Neden nedir Neden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sebep Çünkü Nereden? Felsefi anlamı: Kensisinden, başka bir yargının, başka bir önermenin, başka bir kavramın zoru...

 
 
 

Neden değişkem nedir ne demek

Neden değişkem nedir Neden değişkem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağımsız değişken]. Nede : Nerede. Nerede? Değiş : Değme işi. Değişim. Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabile...

Neden sonuç ölçeri nedir ne demek

Neden sonuç ölçeri nedir Neden sonuç ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin, belirli bir nedenin etkisini ya da bir etkinin nedenini bulmasını gerektiren bir ölçer türü. Nede : Nerede. Nerede? Sonu : B...

Nedenbilim nedir ne demek

Nedenbilim nedir Nedenbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir olay türünün nedenlerini araştıran ve inceleyen bilimsel çalışma. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka b...

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir ne demek

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir Nedeni bilinmeyen kolon yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlarda çeşitli nedenlerle bağırsak ekosisteminin bozulması sonucu Clostridium türlerinin salgıladıkları endotoks...

Nedenk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domates salçası. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet. Bir...

Nedenli masal nedir ne demek

Nedenli masal nedir Nedenli masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusunu oluşturan nesnelerle olayların nedenlerini çözümlemeyi amaçlayan anlatı türü. bk. nedenli saga karşılığı doğa sagası. Ned...

Nedenli öykünce nedir ne demek

Nedenli öykünce nedir Nedenli öykünce; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla, hayvan yaratıcının özellik ve niteliklerini anlatan öykünce türü. bk. öykünce, nedenli s...

Nedenli söylence nedir ne demek

Nedenli söylence nedir Nedenli söylence; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Açıklayıcı nitelikte olan söylence, bk. söylence. karşılığı nedenli saga. Nede : Nerede. Nerede? Söylen : Evrende daha önce var...

Neden bilimi nedir ne demek

Neden bilimi nedir Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amac...

Neden bilimsel nedir ne demek

Neden bilimsel nedir Neden bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yön...

Neden sonra nedir ne demek

Neden sonra nedir Neden sonra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden sonra" ile ilgili cümleler Zaman : Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerd...

Neden uydurma nedir ne demek

Neden uydurma nedir Neden uydurma; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kaynağı öncelikle coşkusal olan davranış ve tutumları için kişinin kendine ya da başkalarına karşı inandırıcı ussal nedenler uydurması. Ne...

Nedence nedir Nedence; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çoğunlukla gelişigüzel bir biçimde ortaya çıkan ve düzenli, zorunlu bir gelişme süreci içinde ortaya çıkabilecek başka o...

Nedeniyle nedir ne demek

Nedeniyle nedir Nedeniyle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar. Haysiyet : Değer, saygınlık, itibar. Öz saygı. İngilizce'de Nedeniyle ne demek? : adj. bound adv. bec...

Nedenli nedir Nedenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nedenli nedensiz : Sebepli sebepsiz. Sebepli : Sebebi olan. Nedenli masal : Konusunu oluşturan nesnelerle olayların nedenlerini çözümlemeyi amaçlayan anlatı ...

Nedenli nedensiz nedir ne demek

Nedenli nedensiz nedir Nedenli nedensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Nedenli : Nedeni olan, sebepli. Sebepli : Sebebi olan. Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Sebepli sebepsiz : H...

Nedenli saga nedir ne demek

Nedenli saga nedir Nedenli saga; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusuna giren nesne ya da olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan saga türü. bk. saga. karşılığı doğa sagası. Nede : Nerede. Nerede...

Nedenni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet. Bir olayı ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim