Olan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğlan. Oğul, evlat. adam olana bir söz yeter : “anlayışlı olan kims...

 
 
 

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri nedir ne demek

Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri nedir Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sınırlı kaynakları, uzaklıkları,...

Kendiliğinden olan süreç nedir ne demek

Kendiliğinden olan süreç nedir Kendiliğinden olan süreç; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çekirdek bölünmesi, sıcak cisimden soğuk c...

Yapıt hakkı olan yapıt nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıt nedir Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde kütüğe yazılarak korunan, belli süresi henüz geçip kamuya mal olmamış ve yasalarda belirtilmiş ko...

Bizim olan nedir ne demek

Bizim olan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların kocalarına seslenmek için kullandıkları söz. Bizi : Çarık dikmek için kullanılan demir, ağaç çiv...

Gülünç olan nedir ne demek

Gülünç olan nedir Gülünç olan; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Komedyanın özünü belirleyen nitelik. Genel anlamı içind...

Taksimi kabil olan nedir ne demek

Taksimi kabil olan nedir Taksimi kabil olan; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: bölünebilen. Olan : Oğlan. Oğlan, erk...

Yakın olan nedir ne demek

Yakın olan nedir Yakın olan; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: proksimal),Bir organizmanın orta eksenine ya ...

Olanak nedir "Olanak" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Olabilirlik; bir şeyin olabilir oluşu. (Öznel olarak) Belli varsayımlar koyarak g...

Olanaklı nedir ne demek

Olanaklı nedir Olanaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olanaklı" ile ilgili cümle Olanak : İmkân. Kabil : Olanaklı. Olma ...

Olanaklı birey nedir ne demek

Olanaklı birey nedir Olanaklı birey; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek ya da gerçek olmayan bir tamdurumda varolan bi...

Olanaklı düzenler kuralı nedir ne demek

Olanaklı düzenler kuralı nedir Olanaklı düzenler kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimd...

Olanaklı sonuçlar nedir ne demek

Olanaklı sonuçlar nedir Olanaklı sonuçlar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bileşik bir olayın gerçekleşebileceği tüm b...

Olanaksız nedir ne demek

Olanaksız nedir Olanaksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olanaksız" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: imkânsız. İngili...

Olanaksız şart kipi nedir ne demek

Olanaksız şart kipi nedir Olanaksız şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hikâye dilek-şart kipi, dilek anlatmadığı va...

Olanaksızlaşma nedir ne demek

Olanaksızlaşma nedir Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız. Olanak : İmkân. Olanaksızlaşmak : Olanaksız duruma gelm...

Olanaksızlaştırma nedir ne demek

Olanaksızlaştırma nedir Olanaksızlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat ...

Olanaksızlık nedir ne demek

Olanaksızlık nedir "Olanaksızlık" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: imkânsızlık. Bilimsel terim anlamı: Tümdengelimci bilimlerde çıkarım y...

Olanca nedir Olanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olanca" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Bütün, tamam...

Olancık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavrucak, oğul. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Yavrucak : Çocuklara sevgiyle ya...

Absorbe olan dikiş materyali nedir ne demek

Absorbe olan dikiş materyali nedir Absorbe olan dikiş materyali; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Emilebilen dikiş malzemesi....

Birbirinin tersi olan fonksiyonlar nedir ne demek

Birbirinin tersi olan fonksiyonlar nedir Birbirinin tersi olan fonksiyonlar; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: g fonksiyonunun tanım böl...

Kamu malı olan yapıtlar nedir ne demek

Kamu malı olan yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen sürenin dolması ya da belirtilen öbür koşulların gerçekleşmesi ile kamunun yararlanabileceğ...

Tiyamin tahribine neden olan bitkiler nedir ne demek

Tiyamin tahribine neden olan bitkiler nedir Tiyamin tahribine neden olan bitkiler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanlar tarafınd...

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı olan yapıtların bir temele göre sınıflara ayrılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Gerilimli olan nedir ne demek

Gerilimli olan nedir Gerilimli olan; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Drama, yani oyun türüne ilişkin özellik. Zaman ve öyk...

Ödeme gücü olan nedir ne demek

Ödeme gücü olan nedir Ödeme gücü olan; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borcunu ödeme yeteneği olan kişi. Olan : Oğlan. Oğlan...

Uzak olan nedir ne demek

Uzak olan nedir Uzak olan; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: distal),Bir organizmanın, orta eksenine ya da b...

Olana aykırı koşullu önerme nedir ne demek

Olana aykırı koşullu önerme nedir Olana aykırı koşullu önerme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olmuş bir durumu olmamış sayarak t...

Olanakçılık nedir ne demek

Olanakçılık nedir Olanakçılık; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürl...

Olanaklı bileşimler nedir ne demek

Olanaklı bileşimler nedir Olanaklı bileşimler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimde ger...

Olanaklı durumlar kuralı nedir ne demek

Olanaklı durumlar kuralı nedir Olanaklı durumlar kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimd...

Olanaklı ikili sayısı nedir ne demek

Olanaklı ikili sayısı nedir Olanaklı ikili sayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkili karşılaştırmalar ölçeğinde değerl...

Olanaklı şart kipi nedir ne demek

Olanaklı şart kipi nedir Olanaklı şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartk...

Olanaksız olay nedir ne demek

Olanaksız olay nedir Olanaksız olay; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: kesin olay]. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çoc...

Olanaksız üçleme savı nedir ne demek

Olanaksız üçleme savı nedir Olanaksız üçleme savı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dışa açık bir ekonomide; sabit döviz kuru, se...

Olanaksızlaşmak nedir ne demek

Olanaksızlaşmak nedir "Olanaksızlaşmak" ile ilgili cümleler Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız. Olanak : İmkân. D...

Olanaksızlaştırmak nedir ne demek

Olanaksızlaştırmak nedir Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Olanaksızlaştırma : Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma. Olanak : İmk...

Olanaksızlık önermesi nedir ne demek

Olanaksızlık önermesi nedir Olanaksızlık önermesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hangi oylama türü olursa olsun ikiden fazla ...

Olancamal nedir ne demek

Olancamal nedir Olancamal; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Durağan mal, kalıt, bırakıt gibi para ile ölçülebilen hak ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim