Normal distribution nedir ne demek

Normal distribution nedir : Muntazam. Orta. Ortalama. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Olağan. Dikey. Dikey doğru. Standart. Dikgen. Bilg...

 
 
 

Cumulative normal distribution nedir ne demek

Cumulative normal distribution nedir : Çoğalan. Birikmiş. Yığışımlı. Birikerek artan. Toplanan. Birikerek çoğalan. Birikimli. Gittikçe artan. Eklenerek artan. Kümülatif. ...

Log normal distribution nedir ne demek

Log normal distribution nedir : Mesafe katetmek. Günlük. Belirli bir mesafe katetmek. Kronolojik sırayla kaydetmek. Seyir jurnaline kaydetmek. Yapışız ya da açıkuç...

Multivariate normal distribution nedir ne demek

Multivariate normal distribution nedir : Çoklu. Çok değişkenli. Çokdeğişkenli. Normal : Standart. Dikey. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Ortalama. Di...

Asymptotic normal distribution nedir ne demek

Asymptotic normal distribution nedir : Kavuşmaz gidiş. Yanaşık. Kavuşmaz. Bükeye yaklaşan ancak hiçbir zaman yolunu kesmeyen doğru ile ilgili (matematik). Asimptota ait. ...

Bivariate normal distribution nedir ne demek

Bivariate normal distribution nedir : İki değişkeni olan (matematik). İki değişkenli. Çift değişkenli. Normal : Olağan. Muntazam. Dikgen. Orta. Dikey. Beklenilen durumda...

Half normal distribution nedir ne demek

Half normal distribution nedir : Ara. Yarım. Yarı yarıya. Devre. Buçuk. Yarı. Kısmen. Hemen hemen. Nısıf. Neredeyse. Normal : Normal. Dikey. Olağan. Muntazam. Ortal...

Logarithmic normal distribution nedir ne demek

Logarithmic normal distribution nedir : Tersüstel. Logaritmik. Logaritmaya dair. Logaritmasal. Normal : Düzgülü. Olağan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Dikey do...

Standard normal distribution nedir ne demek

Standard normal distribution nedir : Ölçün örnek. Atlama çatkısı. Aygıtların ve çözeltilerin ayarlanmasında ya da kimi hesaplamaların yürütülmesinde temel seçilen ölçü....

 

Copyright © 2007-2018 Blog • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden