler nedir ne demek

Moleküler nedir Moleküler; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Moleküler" ile ilgili cümle Molekül : Bir bütünün en küçük parçası. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşm...

Moleküler elek nedir ne demek

Moleküler elek nedir Moleküler elek; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrokarbon veya diğer karışımları ayıracak yapıya sahip zeolit gibi maddeler. Bileşenlerden biri veya birkaçını tutarak seçicilik özelliği gö...

Moleküler floresans nedir ne demek

Moleküler floresans nedir Moleküler floresans; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Moleküllerde uyarılmış haldeki elektronların fazla enerjilerini dışarıya elektromagnetik ışıma halinde vererek temel hale dönmeleri. Mol...

Moleküler genetik nedir ne demek

Moleküler genetik nedir Moleküler genetik; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: DNA'nın molekül yapısının ve kotladığı bilginin incelenmesi; gen ifadesinin ve düzenlenmesinin biyokimyasal temelinin araştırılması. Mol...

Molekül ağırlığı nedir ne demek

Molekül ağırlığı nedir Molekül ağırlığı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.). Teknik terim...

Molekül çarpışması nedir ne demek

Molekül çarpışması nedir Molekül çarpışması; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar. Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri Mole : Ben. Muğl...

Molekül formülü nedir ne demek

Molekül formülü nedir Molekül formülü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır....

Molekül hacmi nedir ne demek

Molekül hacmi nedir Molekül hacmi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Maddenin bir molekülünün işgal ettiği hacim. Mole : Ben. Muğla ili Molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini ...

Molekül soğurması nedir ne demek

Molekül soğurması nedir Molekül soğurması; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Moleküldeki kuvantlanmış geçişlerden kaynaklanan ultraviyole, görünüt ve infrared ışınlarının soğurulması. Mole : Ben. Muğla ili Molekül : ...

Molekülcü davranışçılık nedir ne demek

Molekülcü davranışçılık nedir Molekülcü davranışçılık; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Davranışı, kas devimleri, salgı bezi salgıları ve bunları ortaya çıkaran uyaranlarla açıklayan davranışçılık kolu. Davra : Saban...

Moleküler biyoloji nedir ne demek

Moleküler biyoloji nedir Moleküler biyoloji; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genetik problemleri açıklamak için biokimyasal ve fiziksel tekniklerin kullanıldığı, biyolojinin modern bir dalı. Biyo : [bkz: böğez]. ...

Moleküler etkinlik nedir ne demek

Moleküler etkinlik nedir Moleküler etkinlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Molar etkinlik. Mole : Ben. Muğla ili Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse ...

Moleküler formül nedir ne demek

Moleküler formül nedir Moleküler formül; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sadece elementleri ve her bir elementin atom sayısını gösteren formül. Mole : Ben. Muğla ili Form : Biçim, şekil. Bir şeyin iste...

Moleküler ısı nedir ne demek

Moleküler ısı nedir Moleküler ısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir mol bileşiğin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısı enerjisi.(Özgül ısı x Mol kütlesi). Mole : Ben. Muğla ili Isı : Bir cismin uzama...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim