Olasıl nedir Olasıl; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ihtimâli. Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan,...

 
 
 

Olasılı dokunca nedir ne demek

Olasılı dokunca nedir Olasılı dokunca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca. Olasıl :...

Olasılı yanlış nedir ne demek

Olasılı yanlış nedir Olasılı yanlış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli...

Olasılık belitleri nedir ne demek

Olasılık belitleri nedir Olasılık belitleri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: Kolmogorov belitleri, olasılık]. Olası...

Olasılık dağılımı nedir ne demek

Olasılık dağılımı nedir Olasılık dağılımı; İstatistik, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olas...

Olasılık hesabı nedir ne demek

Olasılık hesabı nedir Olasılık hesabı; bir matematik terimidir. Olasılık : O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmes...

Olasılık işlevi nedir ne demek

Olasılık işlevi nedir Olasılık işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk i...

Olasılık kuramı nedir ne demek

Olasılık kuramı nedir Olasılık kuramı; İstatistik, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) R...

Olasılık önkoyutları nedir ne demek

Olasılık önkoyutları nedir Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluş...

Olasılık yasası nedir ne demek

Olasılık yasası nedir Olasılık yasası; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük say...

Olasılıklı tanı nedir ne demek

Olasılıklı tanı nedir Olasılıklı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşkulu tanı. Olasıl : İhtimâli Olası : G...

Olasılıksal bozulma nedir ne demek

Olasılıksal bozulma nedir Olasılıksal bozulma; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılık dağılımında içerilen bozuklukl...

Olasılıksal tümlenirlik nedir ne demek

Olasılıksal tümlenirlik nedir Olasılıksal tümlenirlik; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: olasılıksal süreci için, aralığında, Rie...

Arda kalma olasılığı nedir ne demek

Arda kalma olasılığı nedir Arda kalma olasılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çoğada belli bir yaş öbeğinin bir so...

Ayrık olasılık nedir ne demek

Ayrık olasılık nedir Ayrık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan ik...

Beklenen olasılı kazanç nedir ne demek

Beklenen olasılı kazanç nedir Teknik terim anlamı: Ortaya konulan yapıtın karşılığı olarak umulan gelir. Olasıl : İhtimâli Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir ola...

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir ne demek

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi nedir Bileşen olasılık yoğunluk işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: birleşik olasılık yoğunlu...

Eşit olasılık nedir ne demek

Eşit olasılık nedir Eşit olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bileşik olayda, olaylardan birinin gerçekle...

Fisher kesin olasılık testi nedir ne demek

Fisher kesin olasılık testi nedir Fisher kesin olasılık testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dört gözlü bir tabloda, bir ...

Gerçekleşme olasılığı nedir ne demek

Gerçekleşme olasılığı nedir Gerçekleşme olasılığı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıd...

Olasılı nedir ne demek

Olasılı nedir Olasılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olasılı" ile ilgili cümle örnekleri Olası : Mümkün. Görünüşe göre o...

Olasılı borç nedir ne demek

Olasılı borç nedir Olasılı borç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan bor...

Olasılı kar nedir ne demek

Olasılı kar nedir Olasılı kar; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr. Olas...

Olasılık nedir ne demek

Olasılık nedir "Olasılık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin ...

Olasılık birimi nedir ne demek

Olasılık birimi nedir Olasılık birimi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sap...

Olasılık eğrisi nedir ne demek

Olasılık eğrisi nedir Olasılık eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olas...

Olasılık işlencesi nedir ne demek

Olasılık işlencesi nedir Olasılık işlencesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Olasılıkları konu edinen işlence dalı. İş...

Olasılık kağıdı nedir ne demek

Olasılık kağıdı nedir Olasılık kağıdı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl ...

Olasılık örneklemesi nedir ne demek

Olasılık örneklemesi nedir Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklem öğelerinin belli bir ...

Olasılık yüzeyi nedir ne demek

Olasılık yüzeyi nedir Olasılık yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gös...

Olasılıksal bağımlılık nedir ne demek

Olasılıksal bağımlılık nedir Olasılıksal bağımlılık; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler ...

Olasılıksal örnekbiçim nedir ne demek

Olasılıksal örnekbiçim nedir Olasılıksal örnekbiçim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olasılıksal öğeler içeren örnekbiçim. Ol...

Alan olasılık örneklemesi nedir ne demek

Alan olasılık örneklemesi nedir Alan olasılık örneklemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örneklenecek evren birimlerini, ala...

Arı olasılıksal süreç nedir ne demek

Arı olasılıksal süreç nedir Arı olasılıksal süreç; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılıksal süreç]. Olasıl : İhtimâ...

Bağlaşık olasılık nedir ne demek

Bağlaşık olasılık nedir Bağlaşık olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan...

Bileşen olasılık işlevi nedir ne demek

Bileşen olasılık işlevi nedir Bileşen olasılık işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: birleşik olasılık işlevi]. İşle :...

Bileşik olasılık nedir ne demek

Bileşik olasılık nedir Bileşik olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin...

Eşit olasılıkla seçim nedir ne demek

Eşit olasılıkla seçim nedir Eşit olasılıkla seçim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Örneklemi, öğelerinin seçilme olasılıkları...

Geçiş olasılığı nedir ne demek

Geçiş olasılığı nedir Geçiş olasılığı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir erke düzeyinden bir ötekine, saniy...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim