Nerve nedir English: Ali wanted to kiss Mary, but he didn't have the nerve to try. Turkish: Ali Mary'yi öpmek istedi fakat denemek için cesa...

 
 
 

Nerve block anesthesia nedir ne demek

Nerve block anesthesia nedir : Arsızlık. Gayret. Cesaret vermek. Cüret. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Damar (yaprak). Cesaretlendirmek. ...

Nerve center nedir ne demek

Nerve center nedir : Gayret. Sinir. Yüzsüzlük. Cesaret vermek. Soğukkanlılık. Sinirlere hakim olma. Cesaret. Cesaretlendirmek. Asap. Center : Santra. [#...

Nerve chord nedir ne demek

Nerve chord nedir : Cesaret. Çaba. Metanet. Sinirlere hakim olma. Cesaret vermek. Damar (yaprak). Yüzsüzlük. Küstahlık. Cesaretlendirmek. Chord : Kiriş...

Nerve cord nedir ne demek

Nerve cord nedir : Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Cesaret. Asap. Yüzsüzlük. Cüret. Cesaret vermek. Soğukkanlılık. Gayret. Sin...

Nerve endings nedir ne demek

Nerve endings nedir : Cesaret vermek. Sinir. Metanet. Sinirlere hakim olma. Kuvvet. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Soğukkanlılık...

Nerve fibre nedir ne demek

Nerve fibre nedir : Gayret. Cesaret. Arsızlık. Çaba. Yüzsüzlük. Sinir. Damar (yaprak). Metanet. Küstahlık. Fibre : Lif. Telcik. Doku. Sinir. Karakter. ...

Nerve growth factor nedir ne demek

Nerve growth factor nedir : Damar (yaprak). Metanet. Arsızlık. Sinirlere hakim olma. Soğukkanlılık. Çaba. Yüzsüzlük. Küstahlık. Sinir. Cesaret vermek. Growth :...

Nerve oneself nedir ne demek

Nerve oneself nedir : Asap. [#Cesaretlendirmek. Soğukkanlılık. Sinirlere hakim olma. Küstahlık. Cesaret. Gayret. Yüzsüzlük. Metanet. Cesaret vermek. Ones...

Nerve ring nedir ne demek

Nerve ring nedir : Sinir. Arsızlık. Çaba. Cesaretlendirmek. Kuvvet. Soğukkanlılık. Cesaret vermek. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan y...

Nerve tire nedir ne demek

Nerve tire nedir : Yüzsüzlük. Kuvvet. Soğukkanlılık. Cesaret vermek. Asap. Metanet. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Cesaretlen...

Nerve track nedir ne demek

Nerve track nedir : Çaba. Soğukkanlılık. Sinir. Metanet. Cesaret. Cüret. Gayret. Asap. Arsızlık. Track : Ses imi. İzini aramak. Keçiyolu. Üstü taş, kum...

Nerve wracking nedir ne demek

Nerve wracking nedir : Damar (yaprak). Asap. Cesaret vermek. Cüret. Küstahlık. Arsızlık. Yüzsüzlük. Cesaretlendirmek. Gayret. Sinirlere hakim olma. Wracki...

Autonomic nerve system nedir ne demek

Autonomic nerve system nedir : Otonom. İrade dışı olan. Özerk. Özgür. Muhtar. Nerve : Sinir. Çaba. Cesaret vermek. Damar (yaprak). Cüret. Gayret. Küstahlık. Birço...

Facial nerve paralysis nedir ne demek

Facial nerve paralysis nedir : Yüz bakımı. Yüzle ilgili. Cilt bakımı. Veçhi. Yüz masajı. Yüzeyle ilgili. Yüz (ile ilgili). Yüz. Yüze ait. Yüze ilişkin. Nerve : Ga...

Have the nerve to nedir ne demek

Have the nerve to nedir English: I don't have the nerve to watch it. Turkish: Onu izlemeye cüret edemem. English: Ali wanted to kiss Mary, but he didn't...

Optic nerve aplasia nedir ne demek

Optic nerve aplasia nedir : Göz. Görme ve gönme aygıtlarıyla ilişkili olan. Biyoloji, fizik alanlarında kullanılır. Optik. Görsel. Görme. Gözle ilgili. Görüş. ...

Sensorial nerve endings nedir ne demek

Sensorial nerve endings nedir : Duyu organları üzerine etkili olma durumu, organoleptik. Algısal. Duyulara ait. Duyumsal. Duyusal. Organoleptik. Duyuyla ilgili. Sa...

Ventral nerve cord nedir ne demek

Ventral nerve cord nedir : Bir canlının veya onun bir parçasının alt yüzeyi. ventral. Karın. Alt yüzey. Ön. Karın (ile ilgili). Karınla ilgili. vücudun karın ...

Accessory nerve nedir ne demek

Accessory nerve nedir : İkinci derecede suç ortağı. Ekonomi, jeoloji alanlarında kullanılır. Kayaçlarda çok yaygın olarak bulunan mineraller. Suç ortaklığı...

Nerve agent nedir ne demek

Nerve agent nedir : Cesaretlendirmek. Damar (yaprak). Küstahlık. Arsızlık. Cüret. Asap. Metanet. Gayret. Cesaret vermek. Agent : Hastalık oluşturan vey...

Nerve block nedir ne demek

Nerve block nedir : Cesaret. Cesaretlendirmek. Cesaret vermek. Sinir. Arsızlık. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Küstahlık. Kuvv...

Nerve cell nedir ne demek

Nerve cell nedir English: A nerve cell responds to a slight stimulus. Turkish: Bir sinir hücresi hafif bir uyarıcıya yanıt verir. : Küstahlık. Ce...

Nerve centre nedir ne demek

Nerve centre nedir : Arsızlık. Yüzsüzlük. Çaba. Cüret. Asap. Soğukkanlılık. Kuvvet. Sinir. Küstahlık. Centre : [#Merkezlemek. Orta alan oyuncusu. Merkez...

Nerve conduction velocity nedir ne demek

Nerve conduction velocity nedir : Kuvvet. Çaba. Cesaret vermek. Metanet. Yüzsüzlük. Gayret. Soğukkanlılık. Sinirlere hakim olma. Asap. Arsızlık. Conduction : İsal. G...

Nerve ending nedir ne demek

Nerve ending nedir : Kuvvet. Sinirlere hakim olma. Metanet. Soğukkanlılık. Cüret. Cesaret vermek. Sinir. Küstahlık. Birçok sinir telinin bir araya gelme...

Nerve fiber nedir ne demek

Nerve fiber nedir : Sinir. Sinirlere hakim olma. Metanet. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Kuvvet. Cesaretlendirmek. Cesaret ver...

Nerve gas nedir ne demek

Nerve gas nedir : Sinir. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Soğukkanlılık. Cesaret vermek. Cesaret. Asap. Küstahlık. Cüret. Gayr...

Nerve net nedir ne demek

Nerve net nedir : Çaba. Sinir. Cesaret. Yüzsüzlük. Sinirlere hakim olma. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Asap. Damar (yaprak)...

Nerve racking nedir ne demek

Nerve racking nedir : Kuvvet. Gayret. Cesaret vermek. Sinirlere hakim olma. Metanet. Cüret. Soğukkanlılık. Sinir. Arsızlık. Cesaret. Racking : Bekletme. ...

Nerve sensation nedir ne demek

Nerve sensation nedir : Soğukkanlılık. Kuvvet. Cesaret. Cüret. Arsızlık. Cesaret vermek. Asap. Metanet. Çaba. Sensation : Sansasyon. Heyecan verici şey. Ne...

Nerve tissue nedir ne demek

Nerve tissue nedir : Çaba. Yüzsüzlük. Arsızlık. Cüret. Metanet. Sinir. Damar (yaprak). Kuvvet. Cesaret vermek. Tissue : İnce kağıt. Bir tür ince ambalaj...

Nerve winged insects nedir ne demek

Nerve winged insects nedir : Asap. Gayret. Arsızlık. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Cesaret vermek. Sinirlere hakim olma. Metanet. Sini...

Adrenergic nerve fibrille nedir ne demek

Adrenergic nerve fibrille nedir : Adrenalin ve noradrenalinle benzeşme. Adrenerjik. Nerve : Kuvvet. Cüret. Damar (yaprak). Gayret. Cesaretlendirmek. Arsızlık. Birçok...

Bipolar nerve cell nedir ne demek

Bipolar nerve cell nedir : İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu. İki ucaylı. Çift kutuplu. Çiftkutuplu. İki kutuplu. Bipoler. İki ucu veya iki kutubu olma du...

Get up the nerve to nedir ne demek

Get up the nerve to nedir : Uğraşmak. Yakalamak. Öldürmek. Edinmek. -tırmak. Erişmek. Gidip almak. Ulaşmak. Satın almak. Varmak. The : Belirli durumlarda isimd...

Have the nerve to do nedir ne demek

Have the nerve to do nedir English: Ali didn't have the nerve to do it again. Turkish: Ali onu tekrar yapmaya cüret etmedi. : Dolandırmak. Bulunmak. Zorund...

Postoesophageal nerve fiber nedir ne demek

Postoesophageal nerve fiber nedir : Sinir. Metanet. Asap. Kuvvet. Yüzsüzlük. Damar (yaprak). Cesaret vermek. Cüret. Cesaret. Fiber : Lif. Doku. Tel. Teltik. İplik. Tel...

Unipolar nerve cell nedir ne demek

Unipolar nerve cell nedir : Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Tek ucaylı. Tek uzantılı (hücre). Tekkutuplu. Ünipolar. Unipolar. Tekucaylı. Tek kutup...

Abducent nerve nedir ne demek

Abducent nerve nedir : Altıncı çift sinir. Çekip çıkartmak. Abdusens. (anatomi) çekip ayırmak veya koparmak (özellikle bir sinir veya kası). Nerve : Cüret...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim