Olası nedir Olası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Olması umulan, olasılık kuram...

 
 
 

Beemecikle olası nedir ne demek

Beemecikle olası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölesice anlamında ilenç. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün Anlam : Bir kelimeden, bir...

Yer olası nedir ne demek

Yer olası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölsün (ilenç). Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kaplad...

Olasıcılık nedir ne demek

Olasıcılık nedir Olasıcılık; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilgide salt doğruluk ya da değişmezlik olamayacağını, ancak daha...

Olasılı nedir ne demek

Olasılı nedir Olasılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olasılı" ile ilgili cümle örnekleri Olası : Mümkün. Görünüşe göre o...

Olasılı dokunca nedir ne demek

Olasılı dokunca nedir Olasılı dokunca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca. Olasıl :...

Olasılı yanlış nedir ne demek

Olasılı yanlış nedir Olasılı yanlış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olası...

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olas...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmes...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk i...

Olasılık kuramı nedir ne demek

Olasılık kuramı nedir Olasılık kuramı; İstatistik, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) R...

Olasılık önkoyutları nedir ne demek

Olasılık önkoyutları nedir Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluş...

Olasılık yasası nedir ne demek

Olasılık yasası nedir Olasılık yasası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük say...

Olasılıklı tanı nedir ne demek

Olasılıklı tanı nedir Olasılıklı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşkulu tanı. Olasıl : İhtimâli Olası : G...

Olasılıksal bozulma nedir ne demek

Olasılıksal bozulma nedir Olasılıksal bozulma; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılık dağılımında içerilen bozuklukl...

Olasılıksal tümlenirlik nedir ne demek

Olasılıksal tümlenirlik nedir Olasılıksal tümlenirlik; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: olasılıksal süreci için, aralığında, Rie...

Olasıya nedir Olasıya; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Olasıya" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Olacak: Olasıya iş de...

Arda kalma olasılığı nedir ne demek

Arda kalma olasılığı nedir Arda kalma olasılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çoğada belli bir yaş öbeğinin bir so...

Ayrık olasılık nedir ne demek

Ayrık olasılık nedir Ayrık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan ik...

Olası büyüklük nedir ne demek

Olası büyüklük nedir Olası büyüklük; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değeri sayımsal değişkenlere bağlı olan büyük...

Olası yanılgı nedir ne demek

Olası yanılgı nedir Olası yanılgı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (...

Oldum olası nedir ne demek

Oldum olası nedir Oldum olası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Oldum olası" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Gelişigüze...

Olasıcı nedir ne demek

Olasıcı nedir Olasıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün Olasıcılık :...

Olasıl nedir Olasıl; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ihtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan,...

Olasılı borç nedir ne demek

Olasılı borç nedir Olasılı borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan bor...

Olasılı kar nedir ne demek

Olasılı kar nedir Olasılı kar; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr. Olas...

Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin ...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sap...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olas...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İş...

Olasılık kağıdı nedir ne demek

Olasılık kağıdı nedir Olasılık kağıdı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl ...

Olasılık örneklemesi nedir ne demek

Olasılık örneklemesi nedir Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklem öğelerinin belli bir ...

Olasılık yüzeyi nedir ne demek

Olasılık yüzeyi nedir Olasılık yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gös...

Olasılıksal bağımlılık nedir ne demek

Olasılıksal bağımlılık nedir Olasılıksal bağımlılık; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler ...

Olasılıksal örnekbiçim nedir ne demek

Olasılıksal örnekbiçim nedir Olasılıksal örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olasılıksal öğeler içeren örnekbiçim. Ol...

Olasını nedir ne demek

Olasını nedir Teknik terim anlamı: Olacağını. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün İngilizce'de Olasılıksal tümlenirlik ne demek...

Alan olasılık örneklemesi nedir ne demek

Alan olasılık örneklemesi nedir Alan olasılık örneklemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklenecek evren birimlerini, ala...

Arı olasılıksal süreç nedir ne demek

Arı olasılıksal süreç nedir Arı olasılıksal süreç; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılıksal süreç]. Olasıl : İhtimâ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim