On nedir Yerel Türkçe anlamı: Çok, bol Uzun süre ekilmeyip sertleşen bakımsız toprak. Gelişme, büyüme. Olgun: Sizin armut çok on. Çok, bol, ve...

 
 
 

On a full stomach nedir ne demek

On a full stomach nedir : İle. Devrede. Yönünde. Civarında. Hazır. Üstünde. Üzerinde. Yanmak. Esnasında. De. A : Bir. Atom ağırlığı. En yüksek not. Belirli b...

On a large scale nedir ne demek

On a large scale nedir English: He gave a party on a large scale. Turkish: O büyük ölçekte bir parti verdi. : Olmakta olan. Esnasında. Civarında. E doğ...

On a line nedir ne demek

On a line nedir : E doğru. Olmakta olan. Giyilmiş. Civarında. Üzerinde. Açık. Çakırkeyif. Esnasında. Yanmak. A : Pek iyi. (herhangi) bir. En iyi kali...

On a par nedir English: Ali saw Mary sitting alone on a park bench. Turkish: Ali Mary'nin park bankında yalnız oturduğunu gördü. English: Ali s...

On a piecework basis nedir ne demek

On a piecework basis nedir : Çakırkeyif. Civarında. De. Üzerinde. İle. Açık. Devrede. Olmakta olan. Üstünde. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı....

On a scratch nedir ne demek

On a scratch nedir : Devrede. İle. Üzerinde. Hazır. Açık. Makbul. De. Yönünde. Civarında. A : Herhangi bir. En yüksek not. Bir. Amperin simgesi. Pek iyi...

On a small scale nedir ne demek

On a small scale nedir : Olmakta olan. Çakırkeyif. Açık. Makbul. Yanmak. Esnasında. Civarında. Hazır. Üstünde. Üzerinde. A : (herhangi) bir. Atom ağırlığı. ...

On a string nedir ne demek

On a string nedir : Üstünde. De. E doğru. İle. Açık. Çakırkeyif. Makbul. Olmakta olan. Devrede. Yönünde. A : (herhangi) bir. Amperin simgesi. Pek iyi. ...

On a turnkey basis nedir ne demek

On a turnkey basis nedir : Açık. Yanmak. Civarında. Devrede. Olmakta olan. De. Giyilmiş. İle. Çakırkeyif. A : Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi....

On a voluntary basis nedir ne demek

On a voluntary basis nedir : Üstünde. Esnasında. E doğru. Çakırkeyif. Yanmak. Açık. İle. De. Giyilmiş. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. La (m...

On a whim nedir ne demek

On a whim nedir : Üzerinde. İle. Esnasında. Çakırkeyif. Olmakta olan. Yanmak. De. Civarında. Makbul. Açık. A : Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi...

On account of nedir ne demek

On account of nedir English: Don't put off your departure on account of me. Turkish: Ayrılışınızı benim yüzümden geciktirmeyin. English: He could no...

On activate nedir ne demek

On activate nedir : Üzerinde. Devrede. Makbul. Üstünde. Hazır. Açık. Çakırkeyif. De. Yanmak. Esnasında. Activate : Hareketlendirmek. Etkinleştirmek. Ba...

On active service nedir ne demek

On active service nedir : Makbul. Çakırkeyif. İle. Açık. De. E doğru. Olmakta olan. Yanmak. Yönünde. Civarında. Active : Hareketli. Kıvrak. Muvazzaf. Enerjik...

On all fours nedir ne demek

On all fours nedir English: It crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age. Turkish: Bir be...

On all sides nedir ne demek

On all sides nedir : Çakırkeyif. Giyilmiş. Yönünde. De. Üstünde. Civarında. İle. Üzerinde. Makbul. All : Her iki taraf. Ne var ne yoksa. Hepsi. Katışıks...

On an average nedir ne demek

On an average nedir English: He walks seven miles a day on an average. Turkish: O, günde ortalama yedi mil yürür. English: I study English two hours...

On an equality with nedir ne demek

On an equality with nedir : Yönünde. Üzerinde. Hazır. Açık. Çakırkeyif. Civarında. Giyilmiş. Yanmak. Makbul. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında k...

On an hourly basis nedir ne demek

On an hourly basis nedir : Giyilmiş. İle. Üzerinde. Yönünde. Yanmak. Açık. Olmakta olan. Civarında. Esnasında. De. An : Bir (ünlülerden önce). Sesli harf ile ...

On a charge of murder nedir ne demek

On a charge of murder nedir : İle. Açık. Devrede. Civarında. Yanmak. Esnasında. E doğru. Üstünde. Makbul. Yönünde. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi k...

On a daily basis nedir ne demek

On a daily basis nedir : Olmakta olan. Civarında. Giyilmiş. Çakırkeyif. Üzerinde. E doğru. Açık. Yönünde. De. Yanmak. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi....

On a knife edge nedir ne demek

On a knife edge nedir : E doğru. Devrede. Çakırkeyif. Açık. Giyilmiş. Esnasında. Olmakta olan. Makbul. Civarında. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. (he...

On a level with nedir ne demek

On a level with nedir : Makbul. E doğru. Üzerinde. Hazır. Yönünde. De. Civarında. Giyilmiş. Olmakta olan. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Argonun si...

On a major scale nedir ne demek

On a major scale nedir : Açık. E doğru. De. Esnasında. Hazır. Makbul. Devrede. Giyilmiş. Yönünde. A : Herhangi bir. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin biri...

On a par with nedir ne demek

On a par with nedir English: Some think that a belief in Santa Claus is on a par with belief in God. Turkish: Genelde Noel Baba'ya inananların Tanrı...

On a regular basis nedir ne demek

On a regular basis nedir English: Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis. Turkish: Yetişkin Japon erkeklerini...

On a shoestring nedir ne demek

On a shoestring nedir : Devrede. İle. Giyilmiş. Civarında. Makbul. E doğru. Açık. Üzerinde. Olmakta olan. A : Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelik...

On a stand by basis nedir ne demek

On a stand by basis nedir : E doğru. Hazır. Yönünde. İle. Üstünde. Yanmak. Makbul. Olmakta olan. De. Açık. A : La (müzik terimi). Atom ağırlığı. (herhangi) bir...

On a sudden nedir ne demek

On a sudden nedir : Makbul. Civarında. Hazır. Yönünde. Esnasında. Devrede. İle. Olmakta olan. Üstünde. A : La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birin...

On a vast scale nedir ne demek

On a vast scale nedir : E doğru. Yönünde. Üstünde. Olmakta olan. Üzerinde. Giyilmiş. Çakırkeyif. Açık. Esnasında. İle. A : Herhangi bir. Miktar belirtir. B...

On a war footing nedir ne demek

On a war footing nedir : Yönünde. Esnasında. Çakırkeyif. Açık. Civarında. Hazır. Yanmak. Üzerinde. İle. A : Pek iyi. La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin ...

On account nedir ne demek

On account nedir English: Don't put off your departure on account of me. Turkish: Ayrılışınızı benim yüzümden geciktirmeyin. English: Ali had to ...

On account of this nedir ne demek

On account of this nedir : Olmakta olan. Üstünde. Civarında. Açık. Yanmak. Esnasında. Makbul. Çakırkeyif. Yönünde. Devrede. Account : Sebep. Avlamak. Yakalama...

On active duty nedir ne demek

On active duty nedir : Olmakta olan. Açık. Yanmak. Hazır. De. Devrede. Makbul. Yönünde. Üstünde. Active : Canlı. Etken. İşleyen. Bilgisayar, fizik, kimya,...

On air nedir English: We'll be back on air shortly. Turkish: Birazdan tekrar yayında olacağız. English: I don't like girls who put on airs. ...

On all hands nedir ne demek

On all hands nedir : Üzerinde. De. Hazır. Makbul. Yönünde. Civarında. Olmakta olan. Devrede. Esnasında. Giyilmiş. All : Her biri. Büsbütün. Hepsi. Her ş...

On alternate days nedir ne demek

On alternate days nedir : Hazır. Çakırkeyif. Olmakta olan. Yönünde. Devrede. Üstünde. İle. Açık. Makbul. Alternate : Nöbetleşe yapmak. Değişimli olarak yapma...

On an empty stomach nedir ne demek

On an empty stomach nedir English: Don't drink on an empty stomach. Turkish: Aç karnına içki içmeyin. English: Drinking on an empty stomach is bad for you...

On an even keel nedir ne demek

On an even keel nedir : Açık. Üstünde. Çakırkeyif. Hazır. Civarında. Olmakta olan. Esnasında. Makbul. Üzerinde. Devrede. An : Bir (ünlülerden önce). Anabat...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim