Nede nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nerede. Nerede?. neden olmak : bir şeyin olmasına veya ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak. Bölümsel ne...

 
 
 

Nedemet nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli nedâmet: nedamet. Nede : Nerede. Nerede? Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, ...

Neden bilimi nedir ne demek

Neden bilimi nedir Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya ...

Neden değişkem nedir ne demek

Neden değişkem nedir Neden değişkem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağımsız değişken]. Nede : Nerede. Nerede?...

Neden sonuç ölçeri nedir ne demek

Neden sonuç ölçeri nedir Neden sonuç ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin, belirli bir nedenin etkisini ya da ...

Nedenbilim nedir ne demek

Nedenbilim nedir Nedenbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir olay türünün nedenlerini araştıra...

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir ne demek

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir Nedeni bilinmeyen kolon yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlarda çeşitli nedenler...

Nedenk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domates salçası. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bi...

Nedenli masal nedir ne demek

Nedenli masal nedir Nedenli masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusunu oluşturan nesnelerle olayların n...

Nedenli öykünce nedir ne demek

Nedenli öykünce nedir Nedenli öykünce; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla,...

Nedenli söylence nedir ne demek

Nedenli söylence nedir Nedenli söylence; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Açıklayıcı nitelikte olan söylence, bk...

Nedense nedir Nedense; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Nedense" ile ilgili cümle Nedensel : Nedenle ilgili olan, sebep nite...

Nedensel çözümleme nedir ne demek

Nedensel çözümleme nedir Nedensel çözümleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden g...

Nedenselcilik nedir ne demek

Nedenselcilik nedir Nedenselcilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Her belli sonucun bir nedenden oluştuğunu a...

Nedensellik ilkesi nedir ne demek

Nedensellik ilkesi nedir Bilimsel terim anlamı: Kütüğe yazımın geçerliği için, kabul edilebilir bir nedene, bir bağa dayanması anlayışı. Olayların bir nedene ...

Nedensiz nedir Nedensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Nedensiz" ile ilgili cümleler Nedenli nedensiz : Sebepli sebepsiz....

Nedensizlik nedir ne demek

Nedensizlik nedir Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle b...

Ağırlaştırıcı neden nedir ne demek

Ağırlaştırıcı neden nedir Ağırlaştırıcı neden; bir hukuk terimidir. "Ağırlaştırıcı neden" ile ilgili cümle Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulu...

Bölümsel nedensellik nedir ne demek

Bölümsel nedensellik nedir Bölümsel nedensellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olaylar ya da değişkenler arasında ancak ...

Değişiklik nedenleri nedir ne demek

Değişiklik nedenleri nedir Değişiklik nedenleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasında ayrıntılarıyla belirtil...

Nedecan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne edeceksin?. Nede : Nerede. Nerede? Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma ...

Nedek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne yapalım. Ne yapalım, ne edelim?. Nede : Nerede. Nerede? Yapalı : Konya kenti, Cihanbeyli belediyesi, mer...

Neden nedir Neden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sebep Çünkü Nereden? Fels...

Neden bilimsel nedir ne demek

Neden bilimsel nedir Neden bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Bell...

Neden sonra nedir ne demek

Neden sonra nedir Neden sonra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden sonra" ile ilgili cümleler Zaman : Belirlenmiş olan an. Ye...

Neden uydurma nedir ne demek

Neden uydurma nedir Neden uydurma; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kaynağı öncelikle coşkusal olan davranış ve tutum...

Nedence nedir Nedence; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çoğunlukla gelişigüzel bir biçi...

Nedeniyle nedir ne demek

Nedeniyle nedir Nedeniyle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar. Haysiyet : Değ...

Nedenli nedir Nedenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nedenli nedensiz : Sebepli sebepsiz. Sebepli : Sebebi olan. Nedenli ...

Nedenli nedensiz nedir ne demek

Nedenli nedensiz nedir Nedenli nedensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Nedenli : Nedeni olan, sebepli. Sebepli : Sebebi olan. Sebep...

Nedenli saga nedir ne demek

Nedenli saga nedir Nedenli saga; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusuna giren nesne ya da olaylarla ilgil...

Nedenni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; ...

Nedensel nedir Nedensel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: illî. Bilimsel terim an...

Nedensel ilişki nedir ne demek

Nedensel ilişki nedir Nedensel ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olaylar ya da değişkenler arasında gözlenen v...

Nedensellik nedir ne demek

Nedensellik nedir Nedensellik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: -> Nedenle -> etki arasındaki bağlantı. Nedensellik yasası: Her olayın bir nedeni...

Nedensellik ölçütleri nedir ne demek

Nedensellik ölçütleri nedir Nedensellik ölçütleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir değişken ya da etkenin bir başka değ...

Nedensiz zenginleşme nedir ne demek

Nedensiz zenginleşme nedir Nedensiz zenginleşme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sebebsiz iktisâb. Nede : Nerede. N...

Nederland nedir ne demek

Nederland nedir Sözcükler, direkt olarak Nederland ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. econ...

Birlikte nedenleme nedir ne demek

Birlikte nedenleme nedir Birlikte nedenleme; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müterâfik kusûr. Nede : Nerede. Nere...

Çoklu nedensellik nedir ne demek

Çoklu nedensellik nedir Çoklu nedensellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir olayın tek bir nedene bağlanamadığı ya d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim