Negate nedir : Olumsuzlanan. Aksini ispatlamak. İnkar etmek. İptal etmek. Reddetmek. Negates : Boşa çıkarmak. İptal etmek. Aksini ispatlamak. Redd...

 
 
 

Abnegate nedir : Reddetmek. Tanımamak. Yadsımak. İnkar etmek. Yadsınmış. Abnegates : İnkar etmek. Kaçmak (sorumluluktan). Feda etmek. Tanımamak. Vaz...

Abnegates nedir ne demek

Abnegates nedir : Ülkeden ayrılmak. İnkar etmek. Vazgeçmek. Yadsımak. Reddetmek. Feda etmek. Tanımamak. Kaçmak (sorumluluktan). Feragat etmek. Abnega...

Negated nedir : Yadsımak. Yadsınmış. Tanımamak. Reddetmek. İnkar etmek. Negate : [#Çürütmek. Olumsuzlamak. Aksini ispatlamak. Yadsımak. İptal etmek...

Negates nedir : Feda etmek. İnkar etmek. Reddetmek. Feragat etmek. Ülkeden ayrılmak. Yadsımak. Vazgeçmek. Kaçmak (sorumluluktan). Tanımamak. Negate...

Abnegated nedir ne demek

Abnegated nedir : Yadsımak. Kaçmak (sorumluluktan). Reddetmek. Feragat etmek. İnkar etmek. Ülkeden ayrılmak. Feda etmek. Tanımamak. [#Vazgeçmek. Abne...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim