Nitel nedir Nitel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin. Bilimsel terim anlamı: ...

 
 
 

Nitel çözümleme nedir ne demek

Nitel çözümleme nedir Nitel çözümleme; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdeklerin kimyasal yapısında ya da bir karışımda bulunan öğelerin tutarlarına bakmadan belirlenmesi. Kimya'da terim anlamı: B...

Nitel dizem nedir ne demek

Nitel dizem nedir Nitel dizem; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hecelerin ses yüksekliğine dayanan dizem türü. Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra Dizem : Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses ö...

Nitel karakterler nedir ne demek

Nitel karakterler nedir Nitel karakterler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalitatif karakterler. Karak : Tahta pencere kapağı, kepenk. Hırsız. Bademcik. Geri kalma. Kapı mandalı, sürgü. Karda açılan in...

Nitel taylam nedir ne demek

Nitel taylam nedir Nitel taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Hecelerin ses yüksekliğine dayanan taylam. Tayla : [bkz: Taylak] Taylam : Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerinin ve durakların...

Niteleme nedir Bilimsel terim anlamı: Varlıkları göz önünde canlandıracak biçimde tanıtlama sanatı. Osmanlıca Niteleme ne demek? Niteleme Osmanlıca'da ne anlama gelir?: tavsif Niteleme sıfatı : Bir adı niteleyen sıfat. Nitel : Nitelik ba...

Nitelemek nedir ne demek

Nitelemek nedir İngilizce'de Nitelemek ne demek? Nitelemek ingilizcesi nedir?: qualify Niteleme : Nitelemek işi. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek. Bir : Herhangi bir varlığı ...

Nitelendirebilmek nedir ne demek

Nitelendirebilmek nedir Nitelendirebilme : Nitelendirebilmek işi Nite : Nasıl, niçin. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirme : Nitelendirmek işi, vasıflandırma. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. He...

Nitelendirilmek nedir ne demek

Nitelendirilmek nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirme : Nitelendirmek işi, vasıflandırma. Vasıf : Nitelik. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşul...

Nitel ayrım nedir ne demek

Nitel ayrım nedir Nitel ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım. Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yal...

Nitel bölüm nedir ne demek

Nitel bölüm nedir Nitel bölüm; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrencil...

Nitel değişken nedir ne demek

Nitel değişken nedir Nitel değişken; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cinsiyet, meslek, siyasal seçme gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla değil ancak şıklarla ya da nitel terimlerle dile getirilebilen ...

Nitel görüşme nedir ne demek

Nitel görüşme nedir Nitel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Soruları açıkuçlu ya da genel konu başlıkları biçiminde saptayan bir çizinlik kullanarak görüşmeciye görüşülecek konuları özgürce dile g...

Nitel ölçme nedir ne demek

Nitel ölçme nedir Nitel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da bölütleyici ayrımlar yapmakla yetinen ölçme. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımın...

Nitel veriler nedir ne demek

Nitel veriler nedir Nitel veriler; İstatistik, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Cinsiyet, saç rengi ve benzerleri nitel özellikleri belirten veriler, kar. nicel veriler. Veterinerlikte sözlük anlamı: Biri...

Niteleme sıfatı nedir ne demek

Niteleme sıfatı nedir Niteleme sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. "Niteleme sıfatı" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., vasıflandırma sıfatı, nitelik sıfatı, vasıflayıcı, sanlık) Bir adı niteleyen sıfat: Beyaz ev, güzel ço...

Nitelendirebilme nedir ne demek

Nitelendirebilme nedir Nitelendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirebilmek : Nitelendirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngiliz...

Nitelendirilme nedir ne demek

Nitelendirilme nedir Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirilmek : Nitelendirme işine konu olmak, vasıflandırılmak. Vasıf : Nitelik. Nitelendirilmek işi, vasıflandırılma...

Nitelendirme nedir ne demek

Nitelendirme nedir Hukuki terim anlamı: tavsîf. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelendirmek : Niteliğini belirtmek, nitelik kazandırmak, vasıflandırmak. Vasıflandırma : Nitelendirme. İngilizce'de Nitelendirme ne de...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim