Naki nedir Naki; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Naki isminin anlamı, Naki ne demek: Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif. Naki ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. vakit nakittir : “zaman çok değerlidir, boş yere har...

 
 
 

Nakil nedir Nakil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Nakil" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: geçirme, geçirim. ~ taahhüdü: geçirim söz vermesi. Nakil aracı : Taşıt. Nakil vasıtası : Taşıt. Nakledilmek : Nakletme işi ...

Nakil firesi nedir ne demek

Nakil firesi nedir Nakil firesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların bir yerden başka bir yere taşınması sırasında yeteri kadar yem ve su alamamaları, stres ve benzerleri nedenlerle uğradık...

Nakil miyopatisi nedir ne demek

Nakil miyopatisi nedir Nakil miyopatisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Evcil hayvanlar, hayvanat bahçesi hayvanları ve yabani hayvanlardaki fiziksel etkinlik ve nakil stresine bağlı oluşan kas bozuklu...

Nakil vasıtası nedir ne demek

Nakil vasıtası nedir "Nakil vasıtası" ile ilgili cümle Nakil : Anlatma, söyleme, hikâye etme. Göç, taşınma. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. Bi...

Nakis nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ters, inatçı kişi. Nakıs, eksik. Naki : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif Nakisa : Eksiklik, kusur. İnatçı : Ayak direyen, inat eden, anut, muannit, direngen. Nakıs : Eksik, tam olmayan, bitme...

Nakit nedir Nakit; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para. İngilizce'de Nakit ne demek? Nakit ingilizcesi nedir?: cash Para : ...

Nakit akım tablosu nedir ne demek

Nakit akım tablosu nedir Nakit akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin nakit akımını gösteren hesap özeti. Naki : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce...

Nakit bütçesi nedir ne demek

Nakit bütçesi nedir Nakit bütçesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin belirli bir döneme ilişkin tahmini nakit alacak ve ödemelerini gösteren tablo. Naki : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif Bütçe ...

Nakibüleşraf nedir ne demek

Nakibüleşraf nedir Nakibüleşraf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Peygamber : İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi. Bakmak : İlgilenmek. Yoklamak, incelemek, denemek. Ba...

Nakid nedir Nakid; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: akça. Naki : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif Akça : Oldukça beyaz. Akçe. Almanca'da Nakış ne demek ? : ornamentik, stickerei Nakit m...

Nakil aracı nedir ne demek

Nakil aracı nedir Nakil : Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. Göç, taşınma. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme. Yazı veya resmin aynıs...

Nakil humması nedir ne demek

Nakil humması nedir Nakil humması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle çok sayıda genç sığırın bir arada taşınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkan, toksemi ve fibrinli pnömoniyle seyrede...

Nakil tetanisi nedir ne demek

Nakil tetanisi nedir Nakil tetanisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daha çok besi sığırlarında, gebe hayvanlarda ve buzağılamadan sonraki dönemlerde 1-2 gün veya daha uzun süre taşıma sırasında veya...

Nakip nedir Nakip; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Nakip isminin anlamı, Nakip ne demek: Erkek ismi olarak; Bir kavim veya kabilenin başkanı. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede Kabile : Boy. Başkan : Bazı...

Nakisa nedir Nakisa; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Eksiklik : Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakisa, fıkdan. Kusur : Özür. Eksiklik, noksan, nakısa. Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama. Elverişsiz d...

Nakit akım oranı nedir ne demek

Nakit akım oranı nedir Nakit akım oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Net dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar...

Nakit akımı nedir ne demek

Nakit akımı nedir Nakit akımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmede belirli bir dönem itibariyle gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları. Naki : Temiz, pak. Çok ince, çok güzel, arif Akım : Akma işi. Sana...

Nakit döngüsü nedir ne demek

Nakit döngüsü nedir Nakit döngüsü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmede bir mal üretmek için gerekli girdilerin satın alınması ile üretilen malın satışından kaynaklanan alacakların tahsili arasındaki geç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim