Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin ...

 
 
 

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olas...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmes...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk i...

Olasılık kuramı nedir ne demek

Olasılık kuramı nedir Olasılık kuramı; İstatistik, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) R...

Olasılık önkoyutları nedir ne demek

Olasılık önkoyutları nedir Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluş...

Olasılık yasası nedir ne demek

Olasılık yasası nedir Olasılık yasası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük say...

Alan olasılık örneklemesi nedir ne demek

Alan olasılık örneklemesi nedir Alan olasılık örneklemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklenecek evren birimlerini, ala...

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir ne demek

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir Bileşen olasılık yoğunluk işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: birleşik olasılık yoğunlu...

Ayrık olasılık nedir ne demek

Ayrık olasılık nedir Ayrık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan ik...

Bileşik olasılık nedir ne demek

Bileşik olasılık nedir Bileşik olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin...

Görgül olasılık nedir ne demek

Görgül olasılık nedir Görgül olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Denemelere ya da gözleme dayanarak saptanabil...

Nesnel olasılık nedir ne demek

Nesnel olasılık nedir Nesnel olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar i...

Öznel olasılık nedir ne demek

Öznel olasılık nedir Öznel olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir olayın gerçekleşeceğine duyulan kişisel gü...

Yalınç olasılık nedir ne demek

Yalınç olasılık nedir Yalınç olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında yalınç bir olayın gerçekle...

Olasılıksal bağımlılık nedir ne demek

Olasılıksal bağımlılık nedir Olasılıksal bağımlılık; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler ...

Olasılıksal örnekbiçim nedir ne demek

Olasılıksal örnekbiçim nedir Olasılıksal örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olasılıksal öğeler içeren örnekbiçim. Ol...

Arı olasılıksal süreç nedir ne demek

Arı olasılıksal süreç nedir Arı olasılıksal süreç; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılıksal süreç]. Olasıl : İhtimâ...

Kesikli olasılıksal değişken nedir ne demek

Kesikli olasılıksal değişken nedir Kesikli olasılıksal değişken; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılıksal değişken]. Kesi ...

Olağan olasılıksal değişken nedir ne demek

Olağan olasılıksal değişken nedir Olağan olasılıksal değişken; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olağan dağılımlı olasılıksal değişk...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olası...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sap...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olas...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İş...

Olasılık kağıdı nedir ne demek

Olasılık kağıdı nedir Olasılık kağıdı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl ...

Olasılık örneklemesi nedir ne demek

Olasılık örneklemesi nedir Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklem öğelerinin belli bir ...

Olasılık yüzeyi nedir ne demek

Olasılık yüzeyi nedir Olasılık yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gös...

Bileşen olasılık işlevi nedir ne demek

Bileşen olasılık işlevi nedir Bileşen olasılık işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: birleşik olasılık işlevi]. İşle :...

Fisher kesin olasılık testi nedir ne demek

Fisher kesin olasılık testi nedir Fisher kesin olasılık testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dört gözlü bir tabloda, bir ...

Bağlaşık olasılık nedir ne demek

Bağlaşık olasılık nedir Bağlaşık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan...

Eşit olasılık nedir ne demek

Eşit olasılık nedir Eşit olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bileşik olayda, olaylardan birinin gerçekle...

Koşullu olasılık nedir ne demek

Koşullu olasılık nedir Koşullu olasılık; Fiziksel, Fizik, Kimya, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir olasılığın başka ...

Önsel olasılık nedir ne demek

Önsel olasılık nedir Önsel olasılık; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Denemeler yap...

Sonsal olasılık nedir ne demek

Sonsal olasılık nedir Sonsal olasılık; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: Bayes savı, önsel olasılık]. Olasıl : İht...

Olasılıklı tanı nedir ne demek

Olasılıklı tanı nedir Olasılıklı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşkulu tanı. Olasıl : İhtimâli Olası : G...

Olasılıksal bozulma nedir ne demek

Olasılıksal bozulma nedir Olasılıksal bozulma; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılık dağılımında içerilen bozuklukl...

Olasılıksal tümlenirlik nedir ne demek

Olasılıksal tümlenirlik nedir Olasılıksal tümlenirlik; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: olasılıksal süreci için, aralığında, Rie...

Eşit olasılıkla seçim nedir ne demek

Eşit olasılıkla seçim nedir Eşit olasılıkla seçim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Örneklemi, öğelerinin seçilme olasılıkları...

Küçük olasılıklar dağılımı nedir ne demek

Küçük olasılıklar dağılımı nedir Küçük olasılıklar dağılımı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kesikli olasılık dağılımların...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim