Oran nedir "Oran" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yalan, uydurma söz. Biçim Özel im. Anlayış. Masal, öykü. Yöntem Abartma, abartı. Yıkı...

 
 
 

Oran kestirici nedir ne demek

Oran kestirici nedir Oran kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) İki değişkenin oranını içer...

Değişke oran sınaması nedir ne demek

Değişke oran sınaması nedir Değişke oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: F-sınaması]. Sına : Araba tekerleğin...

Olabilirlik oran sınaması nedir ne demek

Olabilirlik oran sınaması nedir Olabilirlik oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İki olabili...

Altın oran nedir ne demek

Altın oran nedir Altın oran; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: AB doğru parçasını olacak biçimde içten bölen C ...

Cari oran nedir ne demek

Cari oran nedir Cari oran; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin cari varlıklarının cari yükümlülüklerine ...

Geçerli oran nedir ne demek

Geçerli oran nedir Geçerli oran; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir pay belgitinin ya da borç belgitinin bir yıllık ver...

Uyumlu oran nedir ne demek

Uyumlu oran nedir Uyumlu oran; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çapraz oranı -1 olan dört doğrudaş noktanın olu...

Orancı nedir Teknik terim anlamı: Hesap tutucu. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan...

Orandasız nedir ne demek

Orandasız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: El ve göz ölçüsü olmayan. Oranda : Ev halkı, aileden olanlar Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından ik...

Orang outang nedir ne demek

Orang outang nedir : Orangutan. Kırmızımsı kahverengi tüyleri ve uzun kolları olan insana benzeyen büyük maymun (borneo ve sumatra'da bulunan). Orang ut...

Orange nedir English: Ali drank a glass of orange juice. Turkish: Ali bir bardak portakal suyu içti. English: A girl gave me an orange in exc...

Orange coloured nedir ne demek

Orange coloured nedir : Portakal rengi. Oranj. Portakalrengi. Portakal. Burley tütünleri için turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları ba...

Orange crush nedir ne demek

Orange crush nedir : Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve se...

Orange jam nedir ne demek

Orange jam nedir : Portakal renginde olan. Portakal. Burley tütünleri için turuncu. Turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit v...

Orange marmalade nedir ne demek

Orange marmalade nedir : Turuncu. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Portakalrengi. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli,...

Orange peel effect nedir ne demek

Orange peel effect nedir : Portakal. Portakalrengi. Portakal renginde olan. Turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, ç...

Orange pulp nedir ne demek

Orange pulp nedir : Portakal renginde olan. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Burley tütünleri için turuncu. Portakal. Portakal rengi. Portakalrengi....

Orange soda nedir ne demek

Orange soda nedir : Portakalrengi. Oranj. Portakal rengi. Portakal. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yapra...

Orange stick nedir ne demek

Orange stick nedir : Oranj. Portakal. Portakalrengi. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Burley tütünleri için turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyas...

Oran birimi nedir ne demek

Oran birimi nedir Oran birimi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Bir sanat yapıt...

Oran dışı nedir ne demek

Oran dışı nedir Oran dışı; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Oran : İki şeyin birbirini tutması, karşı...

Oran olmak nedir ne demek

Oran olmak nedir Teknik terim anlamı: Derecesini bulmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır dur...

Doğal oran önsavı nedir ne demek

Doğal oran önsavı nedir Doğal oran önsavı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam istemdeki dalgalanmaların hasıla ve işlen...

Olasılık oran sınaması nedir ne demek

Olasılık oran sınaması nedir Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olabilirlik oran sınaması]. Olasıl ...

Besinsel oran nedir ne demek

Besinsel oran nedir Besinsel oran; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besin maddeleri oranı. Besi : Yaşatmak ve ...

Dönümcül oran nedir ne demek

Dönümcül oran nedir Dönümcül oran; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Likert ölçeğinde ölçek -değer ayrımının yanı sı...

Harmonik oran nedir ne demek

Harmonik oran nedir Harmonik oran; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Dört noktanın (veya doğrunun) çifte oranı -1 o...

Oranca nedir Oranca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Osmanlıca Oranca ne demek? Oranca Osmanlıca'da ne anlama gelir?: emsal...

Oranda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev halkı, aileden olanlar. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütü...

Orang nedir English: "Yes, orange juice please," says Mike. Turkish: "Evet, portakal suyu lütfen," diyor Mark. English: Ali ate a turkey san...

Orang utan nedir ne demek

Orang utan nedir : Kırmızımsı kahverengi tüyleri ve uzun kolları olan insana benzeyen büyük maymun (borneo ve sumatra'da bulunan). Orangutan. Orang ou...

Orange blossom nedir ne demek

Orange blossom nedir : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Turuncu. Portakal renginde olan. Portakalrengi. Portakal rengi. Portakal. Turunçgiller (rutacea...

Orange county nedir ne demek

Orange county nedir : Burley tütünleri için turuncu. Portakalrengi. Portakal rengi. Portakal. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Turunçgiller (rutaceae)...

Orange free state nedir ne demek

Orange free state nedir : Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve se...

Orange juice nedir ne demek

Orange juice nedir English: Ali squeezed this orange juice himself. Turkish: Ali bu portakal suyunu kendisi sıktı. English: "Yes, orange juice plea...

Orange peel nedir ne demek

Orange peel nedir : Portakalrengi. Portakal rengi. Portakal. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Burley tütünleri için turuncu. Oranj. Turunçgiller (ru...

Orange pekoe nedir ne demek

Orange pekoe nedir : Burley tütünleri için turuncu. Portakal. Portakal rengi. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, ça...

Orange season nedir ne demek

Orange season nedir : Portakal. Portakalrengi. Portakal renginde olan. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yapr...

Orange squash nedir ne demek

Orange squash nedir : Burley tütünleri için turuncu. Portakal renginde olan. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Portakal rengi. Oranj. Turuncu. Turunçgi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim