On nedir Yerel Türkçe anlamı: Çok, bol Uzun süre ekilmeyip sertleşen bakımsız toprak. Gelişme, büyüme. Olgun: Sizin armut çok on. Çok, bol, verimli. Boş. Sağ. Kazanç : Bu işin hiç onuyokki. On// ayun ondordi: dolunay Yüz : Bu kumaş...

 
 
 

On a full stomach nedir ne demek

On a full stomach nedir : İle. Devrede. Yönünde. Civarında. Hazır. Üstünde. Üzerinde. Yanmak. Esnasında. De. A : Bir. Atom ağırlığı. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Herhangi bir. Amperin simges...

On a large scale nedir ne demek

On a large scale nedir English: He gave a party on a large scale. Turkish: O büyük ölçekte bir parti verdi. : Olmakta olan. Esnasında. Civarında. E doğru. Üzerinde. Açık. Çakırkeyif. De. Yönünde. A : Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. ...

On a line nedir ne demek

On a line nedir : E doğru. Olmakta olan. Giyilmiş. Civarında. Üzerinde. Açık. Çakırkeyif. Esnasında. Yanmak. A : Pek iyi. (herhangi) bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirti...

On a par nedir English: Ali saw Mary sitting alone on a park bench. Turkish: Ali Mary'nin park bankında yalnız oturduğunu gördü. English: Ali sat on a park bench. Turkish: Ali bir park bankında oturdu. English: Some think that ...

On a piecework basis nedir ne demek

On a piecework basis nedir : Çakırkeyif. Civarında. De. Üzerinde. İle. Açık. Devrede. Olmakta olan. Üstünde. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. Amperin simgesi. Pek iyi. Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. Belirli...

On a scratch nedir ne demek

On a scratch nedir : Devrede. İle. Üzerinde. Hazır. Açık. Makbul. De. Yönünde. Civarında. A : Herhangi bir. En yüksek not. Bir. Amperin simgesi. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. La (...

On a small scale nedir ne demek

On a small scale nedir : Olmakta olan. Çakırkeyif. Açık. Makbul. Yanmak. Esnasında. Civarında. Hazır. Üstünde. Üzerinde. A : (herhangi) bir. Atom ağırlığı. Amperin simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Beli...

On a string nedir ne demek

On a string nedir : Üstünde. De. E doğru. İle. Açık. Çakırkeyif. Makbul. Olmakta olan. Devrede. Yönünde. A : (herhangi) bir. Amperin simgesi. Pek iyi. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Herhangi bir. Argonun simgesi. Bir. En iyi kaliteyi s...

On a charge of murder nedir ne demek

On a charge of murder nedir : İle. Açık. Devrede. Civarında. Yanmak. Esnasında. E doğru. Üstünde. Makbul. Yönünde. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Miktar belirtir. La (müzik terimi). Argonun simgesi. En yük...

On a daily basis nedir ne demek

On a daily basis nedir : Olmakta olan. Civarında. Giyilmiş. Çakırkeyif. Üzerinde. E doğru. Açık. Yönünde. De. Yanmak. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Pek iyi. Atom ağırlığı. En yüksek not. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Amperin s...

On a knife edge nedir ne demek

On a knife edge nedir : E doğru. Devrede. Çakırkeyif. Açık. Giyilmiş. Esnasında. Olmakta olan. Makbul. Civarında. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. Herhangi bir. Bir. La (müzik terimi). En yüksek not. Argonun ...

On a level with nedir ne demek

On a level with nedir : Makbul. E doğru. Üzerinde. Hazır. Yönünde. De. Civarında. Giyilmiş. Olmakta olan. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Argonun simgesi. Bir. Amperin simgesi. Herhangi bir. Miktar belirtir. En yüksek not. Pek iyi. En iy...

On a major scale nedir ne demek

On a major scale nedir : Açık. E doğru. De. Esnasında. Hazır. Makbul. Devrede. Giyilmiş. Yönünde. A : Herhangi bir. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Miktar belirtir. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya n...

On a par with nedir ne demek

On a par with nedir English: Some think that a belief in Santa Claus is on a par with belief in God. Turkish: Genelde Noel Baba'ya inananların Tanrı'ya da inandıkları düşünülür. : Çakırkeyif. Esnasında. Civarında. Açık. İle. E doğru. Üze...

On a regular basis nedir ne demek

On a regular basis nedir English: Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis. Turkish: Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler. : Olmakta olan. Yönünde. Giyilm...

On a shoestring nedir ne demek

On a shoestring nedir : Devrede. İle. Giyilmiş. Civarında. Makbul. E doğru. Açık. Üzerinde. Olmakta olan. A : Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Pek iyi. La (müzik ...

On a stand by basis nedir ne demek

On a stand by basis nedir : E doğru. Hazır. Yönünde. İle. Üstünde. Yanmak. Makbul. Olmakta olan. De. Açık. A : La (müzik terimi). Atom ağırlığı. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. Herhangi bir. Bir. İngiliz alfabesin...

On a sudden nedir ne demek

On a sudden nedir : Makbul. Civarında. Hazır. Yönünde. Esnasında. Devrede. İle. Olmakta olan. Üstünde. A : La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Pek iyi. (he...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim