Nite nedir Nite; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Diğer sözlük anlamları: Nasıl Nitekim : Sonuç olarak. Gerçekten, hakikat...

 
 
 

Nitekim nedir Nitekim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Nitekim" ile ilgili cümle örnekleri Gerçek : Bir durum, bir nesne ve...

Nitel ayrım nedir ne demek

Nitel ayrım nedir Nitel ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyi...

Nitel çözümleme nedir ne demek

Nitel çözümleme nedir Nitel çözümleme; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdeklerin kimyasal yapısında ya da b...

Nitel dizem nedir ne demek

Nitel dizem nedir Nitel dizem; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hecelerin ses yüksekliğine dayanan dizem türü. Dize : Şiir...

Nitel karakterler nedir ne demek

Nitel karakterler nedir Nitel karakterler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalitatif karakterler. Karak : Tahta p...

Nitel taylam nedir ne demek

Nitel taylam nedir Nitel taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Hecelerin ses yüksekliğine dayanan taylam. Tayla : [bkz: Tay...

Niteleme nedir Bilimsel terim anlamı: Varlıkları göz önünde canlandıracak biçimde tanıtlama sanatı. Osmanlıca Niteleme ne demek? Niteleme Osmanlıca'...

Nitelemek nedir ne demek

Nitelemek nedir İngilizce'de Nitelemek ne demek? Nitelemek ingilizcesi nedir?: qualify Niteleme : Nitelemek işi. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikl...

Nitelendirebilmek nedir ne demek

Nitelendirebilmek nedir Nitelendirebilme : Nitelendirebilmek işi Nite : Nasıl, niçin. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirme :...

Nitelendirilmek nedir ne demek

Nitelendirilmek nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirme : Nitelendirmek işi, vasıflandırma. Vasıf : Nitelik. Konu : Kon...

Nitelendirmek nedir ne demek

Nitelendirmek nedir Hukuki terim anlamı: tavsîf etmek. Nitelendirme : Nitelendirmek işi, vasıflandırma. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kal...

Nitelenme nedir ne demek

Nitelenme nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelenmek : Niteliği belirtilmek, nitelik kazanmak, vasıflanmak. Vasıflanma...

Niteleyebilme nedir ne demek

Niteleyebilme nedir Niteleyebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgil...

Niteleyici imler nedir ne demek

Niteleyici imler nedir Teknik terim anlamı: Malı niteleyen imler olup marka olarak kabul edilemeyen imler (üstün gibi). Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik ...

Nitelik nedir "Nitelik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İstek, umut. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Sayısal olmadan belirtilen özellik....

Nitelik denetimi nedir ne demek

Nitelik denetimi nedir Nitelik denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünler...

Nitelik karmaşası nedir ne demek

Nitelik karmaşası nedir Nitelik karmaşası; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bazı düşlerle erken bunamalı konuşmalarında g...

Nitelik markası nedir ne demek

Nitelik markası nedir Teknik terim anlamı: Malın var olan ve yazılı olarak belirtilmiş bulunan niteliklerine uygunluğu göstermek için, yetkili kurumlarca m...

Nitelik sıfatı nedir ne demek

Nitelik sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Varlıkları durum, biçim, renk ve benzerleri bakımlardan niteleyen sıfat: Sonra Türk kumandanının daha toz konmam...

Nitedür nedir Teknik terim anlamı: Nasıl oldu da. Nite : Nasıl, niçin Nasıl : Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan b...

Niteki nedir Teknik terim anlamı: Misilli, gibi, nasıl ki, nitekim. Nite : Nasıl, niçin Nitekim : Gerçekten, hakikaten. Sonuç olarak. Misil : Eş, ...

Nitel nedir Nitel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi say...

Nitel bölüm nedir ne demek

Nitel bölüm nedir Nitel bölüm; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türd...

Nitel değişken nedir ne demek

Nitel değişken nedir Nitel değişken; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cinsiyet, meslek, siyasal seçme gibi altbölüm ...

Nitel görüşme nedir ne demek

Nitel görüşme nedir Nitel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Soruları açıkuçlu ya da genel konu başlıkları b...

Nitel ölçme nedir ne demek

Nitel ölçme nedir Nitel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da...

Nitel veriler nedir ne demek

Nitel veriler nedir Nitel veriler; İstatistik, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Cinsiyet, saç rengi ve benzerleri n...

Niteleme sıfatı nedir ne demek

Niteleme sıfatı nedir Niteleme sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. "Niteleme sıfatı" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., vasıflandırma...

Nitelendirebilme nedir ne demek

Nitelendirebilme nedir Nitelendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle il...

Nitelendirilme nedir ne demek

Nitelendirilme nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirilmek : Nitelendirme işine konu olmak, vasıflandırılmak. Vasıf : N...

Nitelendirme nedir ne demek

Nitelendirme nedir Hukuki terim anlamı: tavsîf. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirmek : Niteliğini belirtmek, nitelik k...

Niteleniş nedir ne demek

Niteleniş nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelenme : Nitelenmek işi, vasıflanma. Nitelenme işi...

Nitelenmek nedir ne demek

Nitelenmek nedir Nitelenme : Nitelenmek işi, vasıflanma. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Belirtilmek : Belirtme işine konu ol...

Niteleyebilmek nedir ne demek

Niteleyebilmek nedir Niteleyebilme : Niteleyebilmek işi Nite : Nasıl, niçin. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Bulunmak : Bulma işi...

Niteleyiş nedir ne demek

Niteleyiş nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Niteleme : Nitelemek işi. Niteleme işi...

Nitelik denetim çizeneği nedir ne demek

Nitelik denetim çizeneği nedir Nitelik denetim çizeneği; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: denetim çizeneği]. Çize : İnce y...

Nitelik etiketlemesi nedir ne demek

Nitelik etiketlemesi nedir Nitelik etiketlemesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malı niteliğine göre etiketleme. Etike : Öğretme...

Nitelik katsayısı nedir ne demek

Nitelik katsayısı nedir Nitelik katsayısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve ...

Nitelik özencesi nedir ne demek

Nitelik özencesi nedir Nitelik özencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçilere üstün nitelikteki yapımları nedeniyle bu b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim