Olma nedir Olmadık : Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı. Olmak : Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle bir...

 
 
 

Olmak nedir "Olmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Vuku bulmak, cereyan etmek. Uygun gelmek. Olmak, oluvermek. Münasip düşmek. Dönüşmek. Olmak; olgunlaşmak. || ulmak Mertebe kazanmak// aşih olmak: sevdalanmak// mayil ...

Olmamış nedir ne demek

Olmamış nedir Olmamış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmamış" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Olmadık,görülmemiş, vukû bulmamış. Fransızca'da Olmamış ne demek?: brut Erinenin oğlu kızı olmamış : "b...

Olmaya nedir Teknik terim anlamı: Yapılmamış ola, görülmemiş ola. ateş olmayan yerden duman çıkmaz : küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz. (bir şey olmaya) yüz tutmak : bir şey, olmak üzer...

Olmayana ergi yöntemi nedir ne demek

Olmayana ergi yöntemi nedir Olmayana ergi yöntemi; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilim kuramına «A değil»in eklenmesiyle oluşan kuramı çelişkili olduğunda, A nın bir sav olduğunu belirten ka...

Olmayana indirgeme nedir ne demek

Olmayana indirgeme nedir Olmayana indirgeme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir vargı ya da bir sonucu, değilleyici bir varsayımın geçersizliğini göstererek evetleyen çıkarım yöntemi . bk. değille(n)me, evet...

Olmayınsırak nedir ne demek

Olmayınsırak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmadığından. Olma : Olmak işi İngilizce'de Olmayana indirgeme ne demek ? : reductio ad absurdum ...

Olmaz vakıt nedir ne demek

Olmaz vakıt nedir Teknik terim anlamı: Vakıtsız, zamansız. Vakıt : Güç: Hiç vakti yok ayağa bile gahamıyo. Varlık, varsıllık: Eskiden eyi vakti varidi, son zamanlarda züğürtledi. Vakit Olma : Olmak işi. Olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, gayr...

Olmazlama nedir ne demek

Olmazlama nedir Olmazlama; Tarih, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Bir yetkilinin bir öneriye ya da bir olaya karşı olduğunu bildirmesi, onu yadsıması. Teknik terim anlamı: Bir alan araştırm...

Olmadık nedir Olmadık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmadık" ile ilgili cümle Güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik : "konuyu iyi bilmesek de çok da yabancısı değiliz" anlamında kullanılan bir söz. Hangi g...

Olmağın nedir ne demek

Olmağın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmayan. Teknik terim anlamı: Olmakla. Olma : Olmak işi Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi el...

Olmaklu olmak nedir ne demek

Olmaklu olmak nedir Teknik terim anlamı: Olması gerekmek, yapılması icap etmek. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış o...

Olmamışlık nedir ne demek

Olmamışlık nedir Olmamışlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Olma : Olmak işi Olmamış : Olgunlaşmamış, ham. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, ...

Olmaya esin nedir ne demek

Olmaya esin nedir Teknik terim anlamı: Sakın …-meyesin. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Esin : Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham. Sabah yeli. Olma : Olmak işi. Sakın : Asla. "Korkulacak ...

Olmayana ergiyle kanıtlanım nedir ne demek

Olmayana ergiyle kanıtlanım nedir Olmayana ergiyle kanıtlanım; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: eşdeğerliğinden yararlanılarak yapılan kanıtlanım. a. bk. dolaylı kanıtlanım. Karşılaştırınız. dolaysız kanıtlanım. Kanı...

Olmayasımak nedir ne demek

Olmayasımak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmak istememek : Ben doktor olmayasımam. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Olma : Olmak işi. İsteme : İstemek işi. Doktor : Hekim. Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli...

Olmaz nedir Olmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Olmaz" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Olmayacak, lüzumsuz, yersiz, münasebetsiz. Olmaz olmaz : "olamayacak, imkânsız şey yoktur" anlamında kullanıla...

Olmaz yere nedir ne demek

Olmaz yere nedir Teknik terim anlamı: Beyhude, boşa, yok yere. Olma : Olmak işi Olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün. Yapılamayacak iş, tutum ya da davranış. Yok yere : Hiçbir gereği ve sebebi olmadan, boşu boşuna. Beyhude : Yarars...

Olmazlanmak nedir ne demek

Olmazlanmak nedir Teknik terim anlamı: Görünüşte imtina göstermek, sureta mümanaat etmek, çekinir gibi davranmak. Olma : Olmak işi Olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün. Yapılamayacak iş, tutum ya da davranış. Görünüşte : Dıştan görü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim