Nicel nedir Nicel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Niceliklerle ilgili; sayısal hesaplara ilişkin. Bilimsel terim anlamı: Niceliğe, sayısal hesaplamaya ilişkin. İngilizce'de Nice...

 
 
 

Nicel çözümleme nedir ne demek

Nicel çözümleme nedir Nicel çözümleme; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir birleşikteki öğelerin yüzde oranların ya da tutarlarını belirleme işlemi. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin kimyasal yap...

Nicel değişmez nedir ne demek

Nicel değişmez nedir Nicel değişmez; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ağırlık, hücrelik sayısı, karakter, şebeke ağırlık, sıklık, ?-ağırlık, pseudo karakter, yoğunluk]. Değiş : Değme işi. Değişim De...

Nicel görüşme nedir ne demek

Nicel görüşme nedir Nicel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aşırı ölçünlü ve dizgeli bir görüşme çizinliği kullanan, görüşmeciye girişkenlik tanımayan, salt işletsel bir üstlence yüklenen ve yanıtl...

Nicel nitel görüşme nedir ne demek

Nicel nitel görüşme nedir Nicel nitel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçünlü-dizgeli bir çizinlik kullanmakla birlikte, görüşmeciye ve ya- nıtlayıcıya yerine ve duruma göre belli bir girişkenlik payı...

Nicel sertleşebilirlik nedir ne demek

Nicel sertleşebilirlik nedir Nicel sertleşebilirlik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sayısal olarak değerlendirilen sertleşebilirlik. Sertleşebilirlik : Çeliklerin, hangi derinliğe dek sertleşebildiklerini bel...

Nicel tepkime nedir ne demek

Nicel tepkime nedir Nicel tepkime; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Tepkenlerin tümünün tüketildiği tepkime. Nice : Kaç, ne kadar. (ni'ce) Uzun süreden beri. (ni'ce) Nasıl. Birçok Nicel : Nicelik bakımından, ni...

Niceleme nedir Bilimsel terim anlamı: Bir gözlem yordamıyla elde edilmiş ham ya da nitel verilerin işlenebilmek üzere bir kılavuz aracılığıyla sayıya dönüştürülmesi; sözcük ve anlatımların sayıyla ya da simgeyle dile getirilmesi. İngiliz...

Niceleme denetimi nedir ne demek

Niceleme denetimi nedir Niceleme denetimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir niceleme işleminde çeşitli niceleyicilerin aralarında gösterdikleri tutarlılığı ve niceleme kılavuzuna uygunlularını sınamayı am...

Nicel analiz nedir ne demek

Nicel analiz nedir Nicel analiz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir maddeyi oluşturan bileşiklerin miktarlarının belirlenmesi işlemi. Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla Analiz : Çözümleme. Nice : Kaç, ne kad...

Nicel ayrım nedir ne demek

Nicel ayrım nedir Nicel ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile getirilebilen ayrım. bk. nitel ayrım. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız,...

Nicel değişken nedir ne demek

Nicel değişken nedir Nicel değişken; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yaş, ağırlık, boy, gelir gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla ya da bir sayı dizgesinin birimleriyle dile getirilebilen değişken. De...

Nicel dizem nedir ne demek

Nicel dizem nedir Nicel dizem; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hecelerin süre ayrımına dayanan dizem türü. Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra Dizem : Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses öze...

Nicel karakterler nedir ne demek

Nicel karakterler nedir Nicel karakterler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kantitatif karakterler. Karak : Tahta pencere kapağı, kepenk. Hırsız. Bademcik. Geri kalma. Kapı mandalı, sürgü. Karda açılan i...

Nicel ölçme nedir ne demek

Nicel ölçme nedir Nicel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile getirilebilir ayrımlar gözeten ölçme. bk. nitel ölçme. Nice : Kaç, ne kadar. (ni'ce) Uzun s...

Nicel taylam nedir ne demek

Nicel taylam nedir Nicel taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Hecelerin süre farkına dayanan taylam. Tayla : [bkz: Taylak] Taylam : Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve durakların düz...

Nicel veriler nedir ne demek

Nicel veriler nedir Nicel veriler; İstatistik, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ölçümler ya da sayımlar gibi sayısal nicelikler biçiminde elde edilen veriler, örneğin, boy uzunluğu, ağırlık vb. Veterinerl...

Niceleme çizelgesi nedir ne demek

Niceleme çizelgesi nedir Niceleme çizelgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nicelenmiş gözlemleri kartlara aktarmak üzere kullanılan, sıraları bir soru çizinliğine, dikeçleriyse tek tek sorulara ayrılarak tü...

Niceleme kılavuzu nedir ne demek

Niceleme kılavuzu nedir Niceleme kılavuzu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Niceleme işlemini ölçünlemek amacıyla çizinlikteki her soru ve seçeneği sayılarıyla birlikte sıralayan ve yine her soru için veri ka...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim