Mortal nedir Mortal; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Teknik terim anlamı: Ölümle ilgili. Mort : Beklenmedik bir zamanda söylenen söz. (Fransızca kökenli ...

 
 
 

Mortal enemy nedir ne demek

Mortal enemy nedir : İnsanlık. Aşırı. Ölümlü. Ölüm. İnsanoğlu. Mortal. Beşer. Amansız. Çok büyük. Enemy : Düşman kuvvetleri. Düşman. Yağı. Hasım. [#Mortal coil : Yaşam kargaşası. Mortal enemies : Can düşmanları. fear : Can korkusu. Mortal re...

Mortal remains nedir ne demek

Mortal remains nedir : Fani. Beşer. [#Ölümcül. İnsanoğlu. Ölümle ilgili. Geçici. Öldürücü. İnsan. Çok büyük. Remains : Yemek artıkları. Kalanlar. Artıklar. Döküntü. Yığıntı. Ceset. İzler. Ceset kalıntısı. Artık. Kalıntılar. coil : Yaşam kargaş...

Mortalities nedir ne demek

Mortalities nedir : Ölümsüzlük. Ebedilik. Kalımlılık. Mortality : Mortalite. Ölüm oranı. Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. Belli bir çoğanın ölüm nedeniyle kazandığı eğilim, bk. doğurganlık. ...

Mortality rate nedir ne demek

Mortality rate nedir : Ölüm oranı. Belli bir çoğanın ölüm nedeniyle kazandığı eğilim, bk. doğurganlık. Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. [#Ölümlülük. Bir populasyonda birim zamanda ölen bireyler...

Mortality table nedir ne demek

Mortality table nedir : Belli bir çoğanın ölüm nedeniyle kazandığı eğilim, bk. doğurganlık. Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. Bir populasyonda birim zamanda ölen bireylerin toplam bireylere oranı...

Mortally nedir English: Ali was mortally wounded. Turkish: Ali ölümcül yaralıydı. English: Ali was mortally injured. Turkish: Ali ölümcül şekilde yaralandı. : Ebediyen. Ölümsüz bir şekilde. Sonsuza kadar. Mortal coil : Yaşam ka...

Mortal coil nedir ne demek

Mortal coil nedir : Çok büyük. Ölümle ilgili. Aşırı. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Öldürücü. Amansız. Mortal. Ölümcül. İnsanlık. Coil : Gebeliği önleyici alet. Roda. Kangallamak. Kangallanmak. Bukle yapmak. Sarmak. Halatların muhafa...

Mortal enemies nedir ne demek

Mortal enemies nedir English: Mortal enemies are immortal friends. Turkish: Ölümcül düşmanlar ölümsüz dostlardır. : Çok büyük. Ölüm. Geçici. Fani. İnsan. Amansız. Ölümlü. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Mortal. Enemies : Düşmanlar. ...

Mortal fear nedir ne demek

Mortal fear nedir : Ölümcül. Mortal. Öldürücü. Aşırı. Fani. Ölümlü. Geçici. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Çok büyük. Beşer. Fear : Endişe etmek. Allah'tan korkmak. Ürkmek. Yılgınlık. Korku. Çekinmek. Kuruntu etmek. Dert. Kuşkulanmak...

Mortalite nedir ne demek

Mortalite nedir Mortalite; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: ölüm]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. Tekn...

Mortality nedir ne demek

Mortality nedir English: I believe in the immortality of the soul. Turkish: Ruhun ölümsüzlüğüne inanıyorum. English: Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon. Turkish: ...

Mortality rates nedir ne demek

Mortality rates nedir : Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. [#Ölümlülük. Belli bir çoğanın ölüm nedeniyle kazandığı eğilim, bk. doğurganlık. Mortalite. Ölüm oranı. Bir populasyonda birim zamanda öl...

Mortality tables nedir ne demek

Mortality tables nedir : Ölümlülük. Bir populasyonda birim zamanda ölen bireylerin toplam bireylere oranı, mortalite. Ölüm oranı. Bir popülasyon içinde ölenlerin tüm popülasyona oranının yüzde veya binde ifadesi. Belli bir çoğanın ölüm nedeniyle...

Mortals nedir English: The people on this earth are all mortals. Turkish: Bu dünyadaki insanların hepsi ölümlüdür. : Baki. Ölmez. Ölümsüz. Daim. Sonsuz. Ölümsüz varlık. Kalımlı. Ebedi. The immortals : Kalımlı. Tanrılar. Daim. Ölmez...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim