Olası nedir Olası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Olması umulan, olasılık kuramında olasılığı sıfırdan büyük olan. Hukuki terim anlamı: muhtemel. olasıl: ihtimâlî. İngi...

 
 
 

Olasıcı nedir ne demek

Olasıcı nedir Olasıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün Olasıcılık : Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnı...

Olasıl nedir Olasıl; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ihtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün Arda kalma olasılığı : Bir çoğada belli bir yaş öbeğinin bir sonraki öb...

Olasılı borç nedir ne demek

Olasılı borç nedir Olasılı borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan borç. Olasıl : İhtimâli Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya ba...

Olasılı kar nedir ne demek

Olasılı kar nedir Olasılı kar; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr. Olasıl : İhtimâli Kar : Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz v...

Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet. Fizik...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sapmalara dayalı bir olasılık ölçü birimi. Birim, ölçümde olağan eşdeğer sapmadaki eksi değe...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı. Olasıl : İhtimâli Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değişt...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan,...

Olası büyüklük nedir ne demek

Olası büyüklük nedir Olası büyüklük; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değeri sayımsal değişkenlere bağlı olan büyüklük. Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukl...

Olası yanılgı nedir ne demek

Olası yanılgı nedir Olası yanılgı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (ölçülen değerlerin ortalama değerden farkı) salt değeri büyüklük sırasına göre dizildiğin...

Olasıcılık nedir ne demek

Olasıcılık nedir Olasıcılık; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilgide salt doğruluk ya da değişmezlik olamayacağını, ancak daha olası görünen sanılar ile düşünceler bulunabileceğini ileri süren öğreti. Felsefi anlamı...

Olasılı nedir ne demek

Olasılı nedir Olasılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olasılı" ile ilgili cümle örnekleri Olası : Mümkün. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O...

Olasılı dokunca nedir ne demek

Olasılı dokunca nedir Olasılı dokunca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca. Olasıl : İhtimâli Doku : Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler ...

Olasılı yanlış nedir ne demek

Olasılı yanlış nedir Olasılı yanlış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli bir niteliği göz önünde bulundurmaktan ya da öznel kanıların; önyargıların etkisinde kal...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olasıl : İhtimâli Beli : Evet. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin...

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabi...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. İşlev : Bir nesne veya bir ki...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim