Olasılı nedir ne demek

Olasılı nedir Olasılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olasılı" ile ilgili cümle örnekleri Olası : Mümkün. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O...

 
 
 

Olasılı kar nedir ne demek

Olasılı kar nedir Olasılı kar; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr. Olasıl : İhtimâli Kar : Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz v...

Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet. Fizik...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sapmalara dayalı bir olasılık ölçü birimi. Birim, ölçümde olağan eşdeğer sapmadaki eksi değe...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı. Olasıl : İhtimâli Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değişt...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan,...

Olasılık kağıdı nedir ne demek

Olasılık kağıdı nedir Olasılık kağıdı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve benzerleri dağılımlara göre hazırlanmış dikey eksende özel aralıkların olduğu, değişken ...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl : İhtimâli Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran. Olası : Görünüşe göre olacağı...

Olasılık örneklemesi nedir ne demek

Olasılık örneklemesi nedir Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklem öğelerinin belli bir olanak tanıma süreci sonunda seçildiği, kentbilim araştırması yöntemi. Örneklerin seçimin...

Olasılı borç nedir ne demek

Olasılı borç nedir Olasılı borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan borç. Olasıl : İhtimâli Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya ba...

Olasılı dokunca nedir ne demek

Olasılı dokunca nedir Olasılı dokunca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca. Olasıl : İhtimâli Doku : Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler ...

Olasılı yanlış nedir ne demek

Olasılı yanlış nedir Olasılı yanlış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli bir niteliği göz önünde bulundurmaktan ya da öznel kanıların; önyargıların etkisinde kal...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olasıl : İhtimâli Beli : Evet. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin...

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabi...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. İşlev : Bir nesne veya bir ki...

Olasılık kuramı nedir ne demek

Olasılık kuramı nedir Olasılık kuramı; İstatistik, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, bel...

Olasılık önkoyutları nedir ne demek

Olasılık önkoyutları nedir Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede:. Bir olayın olasılığı ...

Olasılık yasası nedir ne demek

Olasılık yasası nedir Olasılık yasası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim