Onay nedir "Onay" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: icâzet, tasdîk. Onay isminin anlamı, Onay ne demek: Kız ismi olarak; Uygun bul...

 
 
 

Onay markası nedir ne demek

Onay markası nedir Onay markası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir malın tanımı ve başka özelliklerini kapsayan marka....

Onayabilmek nedir ne demek

Onayabilmek nedir Onayabilme : Onayabilmek işi Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi b...

Onaylama nedir Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile g...

Onaylamalık nedir ne demek

Onaylamalık nedir Onaylamalık; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görevin, bir hizmetin, bir işlemin isteğe uygun olar...

Onaylanış nedir ne demek

Onaylanış nedir Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylanma : Onaylanmak işi, tasdiklenme. Tasdik : Doğrulama. Onay, onaylama. Onaylanma işi,...

Onaylanmak nedir ne demek

Onaylanmak nedir Onaylanma : Onaylanmak işi, tasdiklenme. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylama : Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konf...

Onaylanmış enflasyon nedir ne demek

Onaylanmış enflasyon nedir Onaylanmış enflasyon; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Para yetkesinin para sunumu artış hızını enfl...

Onaylatabilmek nedir ne demek

Onaylatabilmek nedir Onaylatabilme : Onaylatabilmek işi, tasdikletebilme Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdikletebilmek : Onaylatabilmek. Tasd...

Onaylatılmak nedir ne demek

Onaylatılmak nedir Onaylatılma : Onaylatılmak işi, tasdikletilme Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdikletilmek : Onaylatılmak. Tasdikletilme ...

Onaylatmak nedir ne demek

Onaylatmak nedir "Onaylatmak" ile ilgili cümle örnekleri Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylama : Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konfi...

Onaylattırılmak nedir ne demek

Onaylattırılmak nedir Onaylattırılmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onaylattırılma : Onaylattırılmak işi, tasdiklettirilme Onay :...

Onaylattırmak nedir ne demek

Onaylattırmak nedir Onaylattırma : Onaylattırmak işi, tasdiklettirme Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdiklettirmek : Onaylattırmak. Tasdiklet...

Onaylayabilmek nedir ne demek

Onaylayabilmek nedir Onaylayabilme : Onaylayabilmek işi, tasdikleyebilme Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdikleyebilmek : Onaylayabilmek. Tasd...

Onaylı çek nedir ne demek

Onaylı çek nedir Onaylı çek; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Karşılığı bulunan ve banka tarafından istenil...

Onaylı tasar nedir ne demek

Onaylı tasar nedir Onaylı tasar; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin, düzentasarının, yurttaşlar ve kamu kuruluşlar...

Onaysız nedir Onaysız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylanma : Onaylanmak işi...

Ödeneklik onayı nedir ne demek

Ödeneklik onayı nedir Ödeneklik onayı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödenekliğin, yetkili organca onaylanması. Öden : Mid...

Tasar onayı nedir ne demek

Tasar onayı nedir Tasar onayı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent düzentasarısının üst oranlarca, genellikle özeksel yö...

Honay nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki ya da daha çok katlı büyük ev. Hona : Erkek sığır Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten b...

Onay belgesi nedir ne demek

Onay belgesi nedir Onay belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belg...

Onay markaları nedir ne demek

Onay markaları nedir Teknik terim anlamı: İyesi olmayanlarca, malın ya da işin bölgesini, yapım yönetimini, niteliğini ve daha başka özelliklerini göstere...

Onayabilme nedir ne demek

Onayabilme nedir Onayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onayabilmek : Onama imkân...

Onayaklılar nedir ne demek

Onayaklılar nedir Teknik terim anlamı: Yakalayıcı kolları geriye doğru çekilemeyen kabuklular birliği. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Kabuklu...

Onaylamak nedir ne demek

Onaylamak nedir "Onaylamak" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: icâzet vermek, tasdîk etmek. İngi...

Onaylamama nedir ne demek

Onaylamama nedir Onaylamama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutumu ölçülen bireyin bir ölçek sınarını olumsuzla...

Onaylanma nedir ne demek

Onaylanma nedir "Onaylanma" ile ilgili cümle örnekleri Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylanmak : Onaylama işi yapılmak veya onaylama işi...

Onaylanmazlık sınırı nedir ne demek

Onaylanmazlık sınırı nedir Onaylanmazlık sınırı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Doğrudan gözlem yordamlarıyla alınan bilg...

Onaylatabilme nedir ne demek

Onaylatabilme nedir Onaylatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylatabilmek : Onayl...

Onaylatılma nedir ne demek

Onaylatılma nedir Onaylatılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylatılmak : Onaylatma...

Onaylatma nedir ne demek

Onaylatma nedir Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Onaylatmak : Onaylama işini birine yaptırmak, tasdikletmek, tasdik ettirmek. Tasdik : Doğru...

Onaylattırılma nedir ne demek

Onaylattırılma nedir Onaylattırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylattırılmak : Ona...

Onaylattırma nedir ne demek

Onaylattırma nedir Onaylattırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylattırmak : Onaylat...

Onaylayabilme nedir ne demek

Onaylayabilme nedir Onaylayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Onaylayabilmek : Onayl...

Onaylı nedir Onaylı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin. Tasdik : Onay, onaylama. Do...

Onaylı satımca nedir ne demek

Onaylı satımca nedir Onaylı satımca; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malın çıkış yeri o ülkenin konsolosluğunca onaylanan s...

Onaylı tıpkı nedir ne demek

Onaylı tıpkı nedir Onaylı tıpkı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir belgenin özgününden resmi bir örgütçe çıkarılarak o...

Devlet onayı nedir ne demek

Devlet onayı nedir Devlet onayı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılan bir işlemin geçerli olabilmesi için olayın gele...

Ödeneklikte onaylılık ilkesi nedir ne demek

Ödeneklikte onaylılık ilkesi nedir Ödeneklikte onaylılık ilkesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlete, illere, belediyelere ilişkin y...

Çonay nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çoban yamağı. Çona : Beceriksiz, eli işe yakışmayan. Kalça, but. Çoban yamağı. Buzağının büyüğü, tosun. Par...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim