Numara nedir Numara; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. "Numara" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Orta Öğretim alanındaki anlamı: Numara ...

 
 
 

Bir numara nedir ne demek

Bir numara nedir Bir numara; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Numara : Ölçü. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, ...

Numaracı nedir ne demek

Numaracı nedir Numaracı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Numara : Eğlendirici oyunlardan her biri. Okullarda öğrencileri bir...

Numaralamak nedir ne demek

Numaralamak nedir Numaralama : Numaralamak işi. Numara : Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Ölçü. Öğrenciy...

Numaralandırmak nedir ne demek

Numaralandırmak nedir Numara : Ölçü. Hile, düzen, dalavere, yalan. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendir...

Numaralanma nedir ne demek

Numaralanma nedir Numara : Hile, düzen, dalavere, yalan. Öğrenciye verilen not. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Okullarda öğre...

Numaralayış nedir ne demek

Numaralayış nedir Numara : Ölçü. Eğlendirici oyunlardan her biri. Öğrenciye verilen not. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Okull...

Numarasız nedir ne demek

Numarasız nedir Numarasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Numarasız" ile ilgili cümle İngilizce'de Numarasız ne demek? Numa...

Avrupa konseyi numarası nedir ne demek

Avrupa konseyi numarası nedir Avrupa konseyi numarası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Avrupa Birliği tarafından aroma ...

Ec numarası nedir ne demek

Ec numarası nedir Ec numarası; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herhangi bir enzimin sınıfını belirten bir n...

Kitap numarası nedir ne demek

Kitap numarası nedir Kitap numarası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplıktaki gereçlerin birbirinden ayrılmalarını s...

Kulak tetavür numarası nedir ne demek

Kulak tetavür numarası nedir Kulak tetavür numarası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle etçi ve sütçü sığırlar...

Sınırlı basım numarası nedir ne demek

Sınırlı basım numarası nedir Sınırlı basım numarası; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınırlı basımlarda, her kitabın taşıdığı nu...

Sırt numaralarının damgalanması nedir ne demek

Sırt numaralarının damgalanması nedir Teknik terim anlamı: Yarışlarda denetlemeyi kolaylaştırmak için, sırtlara konan numaraları damgalama. Damgalanma : Damgalanmak işi Da...

Sirk numarası nedir ne demek

Sirk numarası nedir Sirk numarası; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Becerileri, gözbağcılığı ya da tehlikeli ve yapılması ...

Yüznumara nedir ne demek

Yüznumara nedir Tuvalet : Gece kıyafeti. İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, kenef...

Numara plakası nedir ne demek

Numara plakası nedir Teknik terim anlamı: Çifteker çatısının önündeki yatay boru altına asılıp, üzerinde, kara boya ile yarışçının sırt numarası yazılan a...

Numara yapmak nedir ne demek

Numara yapmak nedir Numara yapmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argoisim olarak kullanılır. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılm...

Metrik numara nedir ne demek

Metrik numara nedir Teknik terim anlamı: İpliği oluşturan tek kat ipliklerden 1000 m uzunlukta kaç tanesinin 1 kg geldiğini belirten bir ölçü birimi. Met...

Numaracılık nedir ne demek

Numaracılık nedir Numaracı : Yalan dolanla iş gören (kimse), düzenbaz, hileci. Numara : Hile, düzen, dalavere, yalan. Öğrenciye verilen not. Okullarda ...

Numaralandırma nedir ne demek

Numaralandırma nedir Numara : Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Ölçü. Eğlendirici oyunlardan her biri. Benzer şeyleri ayırt etmek i...

Numaralanış nedir ne demek

Numaralanış nedir Numara : Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak y...

Numaralanmak nedir ne demek

Numaralanmak nedir Numaralanma : Numaralanmak işi. Numara : Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her...

Numaralı nedir ne demek

Numaralı nedir Numaralı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Numaralı" ile ilgili cümle örnekleri Bir numaralı : Birinci, başta...

Atom numarası nedir ne demek

Atom numarası nedir Atom numarası; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'daki anlamı: Atomun elektronlarının sayısı veya çekirdekteki p...

Bir numaralı nedir ne demek

Bir numaralı nedir Bir numaralı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bir numaralı" ile ilgili cümleler Numaralı : Belli bir numaras...

İngiliz iplik numarası nedir ne demek

İngiliz iplik numarası nedir Teknik terim anlamı: Pamuk ipliğinde 840 yarda uzunluğundaki kaç tek kat ipliğin bir libre olduğunu açıklayan, nec olarak belirtilen ...

Kulak numarası nedir ne demek

Kulak numarası nedir Kulak numarası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların kulaklarına tanınabilmesi için...

Kütle numarası nedir ne demek

Kütle numarası nedir Kütle numarası; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ...

Sırık numarası nedir ne demek

Sırık numarası nedir Sırık numarası; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sırıkla yapılan değişik dengeleme gösterilerinin tüm...

Sırt numarası nedir ne demek

Sırt numarası nedir Teknik terim anlamı: Yarış içinde koşucuların tanınması için, sırtın bir ya da iki yanına konan 20 cm. büyüklüğünde numaralar. Onur m...

Yer numarası nedir ne demek

Yer numarası nedir Yer numarası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herhangi bir kitaplıktaki her gerecin rafta olması ge...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim