Olan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğlan. Oğul, evlat. adam olana bir söz yeter : “anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur” anlamında kullanılan bir söz. adam olan...

 
 
 

Olanakçılık nedir ne demek

Olanakçılık nedir Olanakçılık; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığı...

Olanaklı bileşimler nedir ne demek

Olanaklı bileşimler nedir Olanaklı bileşimler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için aynı birimlerin yinelenmemesi durumunda belirebilecek ...

Olanaklı durumlar kuralı nedir ne demek

Olanaklı durumlar kuralı nedir Olanaklı durumlar kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için, aynı biçimin birden çok belirip belirlenmediğine...

Olanaklı ikili sayısı nedir ne demek

Olanaklı ikili sayısı nedir Olanaklı ikili sayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkili karşılaştırmalar ölçeğinde değerlendirmelere konu olan ve kullanılan sınar sayısına göre değişen ikili bileşimlerin sayısı...

Olanaklı şart kipi nedir ne demek

Olanaklı şart kipi nedir Olanaklı şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartkiplerinin ortak adı. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasın...

Olanaksız olay nedir ne demek

Olanaksız olay nedir Olanaksız olay; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: kesin olay]. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Olanak : İmkân. Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali b...

Olanaksız üçleme savı nedir ne demek

Olanaksız üçleme savı nedir Olanaksız üçleme savı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dışa açık bir ekonomide; sabit döviz kuru, serbest sermaye hareketi ve bağımsız para politikasının birlikte yürütülemeyeceği savı. Ola...

Olanaksızlaşmak nedir ne demek

Olanaksızlaşmak nedir "Olanaksızlaşmak" ile ilgili cümleler Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız. Olanak : İmkân. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirley...

Olana aykırı koşullu önerme nedir ne demek

Olana aykırı koşullu önerme nedir Olana aykırı koşullu önerme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olmuş bir durumu olmamış sayarak tutumları ölçmeye yarayan anlatım. Koşullu önerme : [bkz: gerektirme]. [bkz: koşullu] Olan...

Olanak nedir "Olanak" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Olabilirlik; bir şeyin olabilir oluşu. (Öznel olarak) Belli varsayımlar koyarak gerçekleşebileceği düşünülen şey. (Nesnel olarak) Belli koşullarda gerçek olabilecek olan....

Olanaklı nedir ne demek

Olanaklı nedir Olanaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olanaklı" ile ilgili cümle Olanak : İmkân. Kabil : Olanaklı. Olma : Olmak işi. Olanaklı bileşimler : Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen ...

Olanaklı birey nedir ne demek

Olanaklı birey nedir Olanaklı birey; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek ya da gerçek olmayan bir tamdurumda varolan birey. Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. Bire!, B...

Olanaklı düzenler kuralı nedir ne demek

Olanaklı düzenler kuralı nedir Olanaklı düzenler kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebil...

Olanaklı sonuçlar nedir ne demek

Olanaklı sonuçlar nedir Olanaklı sonuçlar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bileşik bir olayın gerçekleşebileceği tüm biçim ya da durumlar. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Sonu : Bo...

Olanaksız nedir ne demek

Olanaksız nedir Olanaksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olanaksız" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: imkânsız. İngilizce'de Olanaksız ne demek? Olanaksız ingilizcesi nedir?: unable Olanak : İmkân. Olanaksız...

Olanaksız şart kipi nedir ne demek

Olanaksız şart kipi nedir Olanaksız şart kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hikâye dilek-şart kipi, dilek anlatmadığı vakit olmamış veya olmıyacak bir işe bağlı şart anlatır: Gelseydi görürdün gibi ki, "gelmed...

Olanaksızlaşma nedir ne demek

Olanaksızlaşma nedir Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız. Olanak : İmkân. Olanaksızlaşmak : Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak. Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma...

Olanaksızlaştırma nedir ne demek

Olanaksızlaştırma nedir Olanaksızlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat Olanak : İmkân. Olanaksız : Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkân...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim