Olağanüstü nedir ne demek

Olağanüstü nedir Olağanüstü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olağanüstü" ile ilgili cümle örnekleri Olağanüstü hal : Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetk...

 
 
 

Olağanüstü bütçe geliri nedir ne demek

Olağanüstü bütçe geliri nedir Olağanüstü bütçe geliri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir. Geli...

Olağanüstü bütçe ödeneği nedir ne demek

Olağanüstü bütçe ödeneği nedir Olağanüstü bütçe ödeneği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bütçenin düzenlenmesi sırasında öngörülmemiş bir hizmet için ayrılan ödenek. [bkz: olağanüstü gider]. Olağanüstü bütçe : Olağan büt...

Olağanüstü durum nedir ne demek

Olağanüstü durum nedir Olağanüstü durum; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: fevka'l-âde hâl. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.) Durum : Bi...

Olağanüstü hal nedir ne demek

Olağanüstü hal nedir "Olağanüstü hal" ile ilgili cümle örnekleri Olağanüstü hâl, olağanüstü yönetim usullerinin gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları g...

Olağanüstü vergiler nedir ne demek

Olağanüstü vergiler nedir Olağanüstü vergiler; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Şeriat kurallarında yerleri bulunmadığı halde, devletin olağanüstü gereksinmeleri için padişah buyrukları ile alınan vergiler: töre...

Olağanüstü yıpranma nedir ne demek

Olağanüstü yıpranma nedir Olağanüstü yıpranma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler dolayısıyla taşınır ve taşınmaz mallar ile bu mallara ilişkin hakların değerini tamamen v...

Olağanüstülük nedir ne demek

Olağanüstülük nedir "Olağanüstülük" ile ilgili cümle örnekleri Olağanüstü : Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade. Harikulade. Durum : Ad soyundan kelimeler...

Olağanüstü aşınma payı nedir ne demek

Olağanüstü aşınma payı nedir Olağanüstü aşınma payı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yangın, deprem, su basması gibi olaylar sonucunda değerinin tamamını ya da bir bölüğünü yitirmede, yeni buluşların etkisi altında tekn...

Olağanüstü bütçe nedir ne demek

Olağanüstü bütçe nedir Olağanüstü bütçe; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirler...

Olağanüstü bütçe gideri nedir ne demek

Olağanüstü bütçe gideri nedir Olağanüstü bütçe gideri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Olağanüstü bütçenin giderleri. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Olağanüstü bütçe : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ...

Olağanüstü değer kaybı nedir ne demek

Olağanüstü değer kaybı nedir Olağanüstü değer kaybı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Finans piyasalarındaki ortaya çıkan olumsuz şoklar nedeniyle izin verilen değer kaybı yöntemi. Değer kaybı : İktisadi karar birimler...

Olağanüstü genel kurul nedir ne demek

Olağanüstü genel kurul nedir Olağanüstü genel kurul; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yaygın ortaklıklarda üst örgüt olan genel kurulun yılda bir kez yapılan olağan toplantısı dışında görülen gerekseme ile yapılan başka ...

Olağanüstü ödenektik nedir ne demek

Olağanüstü ödenektik nedir Olağanüstü ödenektik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağanüstü olayların zorunlu kıldığı giderlerin karşılanabilmesi amacıyla hazırlanan ödeneklik. Öden : Mide, karın Olağan : Sık sık olan,...

Olağanüstü yedekler nedir ne demek

Olağanüstü yedekler nedir Olağanüstü yedekler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bankaların, yasal yedekler dışında ayırdıkları yedek. Bankaların sözleşmeleri gereğince ayırdığı yedekler. Yedekler : Oynayan oyuncuların ...

Olağanüstü yitirce nedir ne demek

Olağanüstü yitirce nedir Olağanüstü yitirce; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çeşidi ve inceliğindeki özellik nedeniyle sayışımlarda özel bir işlem ya da paraya ilişkin bölümlerdeki ayrı bir açıklamayı gerektiren dok...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim