Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet. Fizik...

 
 
 

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabi...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. İşlev : Bir nesne veya bir ki...

Olasılık kuramı nedir ne demek

Olasılık kuramı nedir Olasılık kuramı; İstatistik, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, bel...

Olasılık önkoyutları nedir ne demek

Olasılık önkoyutları nedir Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede:. Bir olayın olasılığı ...

Olasılık yasası nedir ne demek

Olasılık yasası nedir Olasılık yasası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa...

Olasılıklı tanı nedir ne demek

Olasılıklı tanı nedir Olasılıklı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşkulu tanı. Olasıl : İhtimâli Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, iht...

Olasılıksal bozulma nedir ne demek

Olasılıksal bozulma nedir Olasılıksal bozulma; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılık dağılımında içerilen bozukluklar, ay. bk. sarsıntı örnekbiçimi, sarsıntı-yanılgı örnekbiçimi. Olasıl : İhtimâli Bozulma...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olasıl : İhtimâli Beli : Evet. Belit : Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sapmalara dayalı bir olasılık ölçü birimi. Birim, ölçümde olağan eşdeğer sapmadaki eksi değe...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı. Olasıl : İhtimâli Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değişt...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Olasıl : İhtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan,...

Olasılık kağıdı nedir ne demek

Olasılık kağıdı nedir Olasılık kağıdı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve benzerleri dağılımlara göre hazırlanmış dikey eksende özel aralıkların olduğu, değişken ...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl : İhtimâli Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran. Olası : Görünüşe göre olacağı...

Olasılık örneklemesi nedir ne demek

Olasılık örneklemesi nedir Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklem öğelerinin belli bir olanak tanıma süreci sonunda seçildiği, kentbilim araştırması yöntemi. Örneklerin seçimin...

Olasılık yüzeyi nedir ne demek

Olasılık yüzeyi nedir Olasılık yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gösterimi. Eksenlerden birinde sıklık, ötekilerinde değişken değerleri yer alır. Olasıl : İh...

Olasılıksal bağımlılık nedir ne demek

Olasılıksal bağımlılık nedir Olasılıksal bağımlılık; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki. İstatistikte bunun yerine çoğu kez yalnızca bağımlılık terimi kullanıl...

Olasılıksal örnekbiçim nedir ne demek

Olasılıksal örnekbiçim nedir Olasılıksal örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olasılıksal öğeler içeren örnekbiçim. Olasıl : İhtimâli Örnekbiçim : Gerçek bir dizgenin tümünün ya da bir bölümünün, yapı, işlev...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim