Nesnel nedir Nesnel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Bireyüstü olan, örnek olarak nesnel tin: a. Bireyleri aşan, ama aynı zamanda onları birleştiren tinsel yaşam alanı (sanat, bilim, ahlak, hukuk...

 
 
 

Nesnel değer nedir ne demek

Nesnel değer nedir Nesnel değer; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmazın, yasa ile saptanan ve günün alım satım değeriyle bağlı olmayan, kamulaştırmalarda taşınmaz iyesinin değil, toplumun yar...

Nesnel duyumculuk nedir ne demek

Nesnel duyumculuk nedir Nesnel duyumculuk; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bilgi yerine bilginin konularıyle uğraşan ve tanınabilecek tek şeyin özdek (madde) olduğunu ileri süren görüş. Duyumcu : Duyumculuk ya...

Nesnel etkenler nedir ne demek

Nesnel etkenler nedir Nesnel etkenler; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gelişimin bireylerden bağımsız olan, onların etkinliklerini sınırlayıp yönünü belirleyen (doğal koşullar, üretimin düzeyi...

Nesnel ışıkölçer nedir ne demek

Nesnel ışıkölçer nedir Teknik terim anlamı: Bir ışınımın bir fizik alıcıdaki etkisini kullanan ışıkölçer, bk. görsel ışıkölçer. Işık : Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Yüksek derecede ısıt...

Nesnel işçilik nedir ne demek

Nesnel işçilik nedir Nesnel işçilik; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir özel modele göre yapılan halı, elbise, mobilya ve benzeri nesnelere ilişkin işçilik. İşçi : Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya...

Nesnel olasılık nedir ne demek

Nesnel olasılık nedir Nesnel olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar içinde belirme oranı. bk. öznel olasılık. Olasıl : İhtimâli Nesne : Belli bir ağırlığı ve ...

Nesnel ruhbilim nedir ne demek

Nesnel ruhbilim nedir Nesnel ruhbilim; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimin konusunu yalnız yeterli gözlemcilerin gözleyebilecekleri görüntü ve olaylarla sınırlandıran bir ruhbilim akımı. Ruhbilim : Or...

Nesnel yöntem nedir ne demek

Nesnel yöntem nedir Nesnel yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir konuyu ya da sorunu, kişisel kanı ve eğilimlerin etkisi altında kalmaksızın, sadece olgulara dayanarak ele alış, inceleyiş ve öğretiş ...

Nesnel anlak nedir ne demek

Nesnel anlak nedir Nesnel anlak; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Nesnel ya da nesnel durumlara uyabilme gücü ile ilişkili yetenekler. Anlak : Zekâ Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü...

Nesnel anlatış nedir ne demek

Nesnel anlatış nedir Nesnel anlatış; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcının, konuyu yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasıyla ortaya çıkan durum. Öznel anl...

Nesnel doğru nedir ne demek

Nesnel doğru nedir Nesnel doğru; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın istenç ve dileğine bağımlı olmayan bilgi. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbir...

Nesnel eleştiri nedir ne demek

Nesnel eleştiri nedir Nesnel eleştiri; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yan tutmadan, gözlemlere dayandırılan eleştiri. Eleştiri : Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla...

Nesnel gerçeklik nedir ne demek

Nesnel gerçeklik nedir Nesnel gerçeklik; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bütün biçimleri ve görünüşleri ile özdeksel çevrenin tümü. Gerç : Eğlenme, alay Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. A...

Nesnel istem eğrisi nedir ne demek

Nesnel istem eğrisi nedir Nesnel istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet piyasalarında temsili firmanın fiyatını değiştirmesi hâlinde, aynı mal grubunu üreten diğer firmaların da aynı biçimde ...

Nesnel karşılık nedir ne demek

Nesnel karşılık nedir Nesnel karşılık; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Taşınmazı kamulaştırılacak bir kimseye, taşınmazın yasa ile saptanan nesnel değeri üzerinden hesaplanarak verilen ödence. bk. nesnel değer. Kar...

Nesnel ödeme nedir ne demek

Nesnel ödeme nedir Nesnel ödeme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir borcu para ile değil mal ya da herhangi bir nesne değeriyle ödeme. Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, ...

Nesnel sınav nedir ne demek

Nesnel sınav nedir Nesnel sınav; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Değerlendirici durumda olan kimselerin özel kanı ya da yargılarının hiç bir biçimde sonucu etkilemediği ve değerlendirici sayısı çok olsa b...

Nesnelci nedir Nesnelci; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nesnel : Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim