Ocak nedir "Ocak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ateş. Dedelerden beri belirli bir hastalığı iyi ettiğine inanılan aile. Fide ya da ağ...

 
 
 

Ocak ayıhastalığı sporlusu nedir ne demek

Ocak ayıhastalığı sporlusu nedir Teknik terim anlamı: Sığırların ocak ayı hastalığını yapan alyuvar asalağı. Ayıh : Ayılmış, uyanık, aklı başında Ocak : Ateş yakmaya ...

Ocak başından ırak nedir ne demek

Ocak başından ırak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eve kötülük, bela gelmesin, evden uzak olsun anlamında dilek. Başın : Başta, önce, en başta3 ilkin Irak : U...

Ocak beytülmalcısı nedir ne demek

Ocak beytülmalcısı nedir Ocak beytülmalcısı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Ölen yeniçerilerden kalan para ve mal ile uğ...

Ocak demirlemek nedir ne demek

Ocak demirlemek nedir Teknik terim anlamı: Dökümcü ocağına kömür yerleştirmek. (Bursa). Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç tarla. Dizli...

Ocak eskisi nedir ne demek

Ocak eskisi nedir Teknik terim anlamı: Bir maksat için devamlı bir topluluk teşkil etmiş olanların en eskisi. Eski : Çoktan beri var olan, üzerinden ço...

Ocak hasekisi nedir ne demek

Ocak hasekisi nedir Ocak hasekisi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ortalarından birinin subayı. Hase : Pati...

Ocak imamı nedir ne demek

Ocak imamı nedir Ocak imamı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri odalarının bulunduğu yerdeki orta cami ima...

Ocak kaşı nedir ne demek

Ocak kaşı nedir Yerel Türkçe anlamı: Ocak üstündeki sergen vb- yerler Ocak : Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgi...

Ocak kaynağı nedir ne demek

Ocak kaynağı nedir Ocak kaynağı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Ocak kaynağı işlemiyle oluşturulmuş kaynak. ...

Ocak ocak nedir ne demek

Ocak ocak nedir Teknik terim anlamı: Bucak bucak, köşe bucak. Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. Bahç...

Ocak takımı nedir ne demek

Ocak takımı nedir Ocak takımı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kömür yakan kazanlarda, ateşi kuvvetlendirmek, külleri d...

Ocak yakmak nedir ne demek

Ocak yakmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Evlenmek. Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. Bahçelerde vey...

Deprem ocak çemberi nedir ne demek

Deprem ocak çemberi nedir Deprem ocak çemberi; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: En yeğin deprem alanını çevreleyen eşdepr...

Kör ocak nedir ne demek

Kör ocak nedir Kör ocak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Ocak : Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, piş...

Set üstü ocak nedir ne demek

Set üstü ocak nedir Ocak : Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru. Şömine. Yılın bir...

Ocakbaşı nedir ne demek

Ocakbaşı nedir Yerel Türkçe anlamı: Mutfak. Tarih'teki anlamı: Osmanlı sarayında, pişirdikleri yemeklere göre (kebapçı, pilavcı gibi) adlandırılan a...

Ocakçılık nedir ne demek

Ocakçılık nedir Ocakçı : Kahvelerde ocakbaşında kahve, çay vb. şeyleri hazırlayan kimse. Ocak bacaları temizleyicisi. Ateşçi. Ocak : Bahçelerde veya ...

Ocakeşeği nedir ne demek

Ocakeşeği nedir Yerel Türkçe anlamı: Yanan çırayı, idare lambasını üzerine koymaya yarayan demir araç. Ocakta odunları dayayarak çatmaya yarayan üç a...

Ocakeşşeği nedir ne demek

Ocakeşşeği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocakta odunları dayayarak çatmaya yarayan üç ayaklı ve ön tarafı başlıklı demir araç, sacayağı. Ocakeşşe : ...

Ocak ağaları nedir ne demek

Ocak ağaları nedir Ocak ağaları; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağının ileri gelen subayları: yeniçeri ...

Ocak ayı hastalığı nedir ne demek

Ocak ayı hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Sığırlarda görülen ve konakçıyı yüzde doksan oranında ölüme sürükleyebilen asalaksal hastalık. Hastalı : Hastalı...

Ocak başçavuşu nedir ne demek

Ocak başçavuşu nedir Ocak başçavuşu; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağında, ağabölüklerinin yüksek subayl...

Ocak bazirganı nedir ne demek

Ocak bazirganı nedir Ocak bazirganı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağının, para ve dışardaki alışveriş i...

Ocak çekirgesi nedir ne demek

Ocak çekirgesi nedir Ocak çekirgesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kana...

Ocak dökmek nedir ne demek

Ocak dökmek nedir Teknik terim anlamı: Ocakta eritilen madeni kalıplarda biçimlendirmek. (Bursa). Dökme : Dökmek işi. Dökme yük. Kalıba dökülmek yoluyl...

Ocak gaşı nedir ne demek

Ocak gaşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocak üstündeki sergen vb- yerler. Gaşı : Karşı. Karşı (Kuşu) Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ...

Ocak ihtiyarları nedir ne demek

Ocak ihtiyarları nedir Ocak ihtiyarları; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri ocağının, bunalım zamanlarında toplan...

Ocak kapı kethüdası nedir ne demek

Ocak kapı kethüdası nedir Ocak kapı kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Görevi, ocağın hükümet dairelerindeki işle...

Ocak katı nedir ne demek

Ocak katı nedir Ocak katı; bir madencilik terimidir. Ocak : Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkl...

Ocak kaynağı yapma nedir ne demek

Ocak kaynağı yapma nedir Ocak kaynağı yapma; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ocak kullanarak yapılan, özel bir tür k...

Ocak saymak nedir ne demek

Ocak saymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi tabu saymak. Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. Ba...

Ocak taşı nedir ne demek

Ocak taşı nedir Ocak : Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri. Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgiler...

24 ocak kararları nedir ne demek

24 ocak kararları nedir 24 ocak kararları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: 1973 ve 1978 yıllarında yaşanan petrol krizleri ...

Kor ocak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuksuz aile. Kor : İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı...

Od ocak nedir "Od ocak" ile ilgili cümle Ocak : Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet. ...

Ocakaşı nedir ne demek

Ocakaşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keşkek. Keşkek yemeği. Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. B...

Ocakçı nedir Ocakçı ve çay ocağı [#işletmelerinde çay ocağı başında çay ve kahve pişiren işçilere verilen addır. Ocakçı çay ocağı işletmesi halind...

Ocakdeliği nedir ne demek

Ocakdeliği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocağın içinde kibrit, çıra ve benzerleri şeyleri koymak için yapılan raf. Ocak : Ateş yakmaya yarayan, pişi...

Ocakeşşe nedir ne demek

Ocakeşşe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocakta odunları dayayarak çatmaya yarayan üç ayaklı ve ön tarafı başlıklı demir araç, sacayağı. Ocak : Ateş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim