Onay nedir "Onay" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: icâzet, tasdîk. Onay isminin anlamı, Onay ne demek: Kız ismi olarak; Uygun bulma, onaylama. Erkek ismi olarak; Uygun bulma, onaylama. İngilizce'de Onay ne demek? Onay ...

 
 
 

Onay markası nedir ne demek

Onay markası nedir Onay markası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir malın tanımı ve başka özelliklerini kapsayan marka. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan işaret. Bilet,...

Onayabilmek nedir ne demek

Onayabilmek nedir Onayabilme : Onayabilmek işi Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli...

Onaylama nedir Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yargıyı olumlaması ya da ilgili görüşe katılması. İngilizce'de Onaylama ne demek...

Onaylamalık nedir ne demek

Onaylamalık nedir Onaylamalık; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görevin, bir hizmetin, bir işlemin isteğe uygun olarak yapılmış ve bitirilmiş olduğunu gösteren belge. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, iz...

Onaylanış nedir ne demek

Onaylanış nedir Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylanma : Onaylanmak işi, tasdiklenme. Tasdik : Doğrulama. Onay, onaylama. Onaylanma işi, tasdikleniş...

Onaylanmak nedir ne demek

Onaylanmak nedir Onaylanma : Onaylanmak işi, tasdiklenme. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylama : Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konfirmasyon, sertifikasyon. Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çık...

Onaylanmış enflasyon nedir ne demek

Onaylanmış enflasyon nedir Onaylanmış enflasyon; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Para yetkesinin para sunumu artış hızını enflasyon oranında belirlemesi. Enflasyon : Para şişkinliği. Pahalılık. Gereğinden fazla artı...

Onaylatabilmek nedir ne demek

Onaylatabilmek nedir Onaylatabilme : Onaylatabilmek işi, tasdikletebilme Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdikletebilmek : Onaylatabilmek. Tasdikletebilme : Onaylatabilme. Onaylatma : Onaylatmak işi, tasdikletme. Bulunmak : Bulma iş...

Onay belgesi nedir ne demek

Onay belgesi nedir Onay belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Ona...

Onay markaları nedir ne demek

Onay markaları nedir Teknik terim anlamı: İyesi olmayanlarca, malın ya da işin bölgesini, yapım yönetimini, niteliğini ve daha başka özelliklerini gösteren mal ve işleviyle ilgili olarak bir sendika ya da birliğin onayını gösteren markalar. Ma...

Onayabilme nedir ne demek

Onayabilme nedir Onayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onayabilmek : Onama imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Onay markası ne demek ? : certification mark, mar...

Onayaklılar nedir ne demek

Onayaklılar nedir Teknik terim anlamı: Yakalayıcı kolları geriye doğru çekilemeyen kabuklular birliği. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Kabuklular : Kabukları yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtla...

Onaylamak nedir ne demek

Onaylamak nedir "Onaylamak" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: icâzet vermek, tasdîk etmek. İngilizce'de Onaylamak ne demek? Onaylamak ingilizcesi nedir?: approve Onaylama : Onaylamak i...

Onaylamama nedir ne demek

Onaylamama nedir Onaylamama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutumu ölçülen bireyin bir ölçek sınarını olumsuzlaması ya da sınarda dile getirilen görüşe katılmaması. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet,...

Onaylanma nedir ne demek

Onaylanma nedir "Onaylanma" ile ilgili cümle örnekleri Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylanmak : Onaylama işi yapılmak veya onaylama işine konu olmak, tasdiklenmek, tasdik edilmek. Tasdik : Doğrulama. Onay, onaylama. Onaylanm...

Onaylanmazlık sınırı nedir ne demek

Onaylanmazlık sınırı nedir Onaylanmazlık sınırı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Doğrudan gözlem yordamlarıyla alınan bilgilerde güvenirlik sorunları yaratan ve bireylerin toplumsal beklentilere göre düşünüp dav...

Onaylatabilme nedir ne demek

Onaylatabilme nedir Onaylatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylatabilmek : Onaylatma imkânı veya olasılığı bulunmak, tasdikletebilmek. Tasdikletebilme : Onaylatabilme. T...

Onaylatılma nedir ne demek

Onaylatılma nedir Onaylatılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylatılmak : Onaylatma işi yapılmak, tasdikletilmek. Tasdikletilme : Onaylatılma. Tasdik : Doğrulama. Onay, ona...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili