Ons nedir Ons; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Ons (sembol oz), bir kütle birimidir. Genellikle yaygın olan"Avoirdupois Onsunu" belirtme...

 
 
 

Onscreen nedir : Askere almak. Sınırlamak. Kısıtlamak. Kaydetmek. Askere çağırmak. Conscript : Asker. Askere alınmış (kimse). Askere almak. Zorunlu ...

Onset nedir onset diabetes mellitus : İnsüline bağımlı olmayan şeker hastalığı. İnsüline bağımlı olmayan diyabet. Erişkin tipi şeker hastalığı. O...

Onshore nedir cage fisheries : Kıyıya yakın bölgelerde, birkaç metre uzaklıktan başlayan bir çizgide kurulan kafeslerde yapılan balıkçılık. Kıyı ka...

Onshore cage units nedir ne demek

Onshore cage units nedir : Kıyının kara tarafı. Kıyı berisi. Sahile doğru olan. Kıyıya. Kıyıda. Kıyıya doğru. Denizden karaya doğru. Kıyıya yakın. Denizden ka...

Onslaught nedir ne demek

Onslaught nedir English: Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are into...

Onstage nedir dissociation constant : Bir asidin proton kaybetme eğilimini gösteren bir sabite, ka. Asit iyonlaşma sabitesi. Affinity constant : Çe...

Onsuz nedir Onsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Onsuz" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Cılız, iyi yetişmemiş ...

A clear consience nedir ne demek

A clear consience nedir : Amperin simgesi. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Argonun simgesi. Pek iyi. (herhangi) bir. En yükse...

A tail to lions nedir ne demek

A tail to lions nedir : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Pek iyi. Atom ağırlığı. En yüksek not. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Amperin simgesi. ...

Abbreviations nedir ne demek

Abbreviations nedir : Sık kullanılan kelimelerin, şahıs yer ve kuruluş adlarının, yer kazanmak, kolaylık sağlamak gibi pratik amaçlarla yazıda kısaltılmı...

Abdications nedir ne demek

Abdications nedir of the throne : Tahttan çekilme. Abdication : Tahttan çekilme. Feragat. Görevden çekilme. Tahtı terketme. Tahttan vazgeçmek. Çekilme ...

Aberrations nedir ne demek

Aberrations nedir aberrations : Kromatit bozuklukları. Dna sentez safhasından sonra uygulanan ışınlamalarla kromatitlerde ortaya çıkan bozuklukların ge...

Ablations nedir ne demek

Ablations nedir ear canal ablation : Kulak yolunun total rezeksiyonu. Dış kulak yangısının medikal tedavilerle iyileşmediği ve vejatatif üremelerle k...

Abnegations nedir ne demek

Abnegations nedir abnegation : Fedakarlık. Özveri. Abnegation : Fedakarlık. Feragat etme. İnkar. Kaçma (sorumluluktan). Yadsıma. Vazgeçme. Feda etme. F...

Abode of demons nedir ne demek

Abode of demons nedir : Konut. İkametgah. Oturulan yer. Yurt. İkamet. Oturma. Yer. Bir yerde ikamet etmek. Olduğu yer. Sükna. Of : Karşı. -in. Yüzünden. Ha...

Abominations nedir ne demek

Abominations nedir : Nefret. Nefret edilen şey. Menfur şey. İğrenme. Nefret etme. İğrenç bir şey. İkrah. Abominating : [#Tiksinmek. Nefret etmek. etmek....

Above the line transactions nedir ne demek

Above the line transactions nedir : Bir şeyin üstünde. Yukarı. Fazla. Üst. Yukarıda. Yukarıdaki. Artık. Çok. The : Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce ku...

Abrogations nedir ne demek

Abrogations nedir : İlga etme. Lağıv. Yürürlükten kaldırma. Yürürlükten kaldırmak. Kaldırma. Fesih. İlga. Feshetme. İptal. Abrogating : Yürürlükten kal...

Absolute construction nedir ne demek

Absolute construction nedir : Saf. Saltık. Tam. Absolüt. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Sonsuz. Düzey. Sade, saf, tam, karışımsız olan, absolüt. Bilgis...

No add ons nedir ne demek

No add ons nedir : Red. Değil. Olmaz. Yok yanıtı. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçların tümü. Hayır. Artık d...

Slip ons nedir : Sürçmek. Sıyırmak. Salıvermek. Çözülmek. Gizlice vermek. Kurtulmak (hayvan kendini bağlayan bir şeyden). Fiş. Çıkarmak. Kaçırmak. G...

Onsekiz nedir Onsekiz; bir spor terimidir. "Onsekiz" ile ilgili cümleler Ceza : Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuru...

Onsets nedir : Ayın batışı. Maturity onset diabetes mellitus : Erişkin tipi şeker hastalığı. İnsüline bağımlı olmayan şeker hastalığı. İnsüline ba...

Onshore cage fisheries nedir ne demek

Onshore cage fisheries nedir : Kıyıya doğru. Kıyı berisi. Kıyıda. Kıyıya. Denizden karaya. Sahilde. Kıyıya yakın olan. Denizden karaya doğru. Kıyının kara tarafı....

Onside nedir English: A person with a BMI of 25 to 29 is considered overweight. Turkish: Vücut kitle endeksi 25 ile 29 arasında olan bir kişi...

Onslaughts nedir ne demek

Onslaughts nedir : Şiddetli hücum. Hamle. Şiddetli saldırı. Hücum. Saldırı. Saldırma. Acımasız eleştiri. Sözcükler, direkt olarak Onslaughts ile ilgil...

Onsuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi, eksiksiz, tam. Eksiksiz : Eksiği olmayan, tam, tamam. Tam olarak. İyi, namuslu, temiz Eksik : Bir bölü...

Maturity onset diabetes mellitus nedir ne demek

Maturity onset diabetes mellitus nedir : Vade. Olgunluk. Erginlik. Kemal. Vade dolumu. Ergenlik. Pişkinlik. Matürite. Erişkinlik. Onset : Saldırı. İlk saldırı. Hücum. Başla...

A sense of responsibility nedir ne demek

A sense of responsibility nedir : Pek iyi. Atom ağırlığı. Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). Argon...

Abandons nedir English: When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job. Turkish: Şanslı bir ruh seni ...

Abc weapons nedir ne demek

Abc weapons nedir : İlkeler. Taşımacılık tarifeleri yayımlayan yayıncı. Advance booking charter. Alfabe. Abece. Temel kurallar. Önceden yer ayırtılmış ...

Abductions nedir ne demek

Abductions nedir : Kız kaçırma. Kaçırma (bir kimseyi). Dışaçekim (tıp veya medikal terimi). Zorla kaçırma. Adam kaçırma. Dışaçekim. Kaçırma. (kas) dış...

Abjurations nedir ne demek

Abjurations nedir : İmtina etme. Yeminle vazgeçme. İrtidat. Feragat. Tövbe etme. Vazgeçme. Çekilme. Dinden çıkma. Dönme. Yüz döndürme. Abjuratory : İnk...

Ablutions nedir ne demek

Ablutions nedir : Aptes. Gusül. Yıkama. Abdest. Yıkanma. Boy abdesti. Temizleme. Ablutionary : Bedeni yıkayan. Vücudu yıkamakla alakalı. [#Ablute : Y...

Abnormal relations nedir ne demek

Abnormal relations nedir : Düzgüsüz. Düzensizlik. Sapkın. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal...

Abolition of restrictions nedir ne demek

Abolition of restrictions nedir : İptal edilme. Yürürlükten kaldırma. Ortadan kaldırma. Fesih. Lağv. Kaldırılma. Lağvetme. İlga. Yürürlükten kaldırılma. Lağvedilme. ...

Abortions nedir ne demek

Abortions nedir English: Can a case be made for late-term abortions? Turkish: Bir hasta geç dönem kürtaj yapılabilir mi? English: Due to injury ...

Abrasions nedir ne demek

Abrasions nedir marks : Aşınma izi. Kazıntı izleri. Sürtünme çizikleri. Abrasion of coin : Tedavüldeki madeni paranın aşınarak kıymetinden kaybetmesi...

Abscissions nedir ne demek

Abscissions nedir layer : Kopma dokusu. Abscission : Yaprak ve meyve dökülmesi. Absisyon. Kesilme. Ani son. Fasıla. Kesme. Ara. : Absisin. Abscissa : Y...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim