Number nedir English: A number of books were stolen. Turkish: Bir miktar kitap çalındı. English: 'Four' is an unlucky number in Japan. Turkish: "4" Japonya'da uğursuz bir sayıdır. English: A large number of people visit the h...

 
 
 

Number across rows nedir ne demek

Number across rows nedir : Rakam. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Numaralamak. Hesaplamak. Müzik parçası. Hoş şey. Miktar. Olmak (belirli bir sayıda). Sayısını sınırlandırmak. Across : Bir yanından öteki y...

Number axis nedir ne demek

Number axis nedir : Hesaplamak. Rakam. Miktar. Sayısını sınırlandırmak. Müzik parçası. Numara. Tip. Saymak. Olmak (belirli bir sayıda). Axis : Gözekseni. Mihver. Üzerinde bir yön belirlenmiş doğru. bir cismin parçalarının çevresinde, bakışı...

Number crunching nedir ne demek

Number crunching nedir : Hoş şey. Adet. Olmak (belirli bir sayıda). Müzik parçası. Sayısını sınırlandırmak. Sayı. Miktar. Hesaplamak. Numaralamak. Crunching : Hatır hutur. Öğütme. Hatır hatır. Hatır hutur yeme. Dişleriyle çiğneme. [#Number acros...

Number domain nedir ne demek

Number domain nedir : Saymak. Hesaplamak. Hoş şey. Numara. Olmak (belirli bir sayıda). Sayısını sınırlandırmak. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Numaralamak. Müzik parçası. Domain : Muhit. Çalışma alan...

Number down column nedir ne demek

Number down column nedir : Miktar. Sayısını sınırlandırmak. Olmak (belirli bir sayıda). Hesaplamak. Numaralamak. Sayı. Hoş şey. Numara. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Down : Boyunca. Yere yıkmak. Yıkmak. ...

Number each cell only once nedir ne demek

Number each cell only once nedir : Miktar. Adet. Saymak. Numara. Tip. Olmak (belirli bir sayıda). Hoş şey. Rakam. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Each : Adam başına. Her bir. Her biri. Herbirisi. Tanesi. Tanesine....

Number followed by enter nedir ne demek

Number followed by enter nedir : Müzik parçası. Sayı. Olmak (belirli bir sayıda). Numara. Adet. Numaralamak. Hesaplamak. Miktar. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Rakam. Followed : Dinlemek. Sonra gelmek. Takip ed...

Number limit nedir ne demek

Number limit nedir : Miktar. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Tip. Sayı. Hesaplamak. Hoş şey. Rakam. Sayısını sınırlandırmak. Müzik parçası. Numara. Limit : Bilgisayar, fizik, kimya, ekonomi alanların...

Number across nedir ne demek

Number across nedir : Numaralamak. Tip. Hoş şey. Olmak (belirli bir sayıda). Sayı. Adet. Rakam. Miktar. Müzik parçası. Across : Öbür tarafında. Boydan boya geçmek. Karşıya. Bir yandan bir yana. Çapraz. Bir tarafından öbür tarafına. Ortasından...

Number across row nedir ne demek

Number across row nedir : Numara. Saymak. Hoş şey. Tip. Miktar. Sayı. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Müzik parçası. Hesaplamak. Across : Üstünden. Bir yanından öteki yanına. Genişliğinde. Boydan boya geç...

Number area nedir ne demek

Number area nedir : Olmak (belirli bir sayıda). Sayı. Adet. Hesaplamak. Sayısını sınırlandırmak. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Müzik parçası. Tip. Numara. Hoş şey. Area : Bodrum girişi. Yöre. Bir ...

Number conversion nedir ne demek

Number conversion nedir : Olmak (belirli bir sayıda). Sayısını sınırlandırmak. Tip. Hesaplamak. Müzik parçası. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Miktar. Adet. Saymak. Numaralamak. Conversion : Dönüşüm. Bozm...

Number default nedir ne demek

Number default nedir : Saymak. Numara. Adet. Tip. Sayısını sınırlandırmak. Hoş şey. Müzik parçası. Sayı. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Olmak (belirli bir sayıda). Default : Bir görevi yerine getirmem...

Number down nedir ne demek

Number down nedir : Miktar. Tip. Numaralamak. Adet. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Sayısını sınırlandırmak. Olmak (belirli bir sayıda). Rakam. Müzik parçası. Hoş şey. Down : Düşürmek. Boyunca. Aşağ...

Number down columns nedir ne demek

Number down columns nedir : Sayı. Numaralamak. Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Numara. Miktar. Saymak. Adet. Sayısını sınırlandırmak. Müzik parçası. Down : İndirmek. Aşağısına doğru. Yere yıkmak. Düşürmek. ...

Number field nedir ne demek

Number field nedir : Saymak. Tip. Müzik parçası. Hesaplamak. Adet. Numara. Hoş şey. Numaralamak. Rakam. Field : Oyun alanı. Alan. Sahaya çıkarmak (bir spor takımını). Otlak. Bir özdeğin, bir mıknatısın ya da bir elektrik yükü'nün çevresinde ...

Number format nedir ne demek

Number format nedir : Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Sayısını sınırlandırmak. Müzik parçası. Tip. Sayı. Rakam. Adet. Hesaplamak. Miktar. Format : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. bilgisayar bell...

Number line nedir ne demek

Number line nedir : Tip. Miktar. Numara. Sayı. Rakam. Müzik parçası. Hesaplamak. Numaralamak. Olmak (belirli bir sayıda). Line : Dizmek. Astar kaplamak. Hat. Oyun alanının sınırlarını belirten boyalı şerit. Sıra. Askı halatı. Çizgi çizmek. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim