Olma nedir Olmadık : Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı. Olmak : Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Meydana gelmek, varlı...

 
 
 

Yemlerin metabolize olma derecesi nedir ne demek

Yemlerin metabolize olma derecesi nedir Yemlerin metabolize olma derecesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemin sindirilme derec...

Yok olma sabuklaması nedir ne demek

Yok olma sabuklaması nedir Yok olma sabuklaması; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Süregelen varlık ve toplum düzeninin yıkılı...

Arız olma nedir ne demek

Arız olma nedir Arız olma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: hlk. Bulaşma. arız olmak : bulaşmak, ilişmek so...

Borsaya kayıt olma nedir ne demek

Borsaya kayıt olma nedir Borsaya kayıt olma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gerekli koşulları yerine getiren şirkete ilişki...

Çoklu yeniden etkin olma nedir ne demek

Çoklu yeniden etkin olma nedir Çoklu yeniden etkin olma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her biri farklı genlerinde ölüm...

Gızanda olma nedir ne demek

Gızanda olma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek, kurt, ve kedilerin çiftleşme durumunda olması. Gıza : Kardeş: Gel gızam gidelim Gızan : Kızan, kızla...

Kaim olma nedir ne demek

Kaim olma nedir Kaim olma; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: yerine geçme. kaim olmak : yerine geçmek. Kai...

Kamusal olma nedir ne demek

Kamusal olma nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda gösterilen nedenlerle ya da belirtilen sürelerin bitimi ile koruma hakkının kalkması. Kamu : Halk hizm...

Kararsız olma nedir ne demek

Kararsız olma nedir Kararsız olma; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bileşiğin karışımın veya çözeltinin kimyasal yapısınd...

Sonradan olma nedir ne demek

Sonradan olma nedir Sonradan olma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Sonradan olma" ile ilgili cümleler Başkası : Diğer bir...

Olmadık nedir Olmadık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmadık" ile ilgili cümle Güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik ...

Olmak nedir "Olmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Vuku bulmak, cereyan etmek. Uygun gelmek. Olmak, oluvermek. Münasip düşmek. D...

Olmamış nedir ne demek

Olmamış nedir Olmamış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmamış" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Olmadık,görülm...

Olmaya nedir Teknik terim anlamı: Yapılmamış ola, görülmemiş ola. ateş olmayan yerden duman çıkmaz : küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli ol...

Olmayana ergi yöntemi nedir ne demek

Olmayana ergi yöntemi nedir Olmayana ergi yöntemi; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilim kuramına «A de...

Olmayana indirgeme nedir ne demek

Olmayana indirgeme nedir Olmayana indirgeme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir vargı ya da bir sonucu, değilleyici bi...

Olmayınsırak nedir ne demek

Olmayınsırak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmadığından. Olma : Olmak işi İngilizce'de Olmayana indirgeme ne demek ? : reductio ad absurdum ...

Olmaz vakıt nedir ne demek

Olmaz vakıt nedir Teknik terim anlamı: Vakıtsız, zamansız. Vakıt : Güç: Hiç vakti yok ayağa bile gahamıyo. Varlık, varsıllık: Eskiden eyi vakti varidi,...

Olmazlama nedir ne demek

Olmazlama nedir Olmazlama; Tarih, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Bir yetkilinin bir öneriye ya da b...

Hazır olma olmama yasaları nedir ne demek

Hazır olma olmama yasaları nedir Hazır olma olmama yasaları; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: E. L. Thorndike'ın, öğrenmenin kolayl...

Mal olma hesabı nedir ne demek

Mal olma hesabı nedir Mal olma hesabı; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir eşyanın yapımı için gerekli her türlü giderler topl...

Yok olma radyasyonu nedir ne demek

Yok olma radyasyonu nedir Yok olma radyasyonu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir pozitif elektron ile bir serbest elektronu...

Alt üst olma nedir ne demek

Alt üst olma nedir Alt üst olma; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Yerde güreşen iki güreşçiden alttakinin bir...

Ayırdında olma nedir ne demek

Ayırdında olma nedir Ayırdında olma; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir olay ya da varlığın, ayrınt...

Boyun olma nedir ne demek

Boyun olma nedir Boyun olma; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kefâlet. -konusu: mekfûlün bih. -sözleşmesi: ...

Enfekte olma nedir ne demek

Enfekte olma nedir Enfekte olma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşma. Olma : Olmak işi Bulaşma : Bulaşmak...

İşlemle ilişkisi olma nedir ne demek

İşlemle ilişkisi olma nedir İşlemle ilişkisi olma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görevli olma, işi yapımla ilişkili bulunma. İş...

Kamu malı olma nedir ne demek

Kamu malı olma nedir Teknik terim anlamı: Bir bulgunun ya da markanın yasalarda gösterilen koşullara uymaması nedeniyle, iyeliğini yitirmesi ve haklarının...

Kapı olma nedir ne demek

Kapı olma nedir Kapı olma; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçerilere, her yedi yılda bir kez ocak askeri old...

Sır olma nedir ne demek

Sır olma nedir Sır olma; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Halk öykülerinde kahramanın herhangi bir nedenle ortadan kay...

Yeniden etkin olma nedir ne demek

Yeniden etkin olma nedir Yeniden etkin olma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herpesvirüsler gibi, vücutta bulunmala...

Olmağın nedir ne demek

Olmağın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmayan. Teknik terim anlamı: Olmakla. Olma : Olmak işi Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola. Olmak : Me...

Olmaklu olmak nedir ne demek

Olmaklu olmak nedir Teknik terim anlamı: Olması gerekmek, yapılması icap etmek. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Ha...

Olmamışlık nedir ne demek

Olmamışlık nedir Olmamışlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Olma : Olmak işi Olmamış : Olgunlaşmamış, ham. Durum : Bir şeyin i...

Olmaya esin nedir ne demek

Olmaya esin nedir Teknik terim anlamı: Sakın …-meyesin. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Esin : Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen...

Olmayana ergiyle kanıtlanım nedir ne demek

Olmayana ergiyle kanıtlanım nedir Olmayana ergiyle kanıtlanım; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: eşdeğerliğinden yararlanılarak ...

Olmayasımak nedir ne demek

Olmayasımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmak istememek : Ben doktor olmayasımam. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Olma : Olmak işi. İsteme ...

Olmaz nedir Olmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmaz" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Olmayacak, lüzumsuz, ...

Olmaz yere nedir ne demek

Olmaz yere nedir Teknik terim anlamı: Beyhude, boşa, yok yere. Olma : Olmak işi Olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün. Yapılamayacak iş, tutum ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim